Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem - 2019.gads

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 02 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 17 Maijs 2019 09:43

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE VELOSIPĒDU CEĻA IZBŪVEI MARŠRUTĀ BALVI - KUBULI UN AUTORUZRAUDZĪBA, ID NR. BNP TI 2019/45

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 24.maijam plkst.10.00

Rindu vadības sistēmas piegāde un uzstādīšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā., ID NR. BNP TI 2019/44

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 20.maijam plkst.15.00

Tehniskās shēmas “Ielu apgaismojuma izbūve Celtnieku, Ķiršu un Rrūpniecības ielās, Balvos” izveide, ID Nr. BNP TI 2019/43

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 17.maijam plkst.10.00

Āra trenažieru uzstādīšana, ID Nr. BNP TI 2019/41

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 16.maijam plkst.9.00

Datu aizsardzības speciālista pienākumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un visās Balvu novada pašvaldības iestādēs,
ID Nr. BNP TI 2019/39

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 8.maijam plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļu apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2019/38

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 2.maijam plkst.15.00

Malkas piegāde Tilžas pagasta pārvaldei, ID Nr. TPP TI 2019/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 26.aprīlim plkst.16.00

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIETIEKAMS FINANSĒJUMS)

Vasaras riepu piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas transportam, ID Nr. BNP TI 2019/35

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.aprīlim plkst.9.00

Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības Kubulu pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa”, ID Nr.KPII TI 2019/10

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 8.aprīlim plkst.16.00

Malkas piegāde Stacijas pamatskolai, ID Nr.STP TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 10.aprīlim plkst.15.00

“Malkas piegāde Balvu novada Bērzkalnes pagasta pārvaldei” ID Nr. BPP TI 1/2019

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 9.aprīlim plkst.15.00

Daudzfunkciju drukas iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2019/32

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst.15.00

Malkas piegāde Kubulu pagasta pārvaldei, ID Nr. KPP TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst.16.00

Daudzfunkciju drukas iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2019/26

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 26.martam plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI LABOJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Balvu novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde, ID Nr. BNP TI 2019/25

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 25.martam plkst.17.00

Būvprojekta “Balvu Kultūras un atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūve”, ID Nr. BNP TI 2019/23

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 19.martam plkst.12:00

Apliecinājuma kartes izstrāde par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu un tehniskā apsekojuma izstrāde ēkai, Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 15.martam plkst.12:00

Daudzfunkciju drukas iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2019/21

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 13.martam plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI LABOJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ).

Balvu novada pašvaldības administratīvās ēkas logu mazgāšana, ID Nr. BNP TI 2019/20

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 13.martam plkst.13.00

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļa Octa apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2019/19

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.martam plkst.10.00

Skaņas, gaismas, skatuves un video tehnikas nomu ar piegādi un apkalpošnu Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2019.gadā, ID Nr. KAC TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.martam plkst.10:00

Transporta pakalpojuma nodrošināšana braucienam uz Erasmus + projekta Nr. 2018-1-PL01-KA229-050793_2 sanāksmi Leszno Polijā ID Nr. BVTI 1/4.14

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.03.2019. plkst.17:00

Biroja preču piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP SD 2019/02

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 26.februārim plkst.12:00

Tautas tērpa aksesuāru iegāde Balvu novada pašdarbniekiem, ID.Nr. BNP TI 2019/17

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 22.februārim plkst.13:00

Pasākuma “Nodarbību cikls jaunajiem futbolistiem” Balvu Valsts Ģimnāzijā organizēšana 2019.gada 11.-15.martā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2019/15

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 20.februārim plkst.12:30

Zandartu vienvasaras mazuļu piegāde ID Nr. BNP TI 2019/13

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 19.februārim plkst.12:00

Novērošanas kameru iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām ID. Nr. BNP TI 2019/12

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.februāra plkst.12:00

Pasākuma “Izzinošā darbnīca 7.-9.klašu ģimnāzistiem” organizēšanai Balvu Valsts ģimnāzijā 2019.gada 11.-15.martā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts nr. 8.3.2.2/16/i/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2019/11

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 13.februāra plkst.12:00

Pasākuma “Nodarbību cikls jaunajiem futbolistiem” Balvu valsts ģimnāzijā organizēšana 2019.gada 11.-15.martā Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/i/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2019/10

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 12.februāra plkst.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Sauso niedru nogriešana Balvu ezerā un utilizēšana, ID Nr. BNP TI 2019/9

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 31.janvārim plkst.14:00

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/8

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 31.janvārim plkst.15:00

Ēdināšanas pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/7

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 23.janvārim plkst.16.30

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļa Toyota Verso apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2019/6

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.15.00​

Interneta pakalpojuma nodrošināšana Balvu novada pašvaldības videokamerām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/5

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.janvārim plkst.15.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 23.01.2018. plkst.15.00

Kārtridžu un toneru piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/4

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.janvārim plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2019.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana, ID Nr. BNP TI 2019/3

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 14.janvārim plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 9.janvārim plkst.15:00

Tirgus izpēte pārtraukta, jo nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas