Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

“Zemnieku, uzņēmēju balle 2014”

29.novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks Balvu novada “Zemnieku, uzņēmēju balle 2014”, kurā tiks godināti Balvu novada zemnieki un uzņēmēji vairākās nominācijās.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 24 novembris 2014 09:35)

Lasīt tālāk...

 

Aicina lauksaimniekus iesniegt zemes nomas līgumus reģistrācijai Nomas zemju reģistrā

2014.gada augustā spēkā stājās grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskas izmaiņas darījumos ar lauksaimniecības zemi. Likums papildināts ar lauksaimniecības zemes darījumu izskatīšanas kārtību, deleģējot uzraudzību pašvaldības izveidotai komisijai. Likuma grozījumi lauksaimniecības zemei arī nosaka pirmpirkuma tiesības.
Daļa šo būtisko grozījumu ir spēkā jau no 1.novembrī, bet atsevišķas normas stāsies spēkā ar nākamā gada 1.jūliju.

Lasīt tālāk...

 

Projektu noslēguma pasākums Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Šodien Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika starpnovadu skolu jauniešu radošo darbu konkursa „Es - daļiņa no tevis dzimtā puse” un vizuālās mākslas, floristikas tērpu dizaina un tehnoloģiju projekta „Gradācijas tērpos” noslēguma pasākums, kura laikā tika apbalvoti literatūras konkursa „Katram amatam pieder savs gods” darbu autori un demonstrēti projekta laikā tapušie tērpi. Ikviens pasākuma apmeklētājs atzina, ka rīts iesācies ar pozitīvām, saviļņojošām un sirsnīgām emocijām, par ko jāpateicas pasākuma organizatoriem un dalībniekiem.

Lasīt tālāk...

 

Iznācis Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

 

Sudrabkāzu balle

22.novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā kopā sanāca pāri, kuri 1989.gadā ir noslēguši laulību un šogad svin 25 gadu kāzu jubileju – Sudrabkāzas. Šoreiz ballē „Tavu sirdspukstu atbalsīs” pulcējās 34 pāri no dažādiem Latvijas novadiem. Svētku reizē pārus sveica Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska un Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 27 novembris 2014 13:43)

Lasīt tālāk...

 

Pīlādzītim – 35

22.novembrī pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” svinēja savu 35 gadu jubileju. Pasākumā pulcējās un Pīlādzīti jubilejā sveica bijušie darbinieki, audzēkņi, tuvāku un tālāku iestāžu pārstāvji un sadarbības partneri. Ar priekšnesumiem priecēja esošie un bijušie pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.
35 gadu laikā Pīlādzīti absolvējuši 1700 zinošu un nebēdnīgu bērnu. Kā uzsvēra Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns, tad šo gadu laikā iestādi ir beiguši daudz bērni, kuri tagad jau ir nopietnā vecumā, dzīvē daudz ko sasnieguši un ar kuriem mēs varam lepoties.” Tāpat J. Boldāns novērtēja arī kolektīva lielo ieguldījumu šo gadu laikā: “jūsu darbs ir grūts darbs. Jūs esat tie, kuri bērnus ievada tālākajā dzīvē. Tieši jūs rūpējaties, lai katrs būtu apčubināts, mīlēts un saprasts. Novēlu visam Pīlādzīša kolektīvam izturību, veselību, mīlestību! Lai kolektīvā vienmēr būtu saticība!”

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 25 novembris 2014 12:49)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada Domes priekšsēdētājs izdod grāmatu

21.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā notika Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska un Dr. oec. profesora Staņislava Keiša grāmatas - vērienīgās monogrāfijas „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi” atvēršanas svētki.
Monogrāfija ir sagatavota, pamatojoties uz autoru pētījumu rezultātiem par administratīvās reformas gaitu laika periodā no 1996.gada līdz 2013.gadam.
Zinātniskās monogrāfijas “Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norise, problēmas un risinājumi” autori ir meklējuši atbildes uz jautājumu, kāpēc pēdējo 15 gadu laikā no Latvijas aizbraukuši simtiem tūkstoši cilvēku, kāpēc Latvijas valdību ilgums mērāms viena gada un pāris mēnešu garumā, kā arī autori ir analizējuši Latvijas konkurētspēju un tās izmaiņas salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm.
Grāmatai ir četras daļas, no kurām pirmā nodaļa veltīta Administratīvi teritoriālās reformas norises procesiem Latvijā, grāmatas autoru piedāvāto priekšlikumu hronoloģijas un pētījumu atspoguļošanai, par pamatu ņemot abu autoru zinātnisko pētījumu “Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā”.
Otrajā daļā ievietots atkārtotais 2001. gada oriģinālizdevuma pārpublicējums “Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā”. Trešā nodaļa – monogrāfijas pirmās daļas tulkojums angļu valodā, ceturtā nodaļa – 2001. gada izdevuma tulkojums.

Galerija
 

 

“Tautas laiks – mans laiks” Balvos

17.novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika valsts svētku sarīkojums “Tautas laiks – mans laiks”, kurā klātesošos sveica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs. Pasākumā tika godināti Balvu novada Domes Atzinības rakstu saņēmēji, konkursa “Balvu novada suvenīrs 2014” uzvarētāji, un koncertā visus priecēja Rīgas Zelta koris.

A. Kazinovskis, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka “Latvijas spēks sakņojas mūsu tautā. Jo Latvija ir ne vien zeme, meži, upes un ezeri, Latvija ir ikviens no mums, kas šeit dzīvo un mīl mūsu valsti, neatkarīgi no tautības vai reliģiskās piederības. Mūsu valsts nākotne ir atkarīga no tā, cik spēcīgi mēs katrs būsim iesakņojušies savā zemē un apzināsimies savu pienākumu un atbildību.

Atceroties vēsturi, mums jānoliec galvas, lai pieminētu brīvības cīnītājus, kuri atdeva savas dzīvības par mūsu brīvību, par brīvu Latvijas valsti. Mums katram vienmēr jāatceras, ka brīvību neviens nedāvina, tā ir jāizcīna, bet arī jānosargā. Lai gan šodien daudzviet pasaulē un tepat Ukrainā ir nemierīgi, Latvija šodien ir droša vieta. Mēs kopā ar Igauniju, Lietuvu, Poliju, Vāciju, Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritāniju, Franciju un daudzām citām valstīm esam Ziemeļatlantijas savienībā NATO, kas šobrīd ir spēcīgākā militārā savienība pasaulē. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka mūsu valsts neatkarība un katra indivīda brīvība vispirms ir mūsu pašu rokās, ja nepieciešams, ir jābūt gataviem to aizstāvēt.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 19 novembris 2014 14:13)

Lasīt tālāk...