Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


VAS „Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā nekustamo īpašumu “Pasts” (Krišjāņu pagasts, Balvu novads)

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 26 maijs 2022

PastsVAS „Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli (21.06.2022., plkst. 9:00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”), Mārupes novadā, nekustamo īpašumu “Pasts”, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3856 002 0246 (apbūve un zemes gabals). Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena –  600 EUR.


Balvu novada vadības, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāju sanāksme Baltinavā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 26 maijs 2022

Tikšanās Baltinavā16. maijā Baltinavas Kultūras namā tikās Balvu novada vadība, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāji, lai pārrunātu aktuālos jautājumus pilsētās un pagastos.

Ar skanīgiem priekšnesumiem ciemiņus sveica Baltinavas vidusskolas ansamblis “Vērmelīte” (vadītāja Aija Nagle). Pēc nelielas Baltinavas pagasta prezentācijas, Balvu novada domes vadība aicināja pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājus aprunāties par aktuālajiem jautājumiem - teritoriju sakopšanu, pakalpojumu līgumu slēgšanu, skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumiem, kapsētu apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Lasīt tālāk...


Maijā sākas skolēnu reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Skolēnu vasaras darbsNodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā maijā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski:

 • 2. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.
 • 3. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē un Zemgalē.
 • 5. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē un Vidzemē.

Lasīt tālāk...


Piedalies akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas 2022”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 11 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūlijs 2022

Apceļo pilis, muižasLai popularizētu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma – piļu, muižu un parku – vērtības,  biedrība „Latvijas piļu un muižu asociācija” sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru  organizē akciju “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”.  Akcija iesaistīs  ceļotājus aktīvā dzimtenes apceļošanā, akcentējot vietējā tūrisma daudzveidīgumu, unikalitāti un veicinot kultūrvēstures objektu iepazīšanu un to izzināšanu.

Lasīt tālāk...


Līga Kozlovska un Sarmīte Pužule saņem Valsts apbalvojumu; pasniegti arī 2021. gadā saņemtie apbalvojumi

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 maijs 2022

Pasniegti Valsts augstākie apbalvojumi Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas veltītajā svinīgajā ceremonijā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits pasniedza augstākos valsts apbalvojumus cilvēkiem, kuri ar savu darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam pelnījuši augstāko valsts atzinību. 3. maijā Rīgas pilī notika arī 2021. gadā piešķirto valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija. Apbalvojumus saņēma arī cilvēki no Balvu novada. 

Lasīt tālāk...


Domes sēdē nolēma likvidēt Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Rugāju Sporta centru, pievienojot Balvu Sporta skolai

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 maijs 2022

Domes sēde 28.aprīlisŠodien, 6. maijā notika kārtējā domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 94 jautājumus.

 

Likvidēs Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Rugāju Sporta centru, pievienojot Balvu Sporta skolai

Deputāti nolēma likvidēt Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Rugāju Sporta centru, pievienojot Balvu Sporta skolai. Noteica, ka Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Rugāju Sporta centrā īstenoto izglītības programmu apguves vietas paliek nemainīgas. Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Rugāju Sporta centra  reorganizāciju, pievienojot Balvu Sporta skolai, uzsāks  ar 2022.gada 10.maiju un pabeigs  2022.gada 31.jūlijā.

Lasīt tālāk...


Baltinavā, ar kultūras ministra dalību, svinīgos pasākumos godina tautas tērpus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 maijs 2022

Baltinavā, ar Kultūras ministra dalību, svinīgos pasākumos godina tautas tērpus 4. maijā Balvu novadā reģionālās vizītes ietvaros viesojās kultūras ministrs Nauris Puntulis un ministra biroja vadītāja Marika Zeimule. Kultūras ministrijas pārstāvji, kopā ar deputāti Aiju Mežali, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu un priekšsēdētāja vietnieci Sandru Kapteini apmeklēja Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcu un tikās ar Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāju Birutu Bogdani, draudzes vecāko Ivetu Raciborsku un valdes locekli baznīcas draudzē Ilgu Lazdiņu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2022. gadā izsludinājusi konkursu par finansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, tāpēc Bērzpils pagasta pārvalde iesniegs projektu “Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas pamatu hidroizolācija un lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūve”, lai gūtu atbalstu baznīcas ārējiem remontdarbiem. Viesojoties baznīcā, kultūras ministrs iedziedāja balsi, lai novērtētu baznīcas akustiku.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai! Informācija par valsts karoga lietošanu

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 03 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

karoga lietosana


Uzsākta biznesa ideju konkursa pieteikumu “Tava biznesa ideja Balvu novadā” vērtēšana

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 03 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

biznesa ideju konkurss20222022. gada 28. aprīlī noslēdzās konkursa pieteikumu” Tava biznesa ideja Balvu novadā” iesniegšana Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā un uzsākta to vērtēšana.
Konkursā šogad iesniegti 25 biznesa ideju pieteikumi, kuros pašvaldībai prasītais finansējums jeb grants ir 113645,88 EUR apmērā. Šī gada pašvaldības budžetā biznesa ideju konkursam paredzēti 50000,00 EUR.
Uz granta saņemšanu var pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību, kā arī jaunie uzņēmēji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav vecāki par trīs gadiem. Uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība aicina uz tikšanos uzņēmējus

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 20 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Balvu novada pašvaldība aicina uz tikšanos uzņēmējus

Aicinām satikties uzņēmējus un pašvaldības pārstāvjus, lai uzsāktu dialogu gan par uzņēmējiem būtiskiem attīstības jautājumiem, gan par Balvu novada kopējo izaugsmi.

Runāsim par to, cik gatavi esam sadarboties un, kuri ir tie risinājumi, kas jāatrod tuvākajā laikā un, kādi lēmumi jāpieņem, lai  dzīve un biznesa vide Balvu novadā uzlabotos ilgtermiņā gan katram uzņēmējam atsevišķi, gan visiem mums kopā.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība izsludina vakanci uz Tehniskās nodaļas vadītāja amatu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 29 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

/images/30_04_vakance_tehniska_nodala.png

Balvu novada administrācija, Reģ.Nr. 40900036984, izsludina atklātu konkursu uz Tehniskās nodaļas vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem(-ēm):

 • otrā līmeņa augstākā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēkā esošo tiesību aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • lietvedības zināšanas un prasmes dokumentu sagatavošanā;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu un nodaļas darbu;
 • darba pieredze vismaz divi gadi kādā no jomām, kas ir Tehniskās nodaļas pārziņā (Nodaļas nolikums Konkursa Nolikuma pielikumā).

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei