Aktuālais Balvu novadā

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām - garāžām Ezera iela 37B, Balvi, Balvu novads:
Garāža Nr.18 – 18.6 m2 kadastra apzīmējums 38010020141015;
Garāža Nr.19 – 18.4 m2 kadastra apzīmējums 38010020141016;
Garāža Nr.20 – 18.3 m2 kadastra apzīmējums 38010020141017.

Noslēdzoties aktīvai tūrisma sezonai un domājot par 2015. gada tūrisma sezonu, Balvu novada tūrisma informācijas centrs aicina novada uzņēmējus un organizācijas, kuru darbība ir tieši vai netieši saistīta ar tūrismu, būt atvērtiem jauniem sadarbības veidiem tūrisma jomā.
Ja vēl neesat tūrisma apritē, bet domājat, ka jūsu piedāvātais produkts vai pakalpojums būtu interesants plašākai auditorijai, tūrisma informācijas centrs aicina pārrunāt iespējamo sadarbību.
Dažas no sadarbības iespējām:
• tūrisma informācijas centrā iespējams bez maksas izvietot savus informatīvos materiālus – bukletus, kartes, skrejlapas, kā arī izvietot jūs piedāvājuma informāciju tūrisma portālā turisms.balvi.lv un tūrisma izdevumos (Balvu novada tūrisma kartē, Latgales reģiona tūrisma izdevumos u.c.);

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra apmācības un konkurss „Laukiem būt!” iedvesmojis Zandu Arnicāni uzsākt uzņēmējdarbību bērnu apģērbu un aksesuāru šūšanas jomā. Panākumi konkursā un naudas balva ļāva Zandai izveidot savu šūšanas darbnīcu „KIDDREAMS”. Turpinājumā neliela intervija ar jauno uzņēmēju.

10.decembrī Balvu Centrālās bibliotēkas zālē notika tikšanās ar dokumentālo filmu scenāristi un producenti, ceļotāju, grāmatu autori Elvitu Ruku, kura aizveda ceļojumā pa bijušajām padomju republikām, kā arī dalījās iespaidos par citiem braucieniem. 2013.gadā beigās iznāca autores romāns “Izdzīvo. Piedzīvo. Lido”, kas šobrīd bibliotēkās ir lasītāju pieprasīts. E. Ruka lasītāju uzmanību ir piesaistījusi ar stāstiem par saviem ceļojumu piedzīvojumiem, kas publicēti gan grāmatās, gan žurnālos.

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” paziņo, ka 2014. gada  9. decembrī  plkst. 10.00 Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, Vidzemes ielā 2B, Balvos (konferenču zālē, starpstāvā notika rakstiskā izsole, kuras rezultātā izsolītas nedzīvojamās telpas nomai SIA „ Diogens audio” reģ. Nr. 43203002997 ar kopējo platību 30 m2 :
telpa nr. 2 Kadastra nr. 38010010454001 – 19.3  m2,
telpa nr.3 Kadastra nr. 38010010454001 daļēja noma  – 10.7  m2   no 47.2 m2
Nomas maksa   EUR 2.34 par  m2  mēnesī bez PVN.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs Viktors Šļuncevs

2014.gada 11.decembrī, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Aicinām parādniekus no 10. līdz 30. decembrim nodot grāmatas, jo šajā laikā bibliotēkā netiks iekasēta savlaicīgi nenodoto grāmatu kavējuma nauda.
Balvu Centrālā bibliotēka aicina bibliotēkas lasītājus izmantot šo iespēju!
 

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 29. un 30.novembrī, Sibīrijas ziemeļaustrumos - Jakutijā norisinājās Pasaules čempionāts spēka cīņā, kur Vīksnas pagasta jaunietis Andrejs Šilo ieguva bronzas medaļu.
Lai dalītos iespaidos un pastāstītu vairāk par spēka cīņām, 4.decembrī Vīksnas pagasta bibliotēkā interesentiem bija iespēja tikties ar veiksmīgo sportistu Andreju Šilo un treneri Konstantīnu Kuzņecovu, kā arī aplūkot un aptaustīt Andreja 5 gadu laikā iegūtās godalgas, kuru ir vairāk nekā 60.

Biedrība "Balvu rajona partnerība" sadarbībā ar Latgales Reģionālo televīziju piedāvā septiņu raidījumu ciklu "Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē", kuros tiek stāstīts par Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Balvu novadā īstenotajiem LEADER programmas projektiem laika periodā no 2009. līdz 2013.gadam.
Aicinām iepazīties ar 5.raidījumu par Balvu pilsētā īstenotajiem projektiem!

Kopā ar pirmo svecīti Adventes vainagā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra tika iedegta arī pilsētas lielā egle, kura mums visiem atgādina par svētku tuvošanos! Šis ir klusēšanas un pārdomu laiks, laiks ar ko aizsākas arī Ziemassvētku gaidīšana.

Aicinām ikvienu apmeklēt lauku labumu tirdziņu 13. decembrī tirdzniecības centrā “Planēta” Brīvības ielā 57 (“Supernetto”) Balvos, lai iegādātos dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus un ekoproduktus no vietējiem amatniekiem un zemniekiem!

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 17. decembrī.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei