Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Projekta laikā iepazīst Budapeštas urbānos dārzus

Aizvadītā gada augustā tika uzsākts mūžizglītības programmas „Grundtvig” projekts „Jaunas iespējas Tavā dzīvē: Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana pilsētu dārzkopībā un veselības uzlabošana”, kurā viena no piecām dalībvalstīm ir arī Latvija, precīzāk, šobrīd Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.

Deviņi pārstāvji no Balviem, kuri saistīti ar dārzkopību, zaļajiem dārziem un pieaugušo izglītību, projekta vadītājas Marutas Castrovas vadībā, septembra nogalē devās uz Budapeštu, kur notika projekta trešā tikšanās.

Tikšanās laikā Budapeštā tika prezentēti katras dalībvalsts (Lietuva, Somija, Ungārija, Turcija, Latvija) sasniegtie projekta rezultāti un sniegta atskaite par paveikto. Balvu grupa informēja par dārzkopības kursa norisi, kā arī plaši prezentēja sēņu ievākšanu un konservēšanu, kā arī ķirbju dažādu izmantošanu. Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi gan par projekta bukleta izveidi, gan projektu kopumā, apskatīti Budapeštas urbānie dārzi, vietējo zemnieku tirdziņš, ņemta dalība radošajās darbnīcās, kā arī apskatītas Budapeštas skaistākās vietas.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 06 oktobris 2014 12:50)

Lasīt tālāk...

 

Paldies par atbalstu!

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā ik vakaru pulcējas dažāda vecuma Balvu pilsētas iedzīvotāji, te katrs var atrast iespēju svaigā gaisā nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. Āra trenažieri, basketbola laukums, dažādas līstekas āra vingrotājiem, pirmsskolas vecuma bērni droši apgūst velosipēdista iemaņas. Bet jaunums ir rampas – koka konstrukcijas, uz kurām rosība ir ļoti liela, piesaistot gan pusaudžus, gan jauniešus apgūt dažādu triku meistarību. Konstrukcijas ir speciāli veidotas tā, lai izlēkt no tām būtu pēc iespējas stabilāk, ērtāk un drošāk.

Šajā vasarā Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Radošās Idejas” Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā uzstādīja piecus brīvdabas trenažierus un divas skeitrampas, kurām, pateicoties Aināra Laminska atbalstam, papildus ir uzstādīta vēl viena skeitrampa.

Jaunieši ir novērtējuši to, ka arī viņu aizraušanos ar BMX, inline mūsu pilsētā atbalsta un novērtē.

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā direktore Inese Paidere

 

Balvu novada muzejā jauna un moderna ekspozīcija

30.septembrī Balvos ar moto “Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei!” svinēja Eiropas sadarbības dienu, kuras ietvaros Balvu novada muzejā apmeklētājiem oficiāli atklāja Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta ietvaros izveidoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju.

Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos un valodā tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības. Balvu Novada muzejā sasniegts ilgi lolots mērķis - izveidots mūsdienīgs muzejs, kurā izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, lai jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažāda vecuma un interešu grupām.

Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijām, novatorisku grafisko dizainu un skārienjūtīgo ekrānu programmām. Jaunizveidotā muzeja ekspozīcija atraktīvā veidā iepazīstina ar vēsturisko un kultūras mantojumu  un piesaista lielus un mazus apmeklētājus.  Tādā veidā tiek nodrošināta mantojuma saglabāšana  un tā nodošana nākamajām paaudzēm. Muzeja ekspozīcijas atklāšanas ceremonijas laikā notika tradicionālās rudzu maizes degustācija un pārrobežu projekta meistardarbnīcās darināto tautas tērpu prezentācija.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 02 oktobris 2014 11:25)

Lasīt tālāk...

 

Pie Balvu Dižozola jauna atpūtas vieta

Eiropas Sadarbības dienas ietvaros Lāča dārzā  norisinājās akcija „Saglabāsim Dižozolu!”, kuras laikā notika talka un īpaša Balvu dižozola sakņu segšanas ceremonija – sešstūraina soliņa izveide ap ozolu, kuru veidoja Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi amatu mācības skolotāja Aigara Novika vadībā.

Atklājot jauno atpūtas vietu, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva uzsvēra ozola simbolisko nozīmi un neslēpa prieku par paveikto: “Latviešiem ozols vienmēr ir bijis spēka simbols, liepa – skaistums. Ļoti priecājos, ka šodien esam sakopošu vēl vienu vietu Balvos un atklājuši jaunas lietas, kas būs redzamas muzejā. Un par to liels paldies visai komandai, kura ir strādājusi šajā projektā.” Tāpat izpilddirektore izteica cerību, ka varbūt nākotnē būs iespēja sakārtot Lāča dārzu ar kāda pārrobežu sadarbības projekta palīdzību.

Lasīt tālāk...

 

“Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” dienā 2014” piedalās arī Balvu novada pārstāvji

27. septembrī Valkā norisinājās pasākums “Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” diena 2014”, kuru rīkoja Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” Latvijas sekcija sadarbībā ar Valkas novada pašvaldību.

Pasākuma mērķis bija  iepazīstināt ar kultūras daudzveidību Eiroreģiona teritorijā (Latvijas, Igaunijas un Krievijas pierobežā), kā arī veicināt organizācijas “Eiroreģions “Pleskava-Livonija” atpazīstamību un pierobežas pašvaldību sadarbību.

 Pasākumā visas dienas garumā notika virkne aktivitāšu - amatniecības un tūrisma izstāde, konference par pārrobežu sadarbību, tikšanās Eiroreģiona pašvaldību tūrisma un kultūras speciālistiem, kā arī aktivitātes jauniešiem, basketbola turnīrs un koncerts ar pašdarbības kolektīvu  piedalīšanos. Visās aktivitātēs piedalījās arī Balvu novada pārstāvji.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 01 oktobris 2014 08:50)

Lasīt tālāk...

 

Par vēlēšanu iecirkņu darba laiku 30.septembrī

Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins precizē Balvu Novada Ziņās (18. (111.)numurā) publicēto informāciju par vēlēšanu iecirkņu darba laiku otrdien, 30.septembrī.

Vēlēšanu iecirkņi otrdien, 30.septembrī, strādās no plkst.8.00 līdz 11.00, nevis 20.00, kā publicēts Balvu Novada Ziņās.

12.Saeimas vēlēšanu iecirkņus un darba laikus Balvu novadā vari apskatīt šeit

 

Tiekas topošie līderi

Septembrī darbu atsāk skolēnu pašpārvaldes, visu mēnesi skolās notiek pašpārvalžu pārstāvju vēlēšanas un pienākumu dalīšana un pasākumu plānošana.

Pirmā tikšanās, 26.septembrī, notika Balvu novada Domes Sēžu zālē, skolu pārstāvjus uzrunāja novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Aicināja būt atbildīgiem savās izvēlēs, atbildīgi izturoties pret viņiem uzticēto pienākumu, jo jebkurš amats uzliek lielu atbildību. Aicināja jauniešus izsapņot savu nākotni, piepildīt savas ambīcijas, atcerēties, ka aizbraucot  uz citu zemi, mēs tur varam būt par svešas zemes kalpiem un ka pa īstam varam būt saimnieki tikai savā zemē un savās mājās.

Šī diena Latvijā sākās Olimpiskās dienas zīmē. Lai pa īstam pamostos, bija nepieciešamas fiziskas aktivitātes, tāpēc visi sanākušie kopīgi pildīja Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksu. Iespējams, tādas fiziskās aktivitātes Balvu novada Domes Sēžu zāle nebija pieredzējusi.

Uz sadarbību aicināja Balvu Bērnu un jauniešu centra vadītāja Olita Loseva, pieminot  šī gada pozitīvo projektu pieredzi un padarītos darbus. Jebkurai trakai idejai ir rodams pielietojums, nav nepieciešams to turēt noslēpumā.

Katras skolas pārstāvji prezentēja savas pašpārvaldes pieredzi, stāstīja par tradicionālajiem pasākumiem, šogad plānotajiem. Stacijas pamatskolas pārstāves Dita un Dagmāra rādīja foto no skolas tradicionālajiem pasākumiem un stāstīja par piedalīšanos BBJC projektā „Radiotilts”, Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji Andris, Raina Anna un Gatis visiem klātesošajiem atraktīvi pastāstīja par saviem pienākumiem un notikumiem. Kristiāna un Sanda pārstāvēja Bērzpils vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, ar prezentāciju par plānotajiem pasākumiem, atzīmējot, ka gatavojas svarīgiem pasākumiem jau šoruden, gaidot valsts svētkus novembrī. Pēc ilgāka pārtraukuma sanāksmei ir pievienojušies Tilžas internātpamatskolas skolēni, Aiga un Inese īsumā pastāstīja par savu darbu skolas pašpārvaldē. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāves Antra un Agnese stāstīja un rādīja prezentāciju par pasākumiem, kuru organizēšanā iesaistās pašpārvaldes dalībnieki. Par starptautisku sadarbības pieredzi projektos un raibo skolas pasākumu dzīvi ar lepnumu stāstīja Balvu pamatskolas prezidents Roberts Pavlovskis. Ļoti mērķtiecīgā Tilžas vidusskolas prezidente Alise atzina, ka šie pienākumi viņai ir jauni, bet citu biedru pieredze esot uzmundrinoša un darboties rosinoša.

Lasīt tālāk...

 

Apzināsim un iepazīsim savas tautas varoņus!

Pēc maza laika sprīža, novembra sākumā, Bērzpils pagasta centrā tiks uzstādīta piemiņas zīme tiem Latvijas Brīvības cīņu dalībniekiem, kuru dzimtā vieta ir Bērzpils pusē, viņu vidū ir gan Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, gan ģenerālis. Aicinot  skolēnus atcerēties visus Brīvības cīņu varoņus, mudinot pētīt savas dzimtās puses varoņu dzīves gaitas un sasniegumus, Bērzpils vidusskolas skolēnu parlaments  sadarbībā ar Bērzpils vidusskolas  skolotājiem rīko pasākumus, kuros aicina piedalīties citu skolu skolēnus. Pasākumu norise notiek Balvu novada jauniešu iniciatīvu projekta  konkursā atbalstītā projekta „Latgales brīvības cīnītāju piemiņas iemūžināšana Bērzpils pagastā un Balvu novadā” ietvaros. Aicinām piedalīties!

Bērzpils vidusskolas skolēnu parlaments

Vizuālās mākslas konkurss „Spēka, drosmes un varonības simboli agrāk un tagad.” nolikums

Ģenerāļa K. Olekša piemiņai veltīta kausa izcīņa volejbolā nolikums

Lāčplēša dienai veltītas ierindas skates nolikums