Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


Domes sēdē lemj par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” reorganizāciju un apstiprina amatā Bērzpils pagasta Saieta nama vadītāju

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 22 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

decembris 202222.decembrī notika pēdējā šī gada kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 58 jautājumus.

Reorganizēs Balvu novada pašvaldības aģentūru “SAN-TEX”

Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN –TEX” (turpmāk – Aģentūra) ir Balvu novada pašvaldības domes izveidota iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot vienotu Balvu novada pašvaldības politiku Balvu pilsētas labiekārtošanā, sanitārajā tīrībā, ūdensapgādē, komunālo notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Balvu pilsētā. Aģentūrai ir piešķirtas īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Balvu pilsētā.

Lasīt tālāk...


Bērzpils Saieta namu turpmāk vadīs Iveta Raciborska

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 22 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

Iveta Raciborska22.decembra domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu iecelt Ivetu Raciborsku par Bērzpils Saieta nama vadītāju ar 2023.gada 16.janvāri.

Iveta ir uzņēmusies veikt šos pienākumus, jo līdzšinējā pieredze, esot pašdarbības kolektīvos, darbojoties Bēržu draudzē gan ar projektu vadīšanu, gan organizējot pasākumus un koncertus, gan pildot Bērzpils pamatskolas saimnieka pienākumus, kas saistīti ar dokumentu lietām, palīdzēs jaunajā amatā.

Lasīt tālāk...


No 14. decembra Balvu pilsētas slidotava būs atvērta apmeklētājiem!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 13 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

Balvu slidotava atvērta apmeklētājiem SLIDOTAVAS DARBA LAIKS

Darba dienās:

  • No plkst. 10.00 līdz 18.00- publiskā slidošana
  • No plkst. 18.00 līdz 20.00- hokejs
  • No plkst. 20.00 līdz 21.00- publiskā slidošana

Brīvdienās:

  • No plkst. 10.00 līdz 12.00- hokejs
  • No plkst. 12.00 līdz 17.00- publiskā slidošana
  • No plkst. 17.00 līdz 19.00- hokejs
  • No plkst. 19.00 līdz 22.00- publiskā slidošana

Svarīga informācija transportlīdzekļa īpašniekiem (turētājiem)!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 23 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 23 Novembris 2022

Sniega tīrīšanaInformējam,  ka atbilstoši 2022.gada 26.maija Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.19/2022 ”Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”(turpmāk - Noteikumi) 6.punktam, “6. Pilsētās un ciemos mehānisko transportlīdzekļu īpašniekam (turētājam) jānodrošina sniega un nokritušo lapu tīrīšana 1,5 m platā joslā ap transportlīdzekli, ja tas tiek turēts (atrodas uz ielas vai pagalmā ilgāk par 48 stundām) uz ceļa vai ielas.

Lasīt tālāk...


Marija Duļbinska saņem balvu konkursā "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2022"

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 Decembris 2022

Marija Duļbinska saņem balvu3.decembrī norisinājās svinīgā ceremonija – "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2022", kurā jau astoto gadu Tiesībsarga biroja, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā pasākumā godināja tos cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, kuri palīdz cilvēku ar invaliditāti ikdienu padarīt labāku un gaišāku.Priecājamies un lepojamies ar Mariju Duļbinsku, Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāju, kura kategorijā “Individuāls sniegums” nominācijā “Gada palīgs” ieguva galveno balvu. Marija atbalsta seniorus un personas ar invaliditāti ikdienā, sniedzot emocionālo, informatīvo un materiālo atbalstu, kā arī sniedzot emocionālo, informatīvo un materiālo atbalstu ģimenēm, kuras audzina, aprūpē bērnus ar invaliditāti, it īpaši daudzbērnu ģimenes un audžu ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Palīdz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem iekļauties darba tirgū, motivē dalībai projektos, iegūt darba pieredzi.

Lasīt tālāk...


Turpinās tikšanās ar iedzīvotājiem – šoreiz Tilžas pagastā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 08 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 08 Decembris 2022

Iedzīvotāju tikšanās Tilžas pagastāLai atbildētu uz iedzīvotājus interesējošajiem un arī sasāpējušajiem jautājumiem, kā arī uzklausītu vajadzības, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektores vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne, Balvu novada domes Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule un domes deputāte Sandra Kindzule 7.decembrī tikās ar Tilžas pagasta iedzīvotājiem.

Lasīt tālāk...


“Mēs esam, lai palīdzētu cilvēkiem!” – tiekas pašvaldības iestāžu vadītāji

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Decembris 2022

Iestāžu vadītāju tikšanās6.decembrī ikmēneša pašvaldības iestāžu vadītāju tikšanās ar Balvu novada domes un pašvaldības vadību notika klātienē  Balvu Novada muzejā. Ekonomējot resursus un laiku, pašvaldība darba sanāksmes organizē attālināti, bet vismaz reizi pusgadā darbinieki cenšas satikties arī klātienē.

Atklājot šo tikšanās reizi un pasakoties ikvienam iestādes vadītājam par darbu šogad, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atgādināja: “Mēs esam, lai palīdzētu cilvēkiem!” Aicinot to neaizmirst ikdienas darbā, pārskatot arī normatīvos aktus, kurus izstrādā katra iestāde, dome un valsts, un, ja kaut kas ir tā, ka mēs nepalīdzam cilvēkiem, skatāmies, kur jāmaina normatīvi akti.

Lasīt tālāk...


Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, tiekas Balvu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 02 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Decembris 2022

Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, tiekas Balvu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām

2.decembrī, atzīmējot Starptautiskās dienas cilvēkiem ar invaliditāti 30.gada dienu, Balvu novada pašvaldība uz tikšanos aicināja Balvu novada iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs šajā tikšanās reizē, uzrunājot klātesošos, runāja par vides pieejamību Balvu novadā, par telpām, un vietu, kur satikties Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopā ar pašvaldību vēl daudz darāmā un lieli plāni jāīsteno, par kuriem jāsapņo un kopīgi jādarbojas, lai tie kļūtu par īstenību. Tā kā biedrība sapņo par savu māju, tad, kā simbolisku vēstījumu un vēlējumu, lai tāda taptu, domes priekšsēdētājs biedrības vadītājai Marijai Duļbinskai uzdāvināja metālkalēja Igora Trešutina darināto metāla durvju rokturi, sakot: “Rokturis ir, tātad būs arī māja!”

Lasīt tālāk...


Ņems ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 01 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Decembris 2022

arkartas domes sede1.decembrī notika Balvu novada domes ārkārtas sēde. Deputāti darba kārtībā izskatīja vienu jautājumu.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu uz 20 gadiem

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2022.gadā līdz  1 000 000  euro uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam prioritārā investīciju projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta. Aizņēmumu atmaksu garantēs ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

Lasīt tālāk...


Apstiprina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un pieņem citus lēmumus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 24 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 24 Novembris 2022

novembris 202224.novembrī notika kārtējā Balvu novada domes sēde. Deputāti darba kārtībā izskatīja 63 jautājumus.

Apstiprināja nolikumu

Apstiprināja Balvu novada Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikumu. Balvu novada Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos izveidota, lai īstenotu bērnu tiesību aizsardzības principu ievērošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā. Šī grupa savā darbībā ievēro likumu “Par pašvaldībām”, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumus Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” un citus Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus bērnu tiesību aizsardzībā. Darbojas saskaņā ar Sadarbības grupas nolikumu, kuru apstiprina Balvu novada dome. Sadarbības grupa ir koordinējoša un konsultatīva koleģiāla institūcija, tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Lasīt tālāk...


Balvu Valsts ģimnāziju turpmāk vadīs Kristīne Lele

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 24 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 24 Novembris 2022

Kristīne Lele BVĢ24.novembra Balvu novada domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināta Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Kristīne Lele. Kristīnei ir 15 gadu profesionālā pieredze izglītības jomā, strādājot augstākās izglītības iestādē, vispārizglītojošajā un profesionālajā izglītības iestādē, un 5 gadu pedagoģiskā pieredze vadības darbā, kā arī ir aizvietojusi izglītības iestādes vadītāju un kancelejas vadītāju. Domes sēdes laikā Kristīne prezentēja “Vīziju par Balvu Valsts ģimnāzijas attīstību”, kas sevī ietvēra vadības līmeņa uzdevumus, uzdevumus pedagogiem, mācību darbā, infrastruktūras uzlabošanai un projektu piesaistei, kā arī riskus. Kristīnes mērķis kā direktorei ir celt un tuvināt Balvu Valsts ģimnāziju izcilībai.

Vēlam Kristīnei veiksmi un izdošanos jaunajā amatā, lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus!

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei