Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Godina Pasaules Jauniešu dienu krustu

Šodien, 7.augustā, izturīgākie un pacietīgākie Balvu Romas katoļu baznīcas un citu draudžu locekļi un interesenti Balvos sagaidīja un godināja Pasaules Jauniešu dienu krustu.
Balvu Vissvētās Trīsvienības prāvests Jānis Bārtulis klātesošos aicināja lūgties un pagodināt krustu, lai mēs būtu brīvi no grēka, lai tos spētu nožēlot un izlīgt ar tuvāko. Prāvests aicināja lūgties par savu tuvāko, par savu pilsētu, novadu un Māras zemi Latviju. Pēc lūgšanām, ikvienam klātesošajam bija iespēja pagodināt Jauniešu dienu ceļojošo krustu.

Lasīt tālāk...

 

Starptautiskais Amatnieku tirgus

 

Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu

Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šī gada 31. jūlijam* un līdz 7. augustam**, saskaņā ar MK rīkojumu, jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31. augustam* un 7. septembrim**.

Dzīvnieku īpašnieks telefoniski, rakstveidā, elektroniski vai kādā citā sev ērtā veidā informē Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā atrodas cūku novietnē, par savu nodomu nokaut cūkas, jo nespēj ieviest un nodrošināt noteiktos biodrošības pasākumus, un vienojas par cūku pirmskaušanas apskates datumu un laiku. Dzīvnieku īpašnieks informē PVD arī par to, vai cūkas tiks kautas mājās vai kautuvē. Mājās kautu gaļu un kaušanas blakusproduktus aizliegts izvest ārpus saimniecības!

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 08 augusts 2014 15:18)

Lasīt tālāk...

 

Donoru diena

5. augustā no plkst. 9:00 – 13:00, Balvos, Raiņa ielā 52 (Sociālajā dienestā), III stāva zālē notiks donoru diena. Asinis nodot tiek aicināti visu asins grupu donori.

 

Pasaules Jauniešu dienu krusts nonāks arī Balvos

Gatavojoties Pasaules Jauniešu dienām Krakovā 2016.gadā, no 28. jūlija līdz 8. augustam Latvijā notiek Pasaules Jauniešu dienu krusta svētceļojums, kura laikā tas ceļo pa vairākām Latvijas katoļu baznīcām, lai pēc tam tālāk tiktu nogādāts Krievijā un Ukrainā.
Krusta svētceļojums Latvijā notiek balstoties uz iepriekš izstrādātu maršrutu. 30.jūlijā tas būs Madonā, 31.jūlijā - Rīgā, 5.augustā - Daugavpilī, 6.augustā - Rēzeknē un Aglonā, bet 7.augustā plkst. 9.00 - Balvu Romas katoļu baznīcā, vēlāk šajā dienā arī Viļakā un Šķilbēnos.
Koka krusts, kura garums ir četri metri un svars trīsdesmit pieci kilogrami, ir Pasaules Jauniešu dienu simbols. Jauniešu dienas ik pēc trim gadiem notiek kādā no pasaules kontinentu lielajām pilsētām, un tajās piedalās ap divi līdz četri miljoni jauniešu no visas pasaules, tai skaitā arī Latvijas.

Lasīt tālāk...

 

Piedalies radošo projektu konkursā «Latviešu karavīrs laikmetu griežos»

Biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs» sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aicina jauniešus piedalīties pasākuma «Latviešu karavīrs laikmetu griežos» 2014. gada radošo projektu konkursā.

Nolikums

 

Kas jāzina par ĀCM

Kas Jums jāzina!

Kas ir bioloģiskā drošība?

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 08 augusts 2014 15:18)

 

Sākusies asfalta ieklāšana Brīvības ielas posmā

Šodien, projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka” Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/001 ietvaros, ir uzsākta asfaltbetona ieklāšana Brīvības ielā sākot no šķērsielas pie pilsētas parka virzienā uz Pilsoņu ielu.
Satiksme šajā posmā joprojām ir slēgta.