Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Balvos skatāmi košie Osvalda Zvejsalnieka darbi

No 26.jūnija Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma gleznotāja Osvalda Zvejsalnieka jubilejas izstāde „Terra Vitae”. Dzīve uz šīs zemes ir aizraujoši krāsaina un piepildīta interesantiem stāstiem, dažus no tiem var „izlasīt” mākslinieka gleznās.
Ar gleznu izstādi „Terra Vitae” gleznotājs Osvalds Zvejsalnieks šogad atzīmē 70. dzīves jubileju un iepriecina skatītājus ar košiem un krāsu toņos sulīgiem darbiem, kas tapuši vasaras un rudens plenēros.
Gleznotājs, kuram ļoti tuvas ir grāmatas, tāpēc nav brīnums, ka viņa darbi apskatāmi tieši bibliotēkā, izstādes atklāšanā teica, ka „ar tām jubilejām ir tā - tie mani gadi diez vai kādam lielu prieku sagādā, taču tas jāpieņem tā mierīgi, kā ir, tā ir, bet visiem tie pienāk, tā ka viss normāli. Ja uguns izdeg, tad paliek ogles. Cilvēkam tās ogles ir atmiņas. Tāpēc tagad mēs šajās atmiņas kavējamies. Gribās apbraukāt savas Latgales vietas, kur ir savu laiku būts un gleznots, kur daudz skaisti mirkļi bijuši. Lai pasildītos pie atmiņu oglēm, pateicoties Balvu Centrālās bibliotēkas vadītājai Rutai Cibulei, ir šis pasākums Balvos, kur ļoti patīkami satikt senus paziņas un labus draugus.”

Lasīt tālāk...

 

Līgo svētki Balvu novadā

Balvu novadā Līgo svētki nosvinēti ar dziesmām un dejām līdz rīta gaismai, ar tradicionālo siera ēšanu un alus dzeršanu, un ugunskura kurināšanu.
Līgo pasākumā Balvu pilsētas parka estrādē 23 skaistas latviešu dziesmas dziedāja Balvu iedzīvotāji – Inta Kaļva, Ilmārs Vizulis, Arnis Graps, Maija Laicāne, Andris Tjunītis, Anastasija Ločmele, Modris Teilāns, Ginta Zābele, Dagmāra Laicāne, Paulis Naglis, Ingars Pētersons, Anita Strapcāne, Jānis Ločmelis, Līga Šustova, Andis Grāvītis, Iveta Supe, Ivars Saide, Elita Teilāne, Jānis Trupovnieks un Astra Ločmele. Instrumentālais pavadījums – grupa „Mani Mākoņi”.

Lasīt tālāk...

 

Tilžas vidusskolas rekonstrukcija ir noslēgusies

Tilžas vidusskolas šī gada 12.klases absolventi izlaidumu svinēs renovētā un vizuāli pievilcīgā skolā, jo ir noslēgusies skolas rekonstrukcija.
19.jūnijā, pirms atklāšanas un svinīgās lentas pārgriešanas, skolas direktors Voldemārs Čeksis atgriezās nesenā pagātnē un pastāstīja par projekta norises gaitu, kā arī izteica pateicību Balvu novada Domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim par sniegto atbalstu. Lai pateiktos projekta realizēšanā iesaistītajām personām – Domes priekšsēdētājam, pašvaldības izpilddirektorei, pagasta pārvaldniecei, būvniekiem, projekta vadītājam, un būvuzraugam, kā arī skolas kolektīvam, Tilžas vidusskolas direktors katram pasniedza fotogrāfiju ar skolas fotogrāfiju „pirms” un „pēc” renovācijas.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 20 jūnijs 2014 14:45)

Lasīt tālāk...

 

Viesi gandarīti par vizīti Balvos

Par spīti lietainajam un drēgnajam laikam Balvu pilsētas viesi no Ungārijas, Turcijas, Somijas un Lietuvas izbaudīja Latvijas dabu, ēdienus un viesmīlību.
No 2013.gada augusta norit Mūžizglītības programmas „Grundtvig” projekts „Jaunas iespējas Tavā dzīvē: Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana pilsētu dārzkopībā un veselības uzlabošana”, kurā Marutas Castrovas vadībā piedalās arī pārstāvji no Balviem. No 15.līdz 19.jūnijam Balvos notika projekta 2. tikšanās, kurā piedalījās kopumā 16 dalībnieki no minētajām valstīm.

Lasīt tālāk...

 

Meža dienas 2014 Balvu Valsts Ģimnāzijā

Laikā brīdī starp izlaidumiem Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji, skolēni un vecāku pārstāvji labiekārtoja skolas apstādījumus. Jauni apstādījumi bija nepieciešami, jo 2014.gada pavasarī noslēdzās ģimnāzijas rekonstrukcijas 1. kārtas darbiem - veicot ēkas kompleksa rekonstrukciju un siltināšanu, tādejādi tika izpostīti visi augi, krūmi un rožu stādījumi ap skolas ēku.
Paldies Latvijas Pašvaldību savienības projektam ,,Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā", kas deva iespēju veidot skaistāku apkārtējo vidi un ainavu, kā arī uzlabotu ne tikai skolēnu, bet arī pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kopā iestādītas 13 šķirņu stādi gan lapu koki, gan skuju koki (kopumā 90 stādi).

Lasīt tālāk...

 

Piesakies mūsdienu deju nometnei!

 

PROJEKTS ELRII 308 „SAGLABĀT, LAI NEPAZAUDĒTU”

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Sangastes pašvaldību un Dedoviču rajona administrāciju no 2013.gada jūnija uzsākusi īstenot projektu „SAGLABĀT, LAI NEPAZAUDĒTU” (ELRII – 308) īstenošanu. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam. Programma finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežas attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.
Projekta ietvaros īsteno – Balvu novada muzeja pastāvīgās ekspozīcijas digitalizāciju 5 telpās, Sangastes muižas ziemas dārza izbūvi – kopā paredzēta 8 telpu atjaunošana un Dedoviču rajona centrālās bibliotēkas – nemateriālas kultūras centra 6 telpu atjaunošanu. Paralēli sadarbības partneri īsteno arī seno amatu meistarklases un amatnieku tirdziņus.

Lasīt tālāk...

 

Sibīrijas taigā un sniegos izsūtīto cilvēku piemiņai

Šogad 14.jūnijā apritēja nu jau 73 gadi kopš 1941.gadā notikušajām deportācijām, kad no Latvijas tika izsūtīti aptuvnei 16 000 iedzīvotāju.
Visā Latvijā izsūtīto radinieki, izsūtīšanu piedzīvojušie un mājās atgriezušies cilvēki, kā arī pārējie iedzīvotāji 14.jūnijā pulcējas piemiņas vietās, lai pieminētu baigos notikumus, tajos cietušos tautiešus un viņu sūro likteni.
Arī Balvos tradicionāli pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai un Kubulos pie Piemiņas akmens represētajiem Balvu stacijā pulcējās iedzīvotaji, lai noliktu ziedus un ar klusuma brīdi pieminētu bojāgājušos un cietušos.

Galerija