Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Seminārs par LEADER 9.kārtas projektu konkursu

24.oktobrī plkst.14.00, Balvos, Balvu Bērnu un jauniešu centrā, 2.stāvā, Brīvības ielā 48 notiks informatīvais seminārs par LEADER 9.kārtas projektu konkursu.
Semināru vadīs biedrības „Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone.

Lasīt tālāk...

 

Seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs šī gada 23.oktobrī plkst.10.00 LLKC Balvu nodaļā, Brīvības ielā 46a, Balvos, rīko informatīvo semināru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Programma šeit.

 

Balvos svin Grāmatu svētkus

Balvu Centrālās bibliotēkas vadībā sadarbībā ar Zvaigzne ABC jau 4.gadu Balvu novadā tiek svinēti Grāmatu svētki. Šogad centrālā svētku norises vieta bija Balvu Valsts ģimnāzija, kur šodien pulcējās gan skolēni, gan skolotāji, gan citi interesenti, lai atklātu svētkus un tiktos ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem.
Svētki iesākās ar Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju sagatavoto priekšnesumu, kurā bija dzirdamas rindas no rakstnieku darbiem, kuri šodien viesojās Balvu novadā. Neizpalika arī skolēnu dziedātās dziesmas, dejas un pūšamo instrumentu ansambļa priekšnesums.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 17 oktobris 2014 14:41)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām - garāžām Ezera iela 37B, Balvi, Balvu novads:
Garāža Nr.10 – 37.8 m2 kadastra apzīmējums 38010020141001,
Garāža Nr.12 – 18.4m2 kadastra apzīmējums 38010020141002,
Garāža Nr.14 – 18.6 m2 kadastra apzīmējums 38010020141011,
Garāža Nr.15 – 18.6. m2 kadastra apzīmējums 38010020141012,
Garāža Nr.16– 18.5 m2 kadastra apzīmējums 38010020141013,
Garāža Nr.18 – 18.6 m2 kadastra apzīmējums 38010020141015,
Garāža Nr.19 – 18.4 m2 kadastra apzīmējums 38010020141016,
Garāža Nr.20 – 18.3 m2 kadastra apzīmējums 38010020141017.
Nosacītā nomas maksa garāžām ir EUR 0,76 m2 (septiņdesmit seši euro centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – trīs gadi. Iznomāšanas mērķis auto novietošana vai uzņēmējdarbības veicināšana.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 15:22)

Lasīt tālāk...

 

Grāmatu svētki “Lielā lasīšanas skola”

Piektdien, 17. oktobrī Balvos norisināsies jau ceturtie Grāmatu svētki “Lielā lasīšanas skola”, kuru idejas autore ir Balvu Centrālās Bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule. Svētku atklāšana notiks plkst. 11.00 Balvu Valsts ģimnāzijā, bet jau no plkst. 12.00 dažādās norises vietās visi aicināti uz tikšanos ar mīlētiem un gaidītiem latviešu rakstniekiem.

Svētkos piedalīsies  12 grāmatu autori – Arno Jundze, Ārija Iklāva, Guna Rukšāne, Ilze Žola, Dace Judina, Ingmārs Līdaka, Gundega Sēja, Iluta Plotņikova, Ieva Melgalve, Silvija Šmidkena, Gundega Muzikante un Gita Andersone.

No plkst.12.00 – 15.30 Balvu Valsts ģimnāzijas stadionā norisināsies “Orientēšanās labirints”, kurā līdzīgi kā grāmatā izejam labirintus ar zīmuli, piemēram, palīdzi pelītei tikt pie siera, tikai šoreiz zīmulis būs pats dalībnieks, kuram pēc iedotas shēmas būs jāatzīmējas noteiktos kontrolpunktos nepārkāpjot “labirinta” robežas.

Visu dienu Zvaigznes grāmatnīcā notiks dažādas aktivitātes un būs skatāma zīmējumu konkursa izstāde “Grāmatas tēls, kāds vēl nekad nekur nav bijis”.

Pedagogi tiek aicināti uz informatīvu semināru par “Aktuālo sākumskolā 2014.-2015.mācību gadā” un par jauno mācību e-grāmatu sistēmu grāmatplaukts.zvaigzne.lv, bet latviešu valodas un literatūras skolotāji apmeklēs kursus par aktualitātēm mācību literatūrā, jaunākajiem mācību un metodiskajiem izdevumiem. Kā arī par iespējām, ko piedāvā modernās tehnoloģijas, to izmantošana mācību procesā.

Grāmatu svētkus organizē Balvu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Apgādu Zvaigzne ABC un Balvu novada pašvaldību.

 

Tiekas valsts iestāžu vadītāji

15.oktobrī uz tikšanos ar Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski bija aicināti valsts iestāžu vadītāji. Šajā tikšanās reizē A. Kazinovskis informēja, ka pašvaldība pašlaik domā par nākamo plānošanas periodu un dalību trīs Latgales programmās, un aicināja arī valsts iestādes iesniegt savus piedāvājumus un ierosinājumus Balvu novada attīstībai.
Domes priekšsēdētājs pastāstīja par Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, kuras mērķis būs stiprināt profesionālo izglītību Balvu novadā, meklējot tādas specialitātes, kuras ir nepieciešamas uzņēmējiem.
Informēja arī par budžeta ieņēmumiem, kuri salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir samazinājušies. Budžets gada sākumā tiek veidots, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamību, tad gada laikā skatās, kā tas pildās, un veic budžeta grozījumus, izvērtējot pašvaldības iestāžu iesniegumus. Šogad vērojama aina, ka attīstībai varam atvēlēt ievērojami mazāk nekā pagājušajā gadā. Valstī ir jūtama krīze. Ģeopolitiskā situācija tomēr ir ietekmējusi arī pašvaldības budžeta ieņēmumus.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 13:23)

Lasīt tālāk...

 

Konkursa „Mis un Misters Balvi” dalībnieku atlase

Jau 18.oktobrī plkst. 11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks tradicionālā pasākuma - konkursa „Mis un Misters Balvi” dalībnieku atlase.

Konkursam aicināti Balvu novada un kaimiņu novadu jauniešus vecumā no 18 gadiem.

Sīkāka informācija NOLIKUMĀ

 

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” rakstiskā izsolē izsola nomas tiesības

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” pirmreizējā rakstiskā izsolē veic nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpam Vidzemes iela 2B, Balvi, Balvu novads, ar kopējo platību 302.2 m2. Katra telpa tiek izsolīta atsevišķi. Pretendentiem ir iespēja iznomāt šādas nedzīvojamās telpas:

Telpa nr.1 Kadastra numurs 38010010454001 -41 m2
Telpa nr.2 Kadastra numurs 38010010454001 -19.3 m2
Telpa nr.3 Kadastra numurs 38010010454001 - 47.2 m2
Telpa nr.12 Kadastra numurs 38010010454001 -32.1 m2
Telpa nr.16 Kadastra numurs 38010010454001 - 14.1 m2
Telpa nr.18 Kadastra numurs 38010010454001 - 5.8 m2
Telpa nr.23 Kadastra numurs 38010010454001 - 1.9 m2
Telpa nr.21 Kadastra numurs 38010010454001 - 5.6 m2
Telpa nr.25 Kadastra numurs 38010010454001 - 41.9 m2
Telpa nr.27 Kadastra numurs 38010010454001 - 47.7 m2
Telpa nr.29 Kadastra numurs 38010010454001 - 45.6 m2

Lasīt tālāk...