Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Pie Balvu Dižozola jauna atpūtas vieta

Eiropas Sadarbības dienas ietvaros Lāča dārzā  norisinājās akcija „Saglabāsim Dižozolu!”, kuras laikā notika talka un īpaša Balvu dižozola sakņu segšanas ceremonija – sešstūraina soliņa izveide ap ozolu, kuru veidoja Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi amatu mācības skolotāja Aigara Novika vadībā.

Atklājot jauno atpūtas vietu, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva uzsvēra ozola simbolisko nozīmi un neslēpa prieku par paveikto: “Latviešiem ozols vienmēr ir bijis spēka simbols, liepa – skaistums. Ļoti priecājos, ka šodien esam sakopošu vēl vienu vietu Balvos un atklājuši jaunas lietas, kas būs redzamas muzejā. Un par to liels paldies visai komandai, kura ir strādājusi šajā projektā.” Tāpat izpilddirektore izteica cerību, ka varbūt nākotnē būs iespēja sakārtot Lāča dārzu ar kāda pārrobežu sadarbības projekta palīdzību.

Lasīt tālāk...

 

“Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” dienā 2014” piedalās arī Balvu novada pārstāvji

27. septembrī Valkā norisinājās pasākums “Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” diena 2014”, kuru rīkoja Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” Latvijas sekcija sadarbībā ar Valkas novada pašvaldību.

Pasākuma mērķis bija  iepazīstināt ar kultūras daudzveidību Eiroreģiona teritorijā (Latvijas, Igaunijas un Krievijas pierobežā), kā arī veicināt organizācijas “Eiroreģions “Pleskava-Livonija” atpazīstamību un pierobežas pašvaldību sadarbību.

 Pasākumā visas dienas garumā notika virkne aktivitāšu - amatniecības un tūrisma izstāde, konference par pārrobežu sadarbību, tikšanās Eiroreģiona pašvaldību tūrisma un kultūras speciālistiem, kā arī aktivitātes jauniešiem, basketbola turnīrs un koncerts ar pašdarbības kolektīvu  piedalīšanos. Visās aktivitātēs piedalījās arī Balvu novada pārstāvji.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 01 oktobris 2014 07:50)

Lasīt tālāk...

 

Par vēlēšanu iecirkņu darba laiku 30.septembrī

Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins precizē Balvu Novada Ziņās (18. (111.)numurā) publicēto informāciju par vēlēšanu iecirkņu darba laiku otrdien, 30.septembrī.

Vēlēšanu iecirkņi otrdien, 30.septembrī, strādās no plkst.8.00 līdz 11.00, nevis 20.00, kā publicēts Balvu Novada Ziņās.

12.Saeimas vēlēšanu iecirkņus un darba laikus Balvu novadā vari apskatīt šeit

 

Tiekas topošie līderi

Septembrī darbu atsāk skolēnu pašpārvaldes, visu mēnesi skolās notiek pašpārvalžu pārstāvju vēlēšanas un pienākumu dalīšana un pasākumu plānošana.

Pirmā tikšanās, 26.septembrī, notika Balvu novada Domes Sēžu zālē, skolu pārstāvjus uzrunāja novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Aicināja būt atbildīgiem savās izvēlēs, atbildīgi izturoties pret viņiem uzticēto pienākumu, jo jebkurš amats uzliek lielu atbildību. Aicināja jauniešus izsapņot savu nākotni, piepildīt savas ambīcijas, atcerēties, ka aizbraucot  uz citu zemi, mēs tur varam būt par svešas zemes kalpiem un ka pa īstam varam būt saimnieki tikai savā zemē un savās mājās.

Šī diena Latvijā sākās Olimpiskās dienas zīmē. Lai pa īstam pamostos, bija nepieciešamas fiziskas aktivitātes, tāpēc visi sanākušie kopīgi pildīja Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksu. Iespējams, tādas fiziskās aktivitātes Balvu novada Domes Sēžu zāle nebija pieredzējusi.

Uz sadarbību aicināja Balvu Bērnu un jauniešu centra vadītāja Olita Loseva, pieminot  šī gada pozitīvo projektu pieredzi un padarītos darbus. Jebkurai trakai idejai ir rodams pielietojums, nav nepieciešams to turēt noslēpumā.

Katras skolas pārstāvji prezentēja savas pašpārvaldes pieredzi, stāstīja par tradicionālajiem pasākumiem, šogad plānotajiem. Stacijas pamatskolas pārstāves Dita un Dagmāra rādīja foto no skolas tradicionālajiem pasākumiem un stāstīja par piedalīšanos BBJC projektā „Radiotilts”, Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji Andris, Raina Anna un Gatis visiem klātesošajiem atraktīvi pastāstīja par saviem pienākumiem un notikumiem. Kristiāna un Sanda pārstāvēja Bērzpils vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, ar prezentāciju par plānotajiem pasākumiem, atzīmējot, ka gatavojas svarīgiem pasākumiem jau šoruden, gaidot valsts svētkus novembrī. Pēc ilgāka pārtraukuma sanāksmei ir pievienojušies Tilžas internātpamatskolas skolēni, Aiga un Inese īsumā pastāstīja par savu darbu skolas pašpārvaldē. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāves Antra un Agnese stāstīja un rādīja prezentāciju par pasākumiem, kuru organizēšanā iesaistās pašpārvaldes dalībnieki. Par starptautisku sadarbības pieredzi projektos un raibo skolas pasākumu dzīvi ar lepnumu stāstīja Balvu pamatskolas prezidents Roberts Pavlovskis. Ļoti mērķtiecīgā Tilžas vidusskolas prezidente Alise atzina, ka šie pienākumi viņai ir jauni, bet citu biedru pieredze esot uzmundrinoša un darboties rosinoša.

Lasīt tālāk...

 

Apzināsim un iepazīsim savas tautas varoņus!

Pēc maza laika sprīža, novembra sākumā, Bērzpils pagasta centrā tiks uzstādīta piemiņas zīme tiem Latvijas Brīvības cīņu dalībniekiem, kuru dzimtā vieta ir Bērzpils pusē, viņu vidū ir gan Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, gan ģenerālis. Aicinot  skolēnus atcerēties visus Brīvības cīņu varoņus, mudinot pētīt savas dzimtās puses varoņu dzīves gaitas un sasniegumus, Bērzpils vidusskolas skolēnu parlaments  sadarbībā ar Bērzpils vidusskolas  skolotājiem rīko pasākumus, kuros aicina piedalīties citu skolu skolēnus. Pasākumu norise notiek Balvu novada jauniešu iniciatīvu projekta  konkursā atbalstītā projekta „Latgales brīvības cīnītāju piemiņas iemūžināšana Bērzpils pagastā un Balvu novadā” ietvaros. Aicinām piedalīties!

Bērzpils vidusskolas skolēnu parlaments

Vizuālās mākslas konkurss „Spēka, drosmes un varonības simboli agrāk un tagad.” nolikums

Ģenerāļa K. Olekša piemiņai veltīta kausa izcīņa volejbolā nolikums

Lāčplēša dienai veltītas ierindas skates nolikums

 

Nākamnedēļ durvis vērs jauna Balvu novada muzeja ekspozīcija

30.septembrī plkst.15.00 oficiāli tiks atklāta jauna patstāvīgā ekspozīcija Balvu Novada muzejā, kas veltīta Ziemeļlatgales nemateriālajam kultūras mantojumam. Muzeja projekts realizēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu!” ietvaros. Muzeja ekspozīcija bez maksas būs apskatāma visu dienu.

Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgā valodā un izteiksmes veidos tiek atspoguļotas dažādas tēmas, tostarp tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības. Balvu Novada muzejā realizēts viens no galvenajiem mērķiem - izveidot mūsdienīgu muzeju, kurā tiktu izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, lai jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažādām paaudzēm un interešu grupām. Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijas, novatorisks grafiskais dizains, skārienjūtīgo ekrānu programmās aplūkojams plašs informatīvais materiāls. Jaunā ekspozīcija ļauj uzrunāt dažādu paaudžu cilvēkus vienlaikus, atraktīvā veidā iepazīstina un nodod kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 23 septembris 2014 09:17)

Lasīt tālāk...

 

Sveicam konkursa “Sējējs 2014” veiksmīgāko jauno zemnieku Viesturu Lukstu!

Tradicionālā lauksaimnieku konkursa "Sējējs 2014" noslēguma ceremonijā par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Balvu novada Kubulu pagasta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nagi un ragi” īpašnieks Viesturs Luksts.

Vēlam veiksmi un panākumus arī turpmāk!

Apbalvošanas ceremonija notika vakar, 17.septembrī, Vidzemes koncertzālē "Cēsis", un tiešraidi no tās varēja vērot arī internetā.

Veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma 12 konkursa dalībnieki visās konkursa grupās, informē Zemkopības ministrija. Pavisam konkursam bija pieteikti 35 dalībnieki, kas iedalīti sešās konkursa grupās.

Vairāk informācija par konkursu un tā dalībniekiem pieejama Zemkopības ministrijas mājaslapas sadaļā „Sējējs – 2014”.

Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums „Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 18 septembris 2014 08:41)

 

Informatīvās dienas par īstenotajiem LEADER projektiem Ziemeļlatgalē

Biedrība “Balvu rajona partnerība” oktobrī organizē divas informatīvās dienas par īstenotajiem LEADER programmas projektiem Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. Informatīvo dienu ietvaros interesentiem tiks nodrošināts transports un iespēja apmeklēt vairāk kā 40 projektu īstenotājus Ziemeļlatgalē, iepazīties ar projektu rezultātiem, gūto pieredzi projektu realizēšanā un to sniegto ieguldījumu lauku teritoriju attīstībā. Projektu maršrutā ir iekļauti biedrību, pašvaldību, uzņēmēju un mājražotāju realizētie projekti pēdējo divu gadu laikā.

Informatīvās dienas notiks:

2014.gada 8.oktobrī
Tiks apmeklēti LEADER projektu īstenotāji Viļakas un Baltinavas novados.
Izbraukšana no Balviem (caur Viļaku, apmeklējam Baltinavas novadā realizētos projektus, atpakaļ caur Viļaku atgriežamies Balvos), precīzu maršrutu izsūtīsim dalībniekiem.
Braucienam pieteikties līdz 2014.gada 1.oktobrim!

2014.gada 22.oktobrī
Tiks apmeklēti LEADER projektu īstenotāji Balvu un Rugāju novados.
Izbraukšana no Balviem, precīzu maršrutu  izsūtīsim dalībniekiem.
Braucienam pieteikties līdz 2014.gada 15.oktobrim!

Aicinām pieteikties biedrības “Balvu rajona partnerība” biedrus, projektu īstenotājus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus, rakstot biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvajai vadītājai Svetlanai Tomsonei uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , vai zvanot pa tālruni 26691977.