Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Balvu novada Domes sēde

2014.gada 12.jūnijā plkst.10:00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk...

 

Pludmales volejbola čempionāts

Visi pludmales volejbola cienītāji aicināti piedalīties Balvu novada atklātajā pludmales volejbola čempionātā!

Nolikums

Balvu novada atklātā volejbola čempionāta posmi:
14.06- Bērzpilī
28.06- Balvos
19.07- Bērzpilī
09.08- Balvos (Fināls).
 

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 10 jūnijs 2014 08:57)

 

Pie sadarbības partneriem- Dubrovkā

Pavisam neliels laika sprīdis šķir 4.- 5.jūniju no 21.maija, kad Ļeņingradas apgabala Gatčinas rajona Dubrovkas pilsētā tika parakstīts sadarbības līgums starp Dubrovkas pilsētas pašvaldību un Balvu novada Domi.
4.-5. jūnijā Balvu novada pagastu pārvalžu, bāriņtiesas, pansionāta, sporta skolas, sporta centra, izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” vadītāji kopā ar Balvu novada izpilddirektori Intu Kaļvu dodas divu darba dienu vizītē uz Dubrovkas pilsētu, pirmās atziņas, par kuru, kā apdzīvotu vietu, atrodamas 1500. gada senos Novgorodas rakstos.

Lasīt tālāk...

 

Šovasar Balvu novadā 94 skolēniem tiks nodrošinātas darba vietas

Arī šogad Balvu novada pašvaldība dot iespēju skolēniem strādāt vasarā. Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti 94 Balvu novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās mācību iestādēs un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu vecumu.
Jauniešu nodarbinātība tiek nodrošināta, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā, t.i., Balvu pilsētā tiks nodarbināti 46 skolēni, viņi darba prasmes apgūs Balvu pamatskolā, Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, Balvu pirmsskolas izglītības iestādēs „Pīlādzītis” un „Sienāzītis”, Balvu Bērnu un jauniešu centrā, Balvu Sporta centrā un Balvu novada pašvaldības aģentūrā „San-tex”. Bērzpils pagastā tiks nodarbināti 9 skolēni, Kubulu pagastā - 8, Tilžas, Vīksnas un Briežuciema pagastos - 6 skolēni, Balvu un Lazdulejas pagastos – 4 skolēni, Krišjāņu pagastā – 3 skolēni un Vectilžas pagastā – 2 skolēni.

Lasīt tālāk...

 

Sanktpēterburgā jau trešo reizi notiks Latgales kultūras festivāls, kurā piedalīsies arī bērzpilietis Dainis Rakstiņš

No 13. jūnija līdz 15. jūnijam Sanktpēterburgā notiks Latgales kultūras festivāls. Festivāls tiek rīkots jau trešo gadu pēc kārtas, pateicoties veiksmīgai Latgales Reģiona attīstības aģentūras un Latgales Plānošanas reģiona sadarbībai ar Latvijas Republikas ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā un Sanktpēterburgas Kirova Centrālo kultūras un atpūtas parku.
„Jau vairāku gadu garumā tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai popularizētu Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu Krievijā, tas nes arī savus augļus – ar katru gadu tūristu plūsma no Krievijas Federācijas arvien pieaug, ” atzīmē Latgales Reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs. „Trešo gadu pēc kārtas tiek rīkots Latgales kultūras festivāls, Latgales reģions regulāri tiek prezentēts tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, tiek rīkotas arī mārketinga kampaņas un infotūres Sanktpēterburgas žurnālistiem un tūrisma operatoriem.”

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pārstāvji ciemojas Kupišķis pilsētas svētkos

No 31.maija līdz 1.jūnijam Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu novada Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Aivars Kindzuls piedalījās sadraudzības pašvaldības Kupišķis pilsētas svētkos, kas bija veltīti pilsētas 485. gada dienai un Kupišķis baznīcas 100 gadu jubilejai. Balvu novada pārstāvji izbaudīja svētku programmu, kur bija gan koncerti, gan teātra izrādes, gan amatnieku gadatirgus. Šajos svētkos piedalījās arī Kupišķis sadarbības partneri no sadraudzības pašvaldībām - Polijas un Rēzeknes.
Andris Kazinovskis savā uzrunā pateicās Kupišķis pilsētas vadībai par uzaicinājumu, kā arī visiem pasākuma organizatoriem par skaisto festivālu. Priekšsēdētājs pauda gandarījumu, ka iepriekšējā gadā uzsāktā sadarbība turpinās un izteica cerību, ka šogad Balvos vai Kupišķis svinīgi tiks parakstīts arī sadarbības līgums starp pašvaldībām (pagaidām parakstīts ir tikai nodomu protokols).
Kupišķis pilsētas svētku viesus priecēja arī Agra Veismaņa vadītā Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa „Nebēda” un saksofonists Arnis Graps.

Galerija
 

 

„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina konkursu uz Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora amatu”

Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāds izglītības zinātnēs vai pedagoģijā;
• darba pieredze vispārējās pamatizglītības, vidējās vai profesionālās izglītības iestādes darba vadībā (direktors vai direktora vietnieks) ne mazāk kā 3 gadi un pedagoģiskajā darbā - ne mazāk kā 5 gadi;
• labas vismaz vienas svešvalodas zināšanas un datorprasmes.

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina konkursu "Gada balva izglītībā"

Nolikums

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 03 jūnijs 2014 09:38)