Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Eiroreģiona uzņēmēju partneriāts Baltkrievijā

Pēc Balvos notikušā  Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” uzņēmēju III partneriāta (pierobežas pašvaldību uzņēmēju divpusējās tikšanās), kurā piedalījās arī viesi no Balvu novada sadarbības pašvaldības Dokšiciem Baltkrievijā un kuriem likās ļoti vērtīgas un lietderīgas šādas tikšanās, pēc kurām viņi piedalījās arī uzņēmēju partneriātos Valgā Igaunijā un Pleskavā Krievijā, nolēma šādu pasākumu organizēt arī pie sevis.

Un sestā Eiroreģiona uzņēmēju tikšanās reize notika 12. septembrī Baltkrievijā Dokšicos, kurā piedalījās četru valstu uzņēmēji un personas, kuras saistītas ar uzņēmējdarbību – no Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 16 septembris 2014 08:19)

Lasīt tālāk...

 

Balvu Valsts ģimnāzijā īstenots projekts

Pagājušā mācību gada nogalē biedrība ,,Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” iesniedza projekta pieteikumu Balvu rajona partnerības izsludinātajā KNHM projektu konkursā, un projekts ar nosaukumu: ,,Radoši darbosimies kopā- dzīvespriecīgākai ikdienai” tika atbalstīts. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 726,90,- eur, no kuriem 50 % sastādīja pašvaldības līdzfinansējums.

Lasīt tālāk...

 

Tiek organizēts brauciens uz mazajām lauku saimniecībām

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa Valsts Lauku tīkla ietvaros 18. septembrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu „Uzņēmējdarbības attīstība mazajās lauku saimniecībās” uz Vestienas pagastu Madonas novadā.
Brauciena laikā tiks apmeklētas trīs saimniecības.
Bioloģiskajā dabas sētā „Aperēni” varēs baudīt daiļdārza augu kolekciju, redzēt 32 putnu šķirnes un saņemt konsultācijas to audzēšanā, apmainīties ar pieredzi sieru gatavošanā un uzzināt, kā nopelnīt mazā lauku saimniecībā.
Zemnieku saimniecībā „Ielāpi” dalībniekus cienās ar siltām pusdienām, kā arī tiks apgūtas ziepju gatavošanas prasmes.

Lasīt tālāk...

 

Jaunieši no visas Latvijas piedalīsies etno nometnē

No 2014. gada 19. līdz 21. septembrim Rēzeknē notiks nometne Jauniešu Etno dienas 2014, kur savas zināšanas folklorā un etno mūzikā papildinās jaunieši no visas Latvijas. Trīs dienas jaunieši varēs apgūt gan kolektīvās muzicēšanas prasmes, gan dažādu tieši Latgalei raksturīgu mūzikas instrumentu spēli, kā arī dejas improvizāciju.

Starp pasniedzējiem būs Laima Jansone, Tālis Gžibovskis, Ilmārs Dreļs un citi izcili pedagogi, tostarp no Lietuvas. Nometnes dalībniekiem būs iespēja apmeklēt arī starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Māksla un mūzika kultūras diskursā”.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 12 septembris 2014 08:08)

Lasīt tālāk...

 

Tiks uzsākti Liepu ielas posma rekonstrukcijas darbi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Šī gada 11.septembrī tika parakstīts līgums ar SIA “8 CBR” par Liepu ielas posma (145 m) rekonstrukcijas darbu veikšanu. Līguma summa EUR 148 362,15 bez PVN.

Liepu ielas posma (145 m no Tehnikas ielas krustojumā virzienā uz pilsētas pusi) rekonstrukcijā paredzēts veikt:

  1. ielas asfaltbetona seguma rekonstrukciju;
  2. lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju;
  3. esošo ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju;
  4. sakaru infrastruktūras pārbūvi;
  5. ietves izbūvi.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 11 septembris 2014 12:53)

Lasīt tālāk...

 

Eiropas Sadarbības dienas ietvaros oficiāli atklās Balvu novada muzeja digitālo ekspozīciju

30.septembrī Balvos notiks Eiropas sadarbības dienas svinības  ar moto “Saglabāt, lai nepazaudētu!” un Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītā projekta radīto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju oficiāla atvēršana Balvu novada muzejā. Projekts ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu!” ( “Preserve not to lose!”) ir oficiālais sadarbības partneris šī gada akcijai gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Krievijā.

 

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 11 septembris 2014 10:51)

Lasīt tālāk...

 

MĒS TO VARAM!

Balvu Bērnu un jauniešu centrā 10.septembrī noritēja projekta „Mēs to varam” noslēguma pasākums. Ar KNHM fonda un Balvu novada pašvaldības atbalstu projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2014” ietvaros tika izveidota aktivitāšu telpa, kur brīvajā laikā kopīgi  pulcēties novada bērniem un jauniešiem. Telpā izveidotas divas zonas – virtuvītes zona un aktivitāšu zona. Jaunā telpa jau tiek aktīvi apdzīvota, vakaros tā ir pulcēšanās vieta, kur visi kopīgi skatās kino, dzied, spēlē, spēlējas, kā arī kaļ jaunus plānus! Telpa jau ir piedzīvojusi nometnes dalībnieku burziņus un grupas mēģinājumus. Telpas remontdarbos aktīvi palīdzēja Sandijs Bukšs, kuram bija tas gods atklāšanas dienā pirmajam ielēkt papīra durvīs un aicināt ciemiņus atjaunotajā telpā.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 15 septembris 2014 12:52)

Lasīt tālāk...

 

Domes sēde

2014.gada 11.septembrī, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk...