Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Pie Balvu pamatskolas pirmajā skolas dienā paceļ Mammadaba karogu

Nu jau tradicionāli Zinību dienā Balvu pamatskolas priekšā kā bišu spiets viens pēc otra ierodas skolēni, viņu vecāki un skolotāju kolektīvs. Gan lielie, gan mazie audzēkņi, rudenīgās puķes rokās cieši turot, atkal atgriežas skolā, lai sāktu ceļu Zinību kalnā. Kādam šis 1. septembris ir pirmo reizi, bet kādam - pēdējo, tas šo dienu padara vēl īpašāku un svinīgāku.

Lasīt tālāk...

 

“Prieks un jautrība” Sociālajā dienestā

28.augustā Sociālajā dienestā notika pagalma svētki “Prieks un jautrība”, kuros notika radošas un sportiskas aktivitātes bērniem, to draugiem un ģimenēm. Vasarā uzkrāto spēku varēja likt lietā un iepazīties ar tiem uzņēmīgajiem cilvēkiem, kuru darbošanās saistīta ar bērnu un jaunatnes brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu pilsētā. Aktivitātes un darbošanās par spīti lietum notika gan ārā, gan telpās.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 29 augusts 2014 09:32)

Lasīt tālāk...

 

Tikšanās ar dabas pazinēju Ingmāru Līdaku

«Šī grāmata ir visiem, kuri grib iepazīt dzīvniekus, kas dzīvo līdzās cilvēkam,» tā savu pirmo grāmatu raksturo Ingmārs Līdaka. Ļoti daudz kas arī palicis ārpus apjomīgajā vēstījuma par dzīvo dabu mums apkārt. Tur nav neviena vārda par autora mīļākajiem dzīvniekiem bebriem, arī ne vārda par dabas pētniekam tuvajiem putniem gulbjiem, tomēr šajā izdevumā ir arī apraksti par dzīvniekiem, kas nekad nav iebriduši viņa lauku māju pagalmā, piemēram, lāci, taču daudzās lauku mājās tas nav tik reta parādība.
Kas pamudināja rakstīt un kāpēc tapa pirmā Ingmāra Līdakas grāmata, atnāciet uz Balvu Centrālo bibliotēku pajautāt pašam autoram 5.septembrī plkst.11.00.
 

 

Izglītības darbinieku konference Balvos

Brīnišķīgā svētku noskaņā, ar Kubulu pagasta vokālā ansambļa koncertu un Maijas Laicānes deklamētām dzejas rindām šodien iesākās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības darbinieku konference.
Kā ierasts, pirms jaunā mācību gada, Balvos tiekas minēto novadu izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji un pašvaldību vadītāji, lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā, paraudzītos uz aizvadīto gadu, sveiktu tos skolotājus, kuri sasnieguši pensijas vecumu un dodas pelnītā atpūtā, kā arī tos pedagogus, kuri uzsāks savas darba gaitas kādā no novadu izglītības iestādēm.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 28 augusts 2014 15:13)

Lasīt tālāk...

 

Četras aktīvas un atraktīvas dienas BBJC

Pagājušā nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu centrā aizvadīta skanot skaļai mūzikai un bērnu smiekliem. Četras dienas centrā norisinājās Mūsdienu deju nometne. Nometnes ietvaros 30 dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunus deju soļus un kustības Latvijā populārās hip-hop dejotājas Baibas Klints, spēcīgākās streetdance komandas Baltijā "Jam Crew" dalībnieka, horeogrāfa Aleksandra Ivanova a.k.a Snickers un Deju studijas Di-dancers vadītājas Ditas Niperes vadībā. Deju aerobikas pasniedzējas Lindas Tokarevas-Kušneres vadībā bērni katru dienu vingroja un iesildījās.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 28 augusts 2014 11:41)

Lasīt tālāk...

 

YAMAHA mūzikas skola aicina uz iepazīšanās nodarbībām

 

Balvos izskanējuši “Pelēko akmeņu stāsti”

22.-23.augustā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītā projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” ietvaros Balvos notika noslēdzošais starptautiskais pasākums „Pelēko akmeņu stāstu dienas”.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 29 augusts 2014 09:01)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Lasīt tālāk...