Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Balvu Romas katoļu draudzē jauns prāvests

Kopš septembra vidus Balvu Roma katoļu baznīcā ir nozīmēts jauns priesteris, kurš aizvadītajā svētdienā šeit vadīja pirmo dievkalpojumu.

Prāvests Mārtiņš Klušs par prāvestu kalpo jau 12 gadus. Divus no tiem strādājis Krāslavas draudzē, bet pēdējie astoņi gadi pavadīti Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, Bikavas draudzē. Prāvests trīs gadus ir mācījies Venēcijā, no kuras atgriežoties, tika nozīmēts par Rīgas Garīgā semināra inspektoru. Daudzo pienākumu dēļ, prāvests nedēļas vidū nebūs Balvos, bet nedēļas nogalēs dievkalpojumus vadīs Balvu Romas katoļu baznīcā.

Draudzes locekļi un Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns sveica jauno prāvestu ar ziediem un laba vēlējumiem, kā arī par ilggadējo darbu pateicās līdzšinējam prāvestam Jānim Bārtulim. Par ilggadēju un nozīmīgu veikumu Balvu katoļu draudzes nostiprināšanā prāvestam Jānim Bārtulim tika pasniegts Balvu novada Domes Pateicības raksts.

Lasīt tālāk...

 

Vēl oktobrī norisinās tūrisma akcija “Apceļo Atzeles zemi”

Ikvienam vēl visu oktobra mēnesi ir iespēja piedalīties akcijā “Apceļo Atzeles zemi” un paviesoties interesantos apskates objektos Apes, Alūksnes, Balvu, Viļakas un Baltinavas novados!

Šoreiz katram ceļotājam vispirms jāatrisina rēbuss! Tur slēpjas seni vietvārdi, nosaukumi un malēniešu valodas piemēri. Kad izlasīsiet noslēpto vārdu, dodieties ceļā, lai uzzinātu, kas tas īsti ir! To zinās pastāstīt tikai katra objekta saimnieks un apstiprinās Jūsu apciemojumu rēbusu lapā ar parakstu. Ja apceļosiet vismaz 10 no akcijas objektiem, šī lapa kļūs derīga ieejai noslēguma ballē 1.novembrī Alsviķu kultūras namā, kā arī būs iespēja laimēt balvu loterijā!

Akcijas karti, rēbusus un idejas rudens ekskursijām Atzeles zemē atradīsiet šeit: www.atzele.wordpress.com

Lasīt tālāk...

 

Projekta laikā iepazīst Budapeštas urbānos dārzus

Aizvadītā gada augustā tika uzsākts mūžizglītības programmas „Grundtvig” projekts „Jaunas iespējas Tavā dzīvē: Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana pilsētu dārzkopībā un veselības uzlabošana”, kurā viena no piecām dalībvalstīm ir arī Latvija, precīzāk, šobrīd Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.

Deviņi pārstāvji no Balviem, kuri saistīti ar dārzkopību, zaļajiem dārziem un pieaugušo izglītību, projekta vadītājas Marutas Castrovas vadībā, septembra nogalē devās uz Budapeštu, kur notika projekta trešā tikšanās.

Tikšanās laikā Budapeštā tika prezentēti katras dalībvalsts (Lietuva, Somija, Ungārija, Turcija, Latvija) sasniegtie projekta rezultāti un sniegta atskaite par paveikto. Balvu grupa informēja par dārzkopības kursa norisi, kā arī plaši prezentēja sēņu ievākšanu un konservēšanu, kā arī ķirbju dažādu izmantošanu. Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi gan par projekta bukleta izveidi, gan projektu kopumā, apskatīti Budapeštas urbānie dārzi, vietējo zemnieku tirdziņš, ņemta dalība radošajās darbnīcās, kā arī apskatītas Budapeštas skaistākās vietas.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 06 oktobris 2014 11:50)

Lasīt tālāk...

 

Paldies par atbalstu!

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā ik vakaru pulcējas dažāda vecuma Balvu pilsētas iedzīvotāji, te katrs var atrast iespēju svaigā gaisā nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. Āra trenažieri, basketbola laukums, dažādas līstekas āra vingrotājiem, pirmsskolas vecuma bērni droši apgūst velosipēdista iemaņas. Bet jaunums ir rampas – koka konstrukcijas, uz kurām rosība ir ļoti liela, piesaistot gan pusaudžus, gan jauniešus apgūt dažādu triku meistarību. Konstrukcijas ir speciāli veidotas tā, lai izlēkt no tām būtu pēc iespējas stabilāk, ērtāk un drošāk.

Šajā vasarā Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Radošās Idejas” Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā uzstādīja piecus brīvdabas trenažierus un divas skeitrampas, kurām, pateicoties Aināra Laminska atbalstam, papildus ir uzstādīta vēl viena skeitrampa.

Jaunieši ir novērtējuši to, ka arī viņu aizraušanos ar BMX, inline mūsu pilsētā atbalsta un novērtē.

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā direktore Inese Paidere

 

Balvu novada muzejā jauna un moderna ekspozīcija

30.septembrī Balvos ar moto “Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei!” svinēja Eiropas sadarbības dienu, kuras ietvaros Balvu novada muzejā apmeklētājiem oficiāli atklāja Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta ietvaros izveidoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju.

Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos un valodā tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības. Balvu Novada muzejā sasniegts ilgi lolots mērķis - izveidots mūsdienīgs muzejs, kurā izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, lai jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažāda vecuma un interešu grupām.

Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijām, novatorisku grafisko dizainu un skārienjūtīgo ekrānu programmām. Jaunizveidotā muzeja ekspozīcija atraktīvā veidā iepazīstina ar vēsturisko un kultūras mantojumu  un piesaista lielus un mazus apmeklētājus.  Tādā veidā tiek nodrošināta mantojuma saglabāšana  un tā nodošana nākamajām paaudzēm. Muzeja ekspozīcijas atklāšanas ceremonijas laikā notika tradicionālās rudzu maizes degustācija un pārrobežu projekta meistardarbnīcās darināto tautas tērpu prezentācija.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 02 oktobris 2014 10:25)

Lasīt tālāk...

 

Pie Balvu Dižozola jauna atpūtas vieta

Eiropas Sadarbības dienas ietvaros Lāča dārzā  norisinājās akcija „Saglabāsim Dižozolu!”, kuras laikā notika talka un īpaša Balvu dižozola sakņu segšanas ceremonija – sešstūraina soliņa izveide ap ozolu, kuru veidoja Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi amatu mācības skolotāja Aigara Novika vadībā.

Atklājot jauno atpūtas vietu, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva uzsvēra ozola simbolisko nozīmi un neslēpa prieku par paveikto: “Latviešiem ozols vienmēr ir bijis spēka simbols, liepa – skaistums. Ļoti priecājos, ka šodien esam sakopošu vēl vienu vietu Balvos un atklājuši jaunas lietas, kas būs redzamas muzejā. Un par to liels paldies visai komandai, kura ir strādājusi šajā projektā.” Tāpat izpilddirektore izteica cerību, ka varbūt nākotnē būs iespēja sakārtot Lāča dārzu ar kāda pārrobežu sadarbības projekta palīdzību.

Lasīt tālāk...

 

“Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” dienā 2014” piedalās arī Balvu novada pārstāvji

27. septembrī Valkā norisinājās pasākums “Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” diena 2014”, kuru rīkoja Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” Latvijas sekcija sadarbībā ar Valkas novada pašvaldību.

Pasākuma mērķis bija  iepazīstināt ar kultūras daudzveidību Eiroreģiona teritorijā (Latvijas, Igaunijas un Krievijas pierobežā), kā arī veicināt organizācijas “Eiroreģions “Pleskava-Livonija” atpazīstamību un pierobežas pašvaldību sadarbību.

 Pasākumā visas dienas garumā notika virkne aktivitāšu - amatniecības un tūrisma izstāde, konference par pārrobežu sadarbību, tikšanās Eiroreģiona pašvaldību tūrisma un kultūras speciālistiem, kā arī aktivitātes jauniešiem, basketbola turnīrs un koncerts ar pašdarbības kolektīvu  piedalīšanos. Visās aktivitātēs piedalījās arī Balvu novada pārstāvji.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 01 oktobris 2014 07:50)

Lasīt tālāk...

 

Par vēlēšanu iecirkņu darba laiku 30.septembrī

Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins precizē Balvu Novada Ziņās (18. (111.)numurā) publicēto informāciju par vēlēšanu iecirkņu darba laiku otrdien, 30.septembrī.

Vēlēšanu iecirkņi otrdien, 30.septembrī, strādās no plkst.8.00 līdz 11.00, nevis 20.00, kā publicēts Balvu Novada Ziņās.

12.Saeimas vēlēšanu iecirkņus un darba laikus Balvu novadā vari apskatīt šeit