Aktuālais Balvu novadā

Godātais Balvu novada iedzīvotāj! Balvu novada pašvaldība veic aptauju , lai noskaidrotu un analizētu iedzīvotāju viedokļus par dzīves kvalitāti un pašvaldības pakalpojumu pieejamību novadā.
Aptaujas rezultātus izmantos Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam ikgadējā uzraudzības ziņojuma sagatavošanai.
Iedzīvotāju aptauju rezultātus regulāri apkopos, sistematizēs un izmantos arī novada jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.
Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Balvu novada pašvaldības interneta vietnē www.balvi.lv .
Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs. Elektroniski anketu aizpilda šeit: APTAUJAS ANKETA

Balvu novada iedzīvotāju aptauja norisināsies līdz 2015.gada 10.aprīlim.
 

Aicinām apmeklēt ikmēneša lauku labumu tirdziņu 11. aprīlī laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Brīvības ielā 61, Balvos, lai iegādātos dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no vietējiem mājražotājiem un amatu meistariem!

22.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā un Kubulu Kultūras namā notika Latvijas amatierteātru iestudējumu reģiona skate „Gada izrāde 2014”, kurā piedalījās arī Balvu Tautas teātris ar izrādi S.Moems „Apsolītā zeme”, režisore Vaira Resne, un Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs ar izrādi A.Brigadere „Čaukstenes”, režisore Vaira Resne.
Par Latgales reģiona laureātiem tika atzīts Balvu Tautas teātris, kurš ieguva 47 punktus un A pakāpi, līdz ar to kopvērtējumā ierindojoties 3.vietā Latvijā. Teātra aktieri – Astra Ločmele-Ambarova un Andris Tjunītis saņēma Atzinības rakstus par lomu atveidošanu.

Sakarā ar svētkiem, 2.aprīlī Balvu novada pašvaldības darba laiks ir no plkst.8.30-12.30.

Muzeja darba laiks Lieldienu brīvdienās:
3. aprīlī - slēgts
4. aprīlī 11.00 -16.00
5.,6. aprīlī - slēgts
Ja vēlaties apmeklēt muzeju citā laikā, lūgums zvanīt 28352770.

Balvu Sporta skolas peldbaseina darba laiks Lieldienu brīvdienās:
3.aprīlis - slēgts
4.aprīlis – 09.00 – 22.00
5.aprīlis – 09.00 – 22.00
6.aprīlis - slēgts

25.marts mūsu tautas vēsturē ir kā melna svītra laika ritumā, kas cilvēkus ierāva baisā atvarā. 25.marts ir viena no sāpīgākajām dienām Latvijas 20.gs.vēsturē, kad notika Padomju varas organizēta un īstenota latviešu tautas iznīcināšana un sanaidošanas akcija.

22.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā un Kubulu Kultūras namā notika Latvijas amatierteātru iestudējumu reģiona skate „Gada izrāde 2014”, kuras laikā interesentiem bija iespēja apmeklēt Balvu Tautas teātra izrādi S.Moems „Apsolītā zeme”, režisore Vaira Resne, Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrādi A.Brigadere „Čaukstenes”, režisore Vaira Resne, Isnaudas amatierteātra „Isnauda” iestudējumu M.Zīle „Savedējs”, režisore Eleonora Obrumāne, kā arī Rēzeknes Tautas teātra izrādi B.Vaļpītrs „Patentēts inteliģents”, režisore Māra Zaļaiskalns.

Balvu Valsts ģimnāzijā 20.martā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieku konference „Uzdrīkstēšanās, attīstība, radošums – atslēga kvalitatīvai izglītībai”.
Konferences dienā tika paplašinātas zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, par kultūras kanona vērtību izmantošanu mācību darbā, kā arī gūtas jaunas atziņas turpmākajam darbam, stiprināta savstarpējā sadarbība kopīgam mērķim – kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.

Aizvadītajā sestdienā, 21.martā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika Latvijas deju kolektīvu skate Balvu apriņķa deju kolektīviem, kurā tika izvērtēta dejotāju gatavību piedalīties VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā, XX Senioru deju dienā Madonā, Latgales Deju svētkos Višķos un citos deju svētkos.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei