Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Balvu novada pašvaldībā viesojas Ludzas novada pašvaldības pārstāvji

28.maijā Balvu novada pašvaldība uzņēma ciemiņus no Ludzas - Ludzas novada Domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli, Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Edgaru Mekšu, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru Sergeju Jakovļevu un Ludzas novada domes deputātus. Viņi novada pašvaldībā iepazinās ar vispārēju Balvu novada pašvaldības darbu. Ciemiņus interesēja arī ūdenssaimniecības un apsaimniekošanas jautājumi Balvu novadā, par ko viņiem pastāstīja p/a „San-tex” direktors Uldis Sprudzāns.
Tālāk apmeklēja vairākas iestādes - Balvu pamatskolu, kur vairāk iepazinās ar izglītības nozari novadā un labajiem prakses piemēriem. Pēc tam viesi devās uz Vīksnas pagastu, kur vairāk iepazinās ar pagasta dzīves organizēšanu. Vīksnas pagasta pārvaldniece Gunta Raibekaze kopā ar saviem darbīgajiem pagasta ļaudīm bija sagatavojusi jauku un sirsnīgu uzņemšanu. Ar skaistu dziesmu un vijoļspēli priecēja Evelīna Pipcāne un Guntas Grāmatiņas vadītās dāmu deju grupas meitenes.

Lasīt tālāk...

 

Parakstīts Sadarbības līgums ar Dubrovskas pilsētas pašvaldību

Aizvadītajā gadā Latvijas Pašvaldību savienība realizēja projektu „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos”, kurā iesaistījusies arī Balvu novada pašvaldība. Noslēdzot šo projektu, 21.maijā pārstāvji no 9 Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī Balvu novada pašvaldības devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ļeņingradas apgabala Gatčinas rajonu.
Balvu novada pašvaldību pārstāvēja izpilddirektore Inta Kaļva, kura parakstīja Sadarbības līgumu starp Dubrovskas pilsētas pašvaldību un Balvu novada Domi. Sadarbības līgums paredz izveidot draudzīgas attiecības un sadarbību starp abām pašvaldībām, lai attīstītu ekonomikas, ražošanas, kultūras un atpūtas iespējas.
Vizītes laikā pašvaldību pārstāvji tikās ar pilsētu un ciemu vadītājiem, dalījās pieredzē, kā uzlabot dzīves līmeni laukos un kā var palīdzēt pašvaldība, kā arī prezentēja projekta īstenošanas gaitu.

Par LPS realizēto projektu atzinīgi ir izteicies Ļeņingradas apgabala gubernators  Aleksandrs Drozdenko un Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš izdevis rīkojumu līdz 1.oktobrim valsts pārvaldes institūcijām veikt iedzīvotāju līdzdalības formu analīzi pamatojoties uz Ļeņingradas apgabala pieredzi, kā arī sniegt priekšlikumus līdzdalības formu pilnveidošanai.
 

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 29 maijs 2014 13:18)

 

Iesvētīts luterāņu draudzes nams

Balvu evaņģēliski luteriskajai draudzei 24.maijs bija nozīmīga diena, jo bīskaps Einārs Alpe iesvētīja jauno draudzes namu.
Svētku diena iesākās ar svētbrīdi un muzikāliem priekšnesumiem Viktora Bormaņa un Zojas Zaharovas izpildījumā Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kam sekoja draudzes nama iesvētīšana. Visiem klātesošajiem bija iespēja aplūkot jaunās telpas un altāri, ko veidojis Balvu Amatniecības vidusskolas audzēknis.
Draudzes nama celtniecība iesākās pirms pieciem gadiem, kad 24.maijā tika iesvētīti nama pamati. Zīmīgi, ka šajā datumā draudze katru gadu svin arī draudzes nama svētkus.

Lasīt tālāk...

 

Lasīšanas dienas zibakcija

 

Piesakies nometnei Tilžā!

Vasara ir tik gara, cik tā ir! Izkrāso to pats! Pievienojies jau šovasar Tilžas vidusskolas organizētajā bērnu radošajā dienas nometnē „Saulgriežu virpulī” un iegūsti jaunas zināšanas, prasmes, draugus un labi atpūties!
Nometnes laiks: 25. – 29.jūnijs ;
Nometnes norises vieta: Tilžas vidusskola, Raiņa ielā 15, Tilžas pagasts, Balvu novads;
Nometnes dalībnieku vecums: 11 – 14 gadi;
Nometnes dalības maksa: 15 EUR.
Programmā paredzēta animāciju veidošana, kokapstrāde, vizualizēšana, tautas tradīciju izzināšana, retro motociklu, zirgu staļļa apmeklējums, ekskursija pa Latgali un citas aktivitātes.
Ja esi nolēmis doties, palūdz saviem vecākiem, lai Tevi piesaka nometnei līdz 10.jūnijam (vietu skaits ir ierobežots) pa tālruni 26114140. Šeit saņemsi arī papildus sīkāku informāciju. Uz drīzu tikšanos!
 

 

Diskusiju rezultātā noteikti galvenie uzdevumi NVO darbības aktivizēšanai

Šodien Balvu muižā notika projekta „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana” seminārs, kurā tika aktīvi diskutēts par biedrību NVO un pašvaldības sadarbības iespējām ES struktūrfondu apguvē, par telpu jautājumu, pasākumiem, par līdzfinansējumu, atbalsta formām u.c. aktuāliem jautājumiem.

Informāciju par projekta „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana” gaitu, projekta mērķiem un aktivitātēm sniedza NVO „Savi” valdes priekšsēdētāja Elita Teilāne.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 23 maijs 2014 14:08)

Lasīt tālāk...

 

Forums "Atbalsts uzņēmējiem" Balvos

22.maijā Balvos, Ziemeļlatgales Biznesa centrā, notika forums „Atbalsts uzņēmējiem”, kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Latvijas Garantiju aģentūru (LGA), Latvijas Attīstības finanšu institūciju ALTUM, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru un Balvu novada pašvaldību.
Pasākuma mērķis bija esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniegt informāciju par aktuālajiem atbalsta instrumentiem, atbalsta programmām un Eiropas Savienības fondu finansējumu uzņēmējdarbībai 2014.-2020. gadā.
Foruma atklāšanā klātesošos uzrunāja Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs, kurš priecājās, ka forumu apmeklē tik daudz aktīvu uzņēmēju, gan arī tie, kuri varbūt tikai plāno uzsākt savu biznesu. N.Dimitrijevs uzsvēra, Balvu novadam ir svarīgs katrs uzņēmējs, jo kaut vai viena vai divas darbavietas, tomēr tas ir pienesums kopējai tautsaimniecībai un novadam. Priecē tas, ka nāk jauni uzņēmēji ar savām idejām. Domes priekšsēdētāja vietnieks pateicās foruma organizatoriem un novēlēja, lai foruma apmeklētāji iegūst jaunas idejas un atrod iespējamos finanšu risinājumus, kā šīs idejas realizēt.”

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 23 maijs 2014 09:57)

Lasīt tālāk...

 

Biedrība „Radošās Idejas” īsteno starptautisku projektu „The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)

No 2013.gada 1.augusta biedrība „Radošās Idejas” kopā ar 8 sadarbības partneriem realizē starptautisku projektu „The Living Heritage” („Dzīvais mantojums”).
Projekta mērķis ir, apvienojot vairāku valstu pieredzi, veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu, kā arī sekmēt pieaugošo izglītības iespējas katrā no partnervalstīm. Biedrība ir projekta vadošais partneris un nodrošina projekta koordinēšanu.
Šī gada 14.–18.maijā notika otrā partneru tikšanās Polijā Žeščinkā. Tajā satikās sadarbības partneri no Polijas, Latvijas, Itālijas, Maltas un Nīderlandes. Tikšanās laikā projekta koordinatore S.Putniņa uzsvēra un skaidroja partnerības būtību, un visi klātesošie partneri pārrunāja jau paveikto un nākamos veicamos uzdevumus veiksmīgai projekta īstenošanai. Visi partneri veic pētījumu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu vietējā teritorijā, uzsverot īpaši izceļamās vērtības. Maltas, Itālijas un Nīderlandes partneri iepazīstināja klātesošos ar savas valsts nemateriālā kultūras mantojuma sasaisti ar tūrismu, veicinot izpratni par to, kā kultūras tradīcijas var celt vietējo ekonomiku. Piemēram, Nīderlandes pārstāvji pastāstīja 2.pasaules kara mantojuma – partizāņu mītņu, bunkuru izmantošanu tūrismā; par Ziemassvētku vecīša sagaidīšanas tradīcijām – tas uz Nīderlandi nokļūst ar laivu no Spānijas. Maltas partneris informēja par Lieldienu tradīcijām. Latvijas pārstāvji rādīja videofilmu par Maija dziedājumiem pie krucifiksiem un Ziemeļlatgales ansambļiem, tika izcelta Latgales keramika, rudzu maize, lūgšanas – Psalmi, teikšanas, spēles un dzimtas koks kā kolektīvās atmiņas glabātājs. Itālija iedvesmoja ar Sv. Jāzepa dienai veltītās tradīcijas prezentāciju – kā no mīklas tiek taisīts altārs mēneša garumā un kāds rituāls tiek īstenots katru gadu 19.martā.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 08 jūlijs 2014 13:42)

Lasīt tālāk...