Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Ielaisti zandartu mazuļi Balvu ezerā

Šodien Balvu novada pašvaldība projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu ezerā”, Nr.1.5. projekta ietvaros Balvu ezerā ielaida 16 tūkstošus gab. vienvasaras zandartu mazuļus. Zivju mazuļus izaudzēja un piegādāja z/s Skaldas no Kuldīgas novada.
Projekts tika izstrādāts šī gada februāra mēnesī un iesniegts Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Šī gada 27.marta Zivju fonda padomes sēdē projekts tika atbalstīts un piešķirts finansējums 16000 gab. vienvasaras zandartu mazuļu ielaišanai.

Lasīt tālāk...

 

Ar prieku nosvinēti Balvu pilsētas svētki

18. un 19. jūlijā tika svinēti Balvu pilsētas svētki, kuru devīze bija ,,Es mīlu savu pilsētu, lai dzirksteļo prieks!”
18.jūlijā svētkus ieskandināja māsas Legzdiņas ar koncertu Lāča dārzā, kam sekoja ugunsalu ielaišana Lāča dārza dīķī. Šos izgaismotos plostus bija veidojuši Balvu pilsētas floristi. Pēc tam balveniešus un pilsētas viesus priecēja ugunšovs.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 22 jūlijs 2014 09:54)

Lasīt tālāk...

 

Pie slidotavas Balvos ierīkota ģērbtuve

Aizvadītā gada nogalē Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde izvērtēja biedrības „Austrumvilki” projekta Nr.13-07-LL04-L413201-00009 „Daudzfunkcionālās ģērbtuves izveidošana atpūtas un sporta pasākumu nodrošināšanai” iesniegumu iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, kur tas tika apstiprināts.
Biedrībai piešķīra finansējumu 2390.00 LVL apmērā, kurš tika izlietots ģērbtuves ierīkošanai pie Balvu pilsētas slidotavas.
 

 

IEDZĪVOTĀJU UN CEĻU SATIKSMES DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI!

Uzmanību! Sākot ar 28.jūliju, tiks slēgta transporta kustība Brīvības ielas posmā no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka.

Vairāk lasīt šeit.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 18 jūlijs 2014 15:00)

 

Piesakies konkursam „Dziesma Bērzpilij”!

Jau 25.jūlijā Bērzpilī notiks tradicionālais pasākums – konkurss „Dziesma Bērzpilij”, kurā tiek noteikti skanīgākās balss īpašnieki.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 21.jūlijam pa tālruni 27872031 vai portālā draugiem.lv pie A.Krivišas.

Anketa

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 16 jūlijs 2014 15:29)

 

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA ATKĀRTOTI izsludina konkursu uz Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora amatu

Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāds izglītības zinātnēs vai pedagoģijā;
• darba pieredze vispārējās pamatizglītības, vidējās vai profesionālās izglītības iestādes darba vadībā (direktors vai direktora vietnieks) ne mazāk kā 3 gadi un pedagoģiskajā darbā - ne mazāk kā 5 gadi;
• labas vismaz vienas svešvalodas zināšanas un datorprasmes.

Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:

• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
• valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
• izglītības iestādes attīstības vīzija (apjoms – 10 minūtes PowerPoint prezentācija, iesniedzama prezentācijas izdruka).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2014.gada 17.jūlijam plkst.15.00. Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā istabā (2.stāvā, 28.kabinetā)

Nolikums

 

Liels paldies par atsaucību!

Balvos pamanītie un atzītie dažādu profesiju pārstāvji:
Labs dakteris: Ārija Baranovska, Jānis Vancāns, Vladimirs Sorokins, Sarmīte Pužule, Ilga Zuša, Andrejs Baranovskis, Sergejs Bičko, Svetlana Semjonova, Modrīte Silauniece, Sarmīte Andruķele , Līga Kozlovska, Rudīte Ikere
Labs frizieris: Ilze Pipcāne, Inga Trupovniece, Ilona Lielbārde, Vineta Buliga, Inta Ozola, Zane Putniņa, Aļona Bukša , Iveta Kopāne, Egita Circene, Žanna Raklinska, Inese Kirsanova
Labs kosmetologs: Santa Roginska, Irina Ozola, Ineta Buliga, Paula Lukste

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 18 jūlijs 2014 09:56)

Lasīt tālāk...

 

ZAAO ar interaktīvo akciju „Atkritumi=resursi! dodas uz Balvu pilsētas svētkiem

Sestdien, 19.jūlijā no plkst.13.00 Balvu pilsētas svētku laikā Lāča dārzā SIA ZAAO (ZAAO) aicina atnākt uz interaktīvu telti, kurā būs iespēja uzlabot prasmes videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā – uzzināt, kā pareizi šķirot atkritumus, iegūt izglītojošus un informatīvus materiālus par atkritumiem kā vērtīgiem resursiem.

ZAAO speciālisti piedāvās arī iespēju izspēlēt uzņēmuma organizētā galda spēļu konkursa interesantākās spēles, kuras pirmsskolas vecuma bērni kopā ar pedagogiem izveidoja no izlietoto preču iepakojuma. Tiks piedāvātas gan izklaidējošas, viegli un ātri izspēlējamas spēles, gan spēles, kas prasa erudīciju un zināšanas par videi draudzīgu rīcību.

Lasīt tālāk...