Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

IEDZĪVOTĀJU UN CEĻU SATIKSMES DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI!

Uzmanību! Sākot ar 28.jūliju, tiks slēgta transporta kustība Brīvības ielas posmā no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka.

Vairāk lasīt šeit.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 18 jūlijs 2014 15:00)

 

Piesakies konkursam „Dziesma Bērzpilij”!

Jau 25.jūlijā Bērzpilī notiks tradicionālais pasākums – konkurss „Dziesma Bērzpilij”, kurā tiek noteikti skanīgākās balss īpašnieki.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 21.jūlijam pa tālruni 27872031 vai portālā draugiem.lv pie A.Krivišas.

Anketa

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 16 jūlijs 2014 15:29)

 

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA ATKĀRTOTI izsludina konkursu uz Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora amatu

Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāds izglītības zinātnēs vai pedagoģijā;
• darba pieredze vispārējās pamatizglītības, vidējās vai profesionālās izglītības iestādes darba vadībā (direktors vai direktora vietnieks) ne mazāk kā 3 gadi un pedagoģiskajā darbā - ne mazāk kā 5 gadi;
• labas vismaz vienas svešvalodas zināšanas un datorprasmes.

Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:

• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
• valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
• izglītības iestādes attīstības vīzija (apjoms – 10 minūtes PowerPoint prezentācija, iesniedzama prezentācijas izdruka).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2014.gada 17.jūlijam plkst.15.00. Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā istabā (2.stāvā, 28.kabinetā)

Nolikums

 

Par rūpniecisko (pašpatēriņa) zveju Pērkonu ezerā 2015.gadā

Balvu novada pašvaldība informē, ka līdz 2014.gada 20.augustam iespējams pieteikties rūpnieciskajai (pašpatēriņa) zvejai Pērkonu ezerā 2015.gadā.

Ja rūpnieciskās zvejas iesniegumu skaits pārsniegs neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, tiks rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

Pieteikties var Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 34. kabinetā katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00. Informācija pa tālruni 64520932.

 

Iesnieguma veidlapa

 

Liels paldies par atsaucību!

Balvos pamanītie un atzītie dažādu profesiju pārstāvji:
Labs dakteris: Ārija Baranovska, Jānis Vancāns, Vladimirs Sorokins, Sarmīte Pužule, Ilga Zuša, Andrejs Baranovskis, Sergejs Bičko, Svetlana Semjonova, Modrīte Silauniece, Sarmīte Andruķele , Līga Kozlovska, Rudīte Ikere
Labs frizieris: Ilze Pipcāne, Inga Trupovniece, Ilona Lielbārde, Vineta Buliga, Inta Ozola, Zane Putniņa, Aļona Bukša , Iveta Kopāne, Egita Circene, Žanna Raklinska, Inese Kirsanova
Labs kosmetologs: Santa Roginska, Irina Ozola, Ineta Buliga, Paula Lukste

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 18 jūlijs 2014 09:56)

Lasīt tālāk...

 

ZAAO ar interaktīvo akciju „Atkritumi=resursi! dodas uz Balvu pilsētas svētkiem

Sestdien, 19.jūlijā no plkst.13.00 Balvu pilsētas svētku laikā Lāča dārzā SIA ZAAO (ZAAO) aicina atnākt uz interaktīvu telti, kurā būs iespēja uzlabot prasmes videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā – uzzināt, kā pareizi šķirot atkritumus, iegūt izglītojošus un informatīvus materiālus par atkritumiem kā vērtīgiem resursiem.

ZAAO speciālisti piedāvās arī iespēju izspēlēt uzņēmuma organizētā galda spēļu konkursa interesantākās spēles, kuras pirmsskolas vecuma bērni kopā ar pedagogiem izveidoja no izlietoto preču iepakojuma. Tiks piedāvātas gan izklaidējošas, viegli un ātri izspēlējamas spēles, gan spēles, kas prasa erudīciju un zināšanas par videi draudzīgu rīcību.

Lasīt tālāk...

 

Tuvojas Balvu pilsētas svētki

18.-19. jūlijs
Balvu pilsētas svētki
,,Es mīlu savu pilsētu, lai dzirksteļo prieks!,,
Kas ir prieks?
Tas ir putns, kuru visi vēlamies notvert.
Tas ir putns, kuru visi labprāt redzam lidojam!

Lasīt tālāk...

 

Izvērtēti Balvu novada sakoptākie īpašumi

Balvu novada pašvaldība jau trešo gadu organizē konkursu par sakoptāko īpašumu novada teritorijā (5 nominācijās).
Atsaucība katru gadu ir dažāda. Toties komisija ar gandarījumu apskata īpašumus, kuru saimnieki ar prieku izrāda savu veikumu, veidojot harmonisku vidi ap savu māju un ap sevi. Var redzēt, ka teritoriju sakopšanā ieguldīts liels darbs.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 17 jūlijs 2014 14:48)

Lasīt tālāk...