Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


Vai Balvu novada pašvaldības iestādes ir gatavas ziemai?

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2022

Pašvaldības iestāžu vadītāju tikšanās 6.septembrī

Lai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, par valsts atbalstu siltumenerģijas izmaksu segšanai, pašvaldības darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 6.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pirmo reizi klātienē tikās Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji ar domes un pašvaldības vadību. Līdz šim šādas tikšanās katru mēnesi ir notikušas attālināti Zoom platformā.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” vadītāja amatu

Kategorija: Vakances pašvaldībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2022

vakances 2022 kc rekova vaditajs 3938eBalvu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009115622) izsludina atklātu konkursu uz Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” vadītāja amatu uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem(-ēm):
-    ir augstākā izglītība vai ir pēdējā kursa students kultūras jomā;
-    darba pieredze kultūras nozarē;
-    prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē;
-    valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
-    labas organizatora dotības un radoša pieeja darbam, prezentācijas un komunikācijas prasmes;
-    labas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu tehnoloģijām;
-    drošs elektroniskais paraksts.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Bērzpils Saieta nama vadītāja amatu

Kategorija: Vakances pašvaldībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2022

vakances 2022 berzpils sn vaditajs e5d51Balvu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009115622) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Bērzpils Saieta nama vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem(-ēm):
-    ir augstākā izglītība vai ir pēdējā kursa students kultūras jomā;
-    darba pieredze kultūras nozarē;
-    prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē;
-    valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
-    labas organizatora dotības un radoša pieeja darbam, prezentācijas un komunikācijas prasmes;
-    labas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu tehnoloģijām;
-    drošs elektroniskais paraksts.

Lasīt tālāk...


Informācija par pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2022

Atbalsts siltumenerģijas izmaksu segšanai Mājokļa īpašnieks vai īrnieks var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Balvu novadā.

Iesniegumu iesniedz klātienē pašvaldībā vai aizpilda elektronisku veidlapu pašvaldību e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv

Iedzīvotājus aicinām sākt no 1.oktobra  iesniegt elektronisko veidlapu (iesniegums), kur norāda - vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Lasīt tālāk...


Veselības aprūpes pakalpojumi Balvos septembrī

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 02 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Septembris 2022

Veselības pakalpojumi


Aizvadīta ikgadējā Balvu novada pedagogu konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Septembris 2022

bnp09461 df93eĪsi pirms jaunā mācību gada, 30.augustā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā norisinājās ikgadējā Balvu novada pedagogu augusta konference, kurā valdīja pozitīva atmosfēra, draudzīgas sarunas un īpašs atkalredzēšanās prieks.
Pedagogiem īpašu sveicienu bija sarūpējuši Viktors Tilčiks un Elita Tilčika, kuru muzikālais baudījums vēl mirkli ļāva atslēgties no realitātes. Iedvesmojošu uzrunu un spēka vārdus pedagogiem jaunajā mācību gadā veltīja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene.

Lasīt tālāk...


Tikšanās laikā pagastu un pilsētas pārvaldnieki kopā ar domes vadību diskutē par jauno apkures sezonu

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Septembris 2022

Tikšanās par apkuriLai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 31.augustā Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā tikās pagastu un pilsētas pārvaldnieki ar Balvu novada domes vadību.

Tikšanās laikā būtiska uzmanība tika pievērsta jaunajai apkures sezonai, pārvalžu vadītāji ieskicēja kurināmā resursa pašreizējo situāciju, kā arī Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs informēja, ka veiktais iepirkums “Apauguma novākšana Balvu novada pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībās ” drīzumā noslēgsies, un pašvaldība varēs noslēgt līgumus par koksnes zāģēšanu. Iegūtā koksne tiks izmantota pašvaldības iestāžu kurināšanai un kurināmā materiāla – malkas un zaru šķeldas - rezervju veidošanai, tai skaitā arī AS “Balvu Enerģija”  vajadzībām.

Lasīt tālāk...


Domes sēdē nolemj ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, apstiprina projekta finansējumu un lemj par citiem jautājumiem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2022

augusts 202225.augustā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 74 jautājumus.

Izdarīja grozījumus saistošajos noteikumos


Izdarīja grozījumus Balvu novada pašvaldības noteikumos Nr.2/2021 “Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” (apstiprināti ar 2021.gada 26.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 66.§)). Izteica noteikumu 39. un 40.punktu jaunā redakcijā: “39. Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izsoles, apstiprina izsoles protokolu, kurā norādīts nomas tiesību izsoles uzvarētājs. 40. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija nosūta nomas tiesību izsoles protokola izrakstu par uzvarētāju Nekustamā īpašuma nodaļai līguma slēgšanai.”.

Lasīt tālāk...


Balvu pilsētā pakāpeniski sāk samazināt ielu apgaismojumu ar nolūku taupīt budžeta līdzekļus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2022

Ielu apgaismojums Balvu pilsētāBalvu pilsētā pakāpeniski sāk samazināt ielu apgaismojumu ar nolūku taupīt budžeta līdzekļus, jo elektroenerģijas cenas pēdējo mēnešu laikā palielinājušās vairākas reizes.

No 25. augusta tiek izslēgts gandrīz katrs otrais ielas gaismeklis,  samazinot elektroenerģijas patēriņu apgaismojumam pilsētā.

Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja uzsver – ielas nepaliks tumsā. Ielu apgaismojums ir cieši saistīts ar iedzīvotāju drošību.

Lasīt tālāk...


Apstiprina iestāžu vadītājas

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2022

Apstiprina iestāžu vadītājasBalvu novada domes 2022. gada 25. augusta sēdē tika izskatīti jautājumi par divu iestāžu – Lazdukalna pagasta pārvaldes un Žīguru Kultūras nama vadītāju iecelšanu.

Balvu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma  Žīguru kultūras nama vadītāja amatā iecelt Mariju Bukovsku, kura amata pienākumus sāks pildīt ar 2022.gada 1.septembri.

Savukārt par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāju nolēma iecelt Arnitu Pugaču. Pašreiz A. Pugača Lazdukalna pagasta pārvaldē ir vadītāja pienākumu izpildītāja, taču ar 2022. gada 1. septembri būs Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja.

Lasīt tālāk...


Aktuālākos novada jautājumus pārrunā tikšanās reizē Krišjāņos un Bērzpilī

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 24 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 24 Augusts 2022

Tikšanās Bērzpils un Krišjāņu pagastos23.augustā Krišjāņu un Bērzpils pagastā notika  Balvu novada vadības, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāju tikšanās, lai pārrunātu aktuālās tēmas novadā.

Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Socka-Puisāne, klāsesošos, prezentācijas veidā, iepazīstināja ar pagastu. Stāstot uzsvēra: “Vislielākā rūpe pagastā ir ceļi. To garums ir 28,73 km. Lai grāvji neaizaugtu krūmos, tie tiek pļauti regulāri.”

Pagastā atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iekārtots šūpoļu laukums, kā arī tiek risināti citi pagasta jautājumi. Pārvaldes vadītājas sapnis ir,  lai  pašvaldības iestādes būtu vienā ēkā - bijušajā skolas ēkā. Kā tas realizēsies, to rādīs laiks.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei