Aktualitātes izglītībā

„Gada skolotājs 2022”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 13 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

Gada skolotājs 2022


Balvu novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

Vītolu fondsJauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 830 studenti. No tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, bet pārējie esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas –  gada laikā stipendijās būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,6 miljonus eiro.

Lasīt tālāk...


Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 30 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

Skolotaju diena


Arī turpmāk pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 28 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

Skolēnu ēdināšana_ēdamzāles skats

Balvu novada pašvaldība arī turpmāk nodrošinās brīvpusdienas Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5.-6. gadīgajiem bērniem, skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem, kas apgūst profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas, kā arī bezmaksas ēdināšanu skolēniem, kuri uzturas izglītības iestādes internātā (skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem, kas apgūst profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas.

Lasīt tālāk...


Uz Balvu novadu atceļo trīs Nikodema Rancāna balvas!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

Nikodema Rancāna balvas saņēmējas no Balvu novada

Iesākot Skolotāju dienas svinības un godinot vienu no izcilākajiem skolotājiem Nikodemu Rancānu, 25.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas  centrā notika Nikodema Rancāna balvas pasniegšana Latgales izcilākajiem pedagogiem. Starp viņiem arī trīs Balvu novada pedagogi - Baltinavas vidusskolas skolotāja Ligita Spridzāne un Rugāju vidusskolas skolotāja Natālija Garā saņēma balvu nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā, bet Balvu sākumskolas skolotāja Gunta Blauma saņēma balvu nominācijā par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību procesa organizēšanā.

Turpretim Rekavas vidusskolas skolotāja Daina Pužule saņēma Atzinību un Latgales Etnogrāfiskās vēstniecības specbalvu.

Lasīt tālāk...


Balvos notiks Nikodema Rancāna konkursa noslēgums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

305451144 404410611863461 2597451843090560850 n c9441

Nikodema Rancāna konkursam pieteikti 14 pretendenti no Rēzeknes pilsētas un novada, Balvu, Krāslavas novada un Daugavpils. Noslēguma pasākums notiks 25. septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā (tiešraide notiks Balvu novada pašvaldības Youtube kanālā), iesākot Skolotāju dienas svinības un godinot vienu no izcilākajiem skolotājiem Nikodemu Rancānu.

N. Rancāna balvai pieteikti 14 pretendenti no piecām Latgales pašvaldībām. Pretendenti pārstāv divas nominācijas: par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā un par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību un studiju vidē. Neskatoties uz to, ka otrajā nominācijā tika aicināts pieteikt izglītības iestāžu vadītājus, tajā ir daudz radošu un sirdsgudru pedagogu, kas strādā bērniem par prieku, sava aicinājuma vadīti. Tajā pašā laikā divās nominācijās nav pieteikti skolotāji, tādā veidā parādot, ka pirmsskolā un augstākajā izglītībā latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures jautājumi prasa spēcīgāku vērību un finansējumu.

Lasīt tālāk...


Balvu novada izglītības iestādes piedalās profesionālās pilnveides programmā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 20 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2022

Balvu novada izglītības iestādes piedalās profesionālās pilnveides programmā “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. 

Eglaines pamatskolas un Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” pedagogu komandas ir iesaistījušās Skola2030 projekta Nr.8.3.1.1/16/l/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” profesionālās pilnveides programmā “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. Projekta mērķis ir ikviena izglītojamā iekļaušana, ieraugot viņa vajadzības, spējas, talantus u.c., lai sniegtu vispiemērotāko atbalstu un veidotu attīstošu mācību procesu ikvienam.

Lasīt tālāk...


STREIKS ATCELTS!!! Arī Balvu novada izglītības iestāžu darbinieki plānoja piedalīties streikā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 16 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2022

Pedagogu streiksLatvijas Izglītības un zinātnes pedagogu arodbiedrība (LIZDA) 19.septembrī plānoja uzsākt izglītības un zinātnes nozares darbinieku beztermiņa streiku, kurā savu dalību bija apstiprinājuši arī 438 izglītības iestāžu darbinieki no 18 Balvu novada izglītības iestādēm.

Streika mērķis bija pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai nevienlīdzības situācijai nozarē un panākt streika prasību izpildi.

Lasīt tālāk...


Piešķirti Ekoskolu apbalvojumi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 08 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 08 Septembris 2022

Eko skolu apbalvojumi 2022Arvien vairāk bērnu un jauniešu izrāda interesi par vides jautājumiem un vēlmi rīkoties klimata labā. 193 izglītības iestādes no visas Latvijas saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību.

Starptautiskais Zaļais Karogs 2022./2023. mācību gadam piešķirts 94 izglītības iestādēm. Latvijas Ekoskolu Sertifikāts 2022./2023. mācību gadam piešķirts 52 izglītības iestādēm, tostarp arī Balvu Valsts ģimnāzijai, Stacijas pamatskolai, Bērzpils pamatskolai un pirmsskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis". Savukārt pateicību par dalību Ekoskolu programmā 2022./2023. mācību gadā saņem 45 izglītības iestādes, to skaitā arī Rugāju vidusskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola un Eglaines pamatskola.

Lasīt tālāk...


Aizvadīta ikgadējā Balvu novada pedagogu konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Septembris 2022

bnp09461 df93eĪsi pirms jaunā mācību gada, 30.augustā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā norisinājās ikgadējā Balvu novada pedagogu augusta konference, kurā valdīja pozitīva atmosfēra, draudzīgas sarunas un īpašs atkalredzēšanās prieks.
Pedagogiem īpašu sveicienu bija sarūpējuši Viktors Tilčiks un Elita Tilčika, kuru muzikālais baudījums vēl mirkli ļāva atslēgties no realitātes. Iedvesmojošu uzrunu un spēka vārdus pedagogiem jaunajā mācību gadā veltīja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene.

Lasīt tālāk...