Ar dziesmām izdziedātas Bērzpils vidusskolas 65 gadu jubilejas svinības

Kategorija: Bērzpils pamatskola
Ceturtdiena, 25 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Jūnijs 2015 14:09

Skolai pie Varenes kalna
Vienmēr zaļot un plaukt,
Uz patiesu cilvēcību
Prātus un sirdis saukt..
/A.Eglājs/

Šī gada 20.jūnijā notika Bērzpils vidusskolas 65 gadu jubilejas pasākums, kurā sanāca bijušie un esošie skolas audzēkņi, pedagogi un darbinieki, lai tiktos un dalītos atmiņu stāstos par piedzīvoto skolas laikā.

Pasākums iesākās ar daudziem apsveikuma vārdiem un dāvanām. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis skolai dāvināja naudas balvu 500 EUR apmērā un aicināja visus klātesošos risināt jautājumu, lai skolā nesamazinātos skolēnu skaits un tā pastāvētu vēl turpmākos 65 gadus. Ar Pateicības rakstiem skolas pedagogus sveica Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne, savukārt krāšņu gleznu un sirsnīgas atmiņas skolai dāvināja vieni no pirmajiem Bērzpils vidusskolas absolventiem.
Visi Bērzpils vidusskolas absolventi, daloties pa desmit gadiem, tika aicināti korī nodziedāt savu dziesmu. Apsveicami, ka no pirmajiem 10 izlaidumiem, no 1950. līdz 1960.gadam, korī vienojās seši cienījama vecuma dziedātāji. Pasākuma izskaņā kori izveidoja arī bijušo un esošo skolotāju kolektīvs, skanīgās dziesmas papildināja Bērzpils vidusskolas skolēnu deju kolektīvi, kurus vada I.Tiltiņa un D.Griestiņa. Ikvienam svētku apmeklētājam bija iespēja iegādāties skolotājas A.Stepanovas un L.Kokorevičas veidoto brošūru par skolas vēsturi, ikdienu, ļaujot novērtēt tās bagātību un neatkārtojamību.
Skolas direktore Ilona Stepāne izteica pateicību visiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā, kā arī tiem, kuri skolu atbalsta arī ikdienā un ikdienas pasākumos.

Galerija
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei