25.martā Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē notika piemiņas brīdis, kas veltīts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. Gan vecākus, gan skolēnus uzrunāja „Vanadzēnu” kopas vadītāja Lūcija Jermacāne, kura pastāstīja par tālo dienu notikumiem Vectilžas pagasta teritorijā. Arī viņas vecāki tika izvesti uz Sibīriju un tur ir dzimusi pati skolotāja.

Pēc tam notika skolas vecāku kopsapulce, kurā viens no jautājumiem bija, kāds ir vecāku un skolas kopīgais skatījums par skolas turpmāko darbību.
 alt
 
 
 
Skolēni kopā ar L.Jermacāni pēta savu dzimtas koku.
 
 
 

           alt

 Filiāles vadītāja E.Čirka uzrunā vecākus