Piešķirtās vietas Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Drukāt
Kategorija: Skolenu registrs Trešdiena, 28 Aprīlis 2010
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Aprīlis 2014 13:39

 

Balvu novada pašvaldības

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas komisijas sēdes

PROTOKOLS

Balvos

 2014.gada 31.martā                                                                                                Nr.1

 plkst.10.00-10.55

 

Piedalās :

komisijas priekšsēdētāja Nora Apīne- Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;

 

komisijas locekļi:

1.Svetlana Pavlovska – Balvu novada domes deputāte, Balvu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā;

2. Inese Kikuča - Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes lietvede.

 

Uzaicinātie:

1.    Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vadītāja Iveta Barinska;

2.    Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības jomā;

3.    Izglītības darba speciāliste, pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītāja Lija Bukovska.

Darba kārtība:

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2014.gadā, atbilstoši Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtībai Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, ko nosaka 2014.gada 16.janvārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.1/2014 (sēdes prot. Nr.1,7.§) .

 Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji ziņo par vakantajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs „Sienāzītis” un „Pīlādzītis”.

LĒMUMS:

1.Piešķirt vietas Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2014.gadā sekojošiem bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem:

1.1. 2009.gadā dzimušie

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Norīkojuma izsniegšanas datums

Eleonora Violeta Priščenko 2009. Pīlādzītis  
Sergejs Strods 2009. Pīlādzītis  
Patrīcija Ščogole 2009. Pīlādzītis  
Evija Kleine 2009. Pīlādzītis  

1.2. 2010.gadā dzimušie

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

Arvis Boriss 2010. Sienāzītis  
Renārs Jaško 2010. Pīlādzītis  
Daniela Durevska 2010. Sienāzītis  
Gabriela Jaundžeikare 2010. Sienāzītis   
Katrīna Leščinska 2010. Pīlādzītis  
Markuss Ruševics 2010. Sienāzītis  

1.3. 2011.gadā dzimušie

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

Dmitrijs Zaicevs 2011. Sienāzītis  
Mārtiņš Bikaviņš 2011. Sienāzītis  
Linda Svitka 2011. Pīlādzītis  
Viktorija Pērkone 2011. Sienāzītis  
Alise Circene 2011. Sienāzītis  
Elīna Locāne 2011. Pīlādzītis  
Marks Vecais 2011. Pīlādzītis  
Riana Angela Sergejeva 2011. Pīlādzītis  
Polina Valujeva 2011. Pīlādzītis  
Daniels Sprudzāns 2011. Pīlādzītis  
Enija Miška 2011. Pīlādzītis  
Kristians Golacis 2011. Pīlādzītis  
Markuss Bukšs 2011. Pīlādzītis  
Ralfs Voicišs 2011. Pīlādzītis  

1.4. 2012.gadā dzimušie

Vārds, uzvārds

Dzimšanasgads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Norīkojuma izsniegšanas datums

Elizabete Vaickovska 2012. Sienāzītis  
Reinis Paiders 2012. Sienāzītis  
Gustavs Ķerģis-Kariks 2012. Sienāzītis  
Eva Ņilova 2012. Sienāzītis  
Viesturs Štekels 2012. Sienāzītis  
Roberts Dvinskis 2012. Sienāzītis  
Artūrs Salmanis 2012. Sienāzītis  
Karlīna Pilāte 2012. Pīlādzītis  
Evandželina Zinovjeva 2012. Pīlādzītis  
Viktorija Barbaniška 2012. Pīlādzītis  
Nika Ļašoka 2012. Pīlādzītis  
Sanita Zubova 2012. Pīlādzītis  
Sofija Vasiļjeva 2012. Pīlādzītis  
Laura Keiša 2012. Pīlādzītis  
Ņikita Aleksejevs 2012. Pīlādzītis  

1.5. 2013.gadā dzimušie

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

Sofija Ločmele 2013. Sienāzītis  
Denija Pole 2013. Sienāzītis  
Olafs Viguls 2013. Sienāzītis  
Amanda Bebina 2013. Sienāzītis  
Henriks Zelčs 2013. Sienāzītis  
Roberts Gavrilovs 2013. Sienāzītis  
Deina Pušpure 2013. Sienāzītis  
Harijs Pušpurs 2013. Sienāzītis  
Adrians Zinovjevs 2013. Pīlādzītis  
Jānis Lūkass Logins 2013. Sienāzītis  
Elīna Stabliniece 2013. Pīlādzītis  
Elizabete Ābeltiņa 2013. Sienāzītis  
Marats Plešs 2013. Sienāzītis  
Selva Sejāne 2013. Sienāzītis  
Nils Butka 2013. Sienāzītis  
Ričards Vasiļjevs 2013. Sienāzītis  
Lāsma Jaundžeikare 2013. Sienāzītis  
Elizabete Socka 2013. Sienāzītis  
Kristers Dakulis 2013. Sienāzītis  
Rūbija Puka 2013. Pīlādzītis  
Deivids Zaharāns 2013. Pīlādzītis  
Odrija Pintele 2013. Pīlādzītis  
Māra Romka 2013. Pīlādzītis  
Vladimirs Pilatovs 2013. Pīlādzītis  
Anete Varnasa 2013. Pīlādzītis  
Jānis Keišs 2013. Pīlādzītis  
Olesja Dacenko 2013. Pīlādzītis  
Egija Laizāne 2013. Pīlādzītis  
Markuss Zelčs 2013. Pīlādzītis  
Lauris Šapals 2013. Pīlādzītis  
Deniss Jurjāns 2013. Pīlādzītis  

2. Skarā ar 5-6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādēs 2008.gadā un 2009.gadā dzimušos bērnus uzņemt ārpus rindas.

3. 2011., 2012. un 2013.gados dzimušajiem bērniem, kuriem nav piešķirtas vietas Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”, iespēju robežās piedāvāt vietas Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”.

4. Gadījumā, kad kāds no bērna, kuram piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem atsakās no vietas (saglabājot rindu), piešķirt vietu nākošajam bērnam rindas kārtībā. 

Komisijas priekšsēdētāja                Nora Apīne

 Sekretāre                                          Inese Kikuča

 


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei