Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR - Līdz 31.12.2016. izsludinātie iepirkumi

Kategorija: Iepirkumi
Piektdiena, 31 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 02 Janvāris 2019 17:05

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2016. GADS

BNP 2016/76

“Apskaņošanas tehnikas, gaismas tehnikas un skatuves nodrošinājums Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.12.2016. plkst.11:30

BNP 2016/75

“ZZ Dats Vienotās pašvaldību sistēmas uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu novada pašvaldībai 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.12.2016. plkst.11:00

BNP 2016/74

“Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.12.2016. plkst.09:30

BNP 2016/73

“Briežuciema pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.12.2016. plkst.11:00

BNP 2016/72

“Portatīvo datoru un projektoru piegāde Balvu profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.12.2016. plkst.11:00

BNP 2016/71

“Balvu Sporta skolas peldbaseina iekārtu tehniskā apkope un ķīmisko preču piegāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.12.2016. plkst.10:00

BNP 2016/70

“Malkas piegāde Bērzpils vidusskolai un Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.12.2016. plkst.11:00

BNP 2016/69

“Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.12.2016. plkst.10:00

BNP 2016/68

“Vides instalācijas objekta “GAISS” izstrādāšana un uzstādīšana Balvos, Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.12.2016. plkst.10:00

BNP 2016/67

“Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.11.2016. plkst.11:00

BNP 2016/66

“Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.11.2016. plkst.10:00

BNP 2016/65

“Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.11.2016. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/64

“Kubulu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.11.2016. plkst.10:00

BNP 2016/63

“Pārtikas produktu piegāde 2017.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.12.2016. plkst.10:00

BNP 2016/62

“Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.11.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2016/61

“Divu vieglo automašīnu piegāde Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.10.2016. plkst.10:00

BNP 2016/60/ERAF

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.11.2016. plkst.10:00

BNP 2016/59
 

“Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas seguma atjaunošana”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.10.2016. plkst.10:00

BNP 2016/58

“Divu vieglo automašīnu piegāde Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.10.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/57

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Balvu kultūras un atpūtas centra pārbūvei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.10.2016. plkst.11:00

BNP 2016/56

“Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Balvu novada Tilžas pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.10.2016. plkst.10:00

BNP 2016/55/ERAF

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.10.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/54

“Gājēju celiņa izbūve Daugavpils ielā, Balvos, Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.09.2016. plkst.10:00

BNP 2016/53

“Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas seguma atjaunošana”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.09.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/52/ELFLA

Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.10.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/51

“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.09.2016. plkst.10:00

BNP 2016/50

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.09.2016. plkst.11:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/49

“Sporta inventāra piegāde Balvu novada izglītības iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.09.2016. plkst.11:00

BNP 2016/48

“Sāls-smilts kaisītāja piegāde Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.08.2016. plkst.10:00

BNP 2016/47

“Balvu novada Balvu pilsētas Sporta ielas un Mazās ielas seguma atjaunošana”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2016. plkst.10:00

BNP 2016/46

“Būvprojektu izstrāde projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.08.2016. plkst.9:30

Iepirkums pārtraukts finanšu līdzekļu trūkuma dēļ

BNP 2016/45/ELFLA

Atklāts konkurss “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Balvu novada grants ceļu posmu būvniecības un pārbūves veikšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.09.2016. plkst.10:00

BNP 2016/44

“Balvu novada Balvu pilsētas Sporta ielas un Mazās ielas seguma atjaunošana”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.08.2016. plkst.9:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/43

“Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.08.2016. plkst.10:00

BNP 2016/42

“Būvprojektu izstrāde projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.07.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/41/ELFLA

Atklāts konkurss “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Balvu novada grants ceļu posmu būvniecības un pārbūves veikšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.07.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/40

“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana IV Starptautiskā tautu deju festivāla “Eima, Eima!” dalībniekiem”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.06.2016. plkst.10:00

BNP 2016/39

“Autobusa piegāde Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.06.2016. plkst.11:00

BNP 2016/38

“Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.06.2016. plkst.10:30

BNP 2016/37

“Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.06.2016. plkst.10:00

BNP 2016/36

“Balvu novada Bērzpils pagasta Līvānu ielas seguma atjaunošana ar asfaltbetonu”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.06.2016. plkst.10:00

BNP 2016/35

“Būvprojektu izstrāde projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.06.2016. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/34

“Balvu novada Bērzpils pagasta Līvānu ielas seguma atjaunošana ar asfaltbetonu”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.06.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/33

“Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.05.2016. plkst.11:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/32

“Kompensējamo medikamentu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.05.2016. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/31

“Mācību grāmatu un mācību līdzekļu piegāde Balvu Valsts ģimnāzijai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.05.2016. plkst.10:00

BNP 2016/30

Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošana”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 06.07.2016. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.06.2016.plkst.10:00

BNP 2016/29

“Ēkas interjera restaurācija un atjaunošana projekta “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.05.2016. plkst.11:00

BNP 2016/28

“Būvprojektu izstrāde projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.05.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/27

“Būvniecības darbi LEADER projekta “Spēlēsim! Dziedāsim! Dejosim!” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.05.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (projekts “Spēlēsim! Dziedāsim! Dejosim!” netika apstiprināts)

BNP 2016/26

“Balvu novada kapsētu labiekārtošana un bultveida norādes zīmju uz kapsētām izgatavošana un uzstādīšana”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.05.2016. plkst.10:00

BNP 2016/25

“Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.06.2016. plkst.10:00

BNP 2016/24

Būvdarbu veikšana projekta “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.05.2016. plkst.10:00

BNP 2016/23

“Kompensējamo medikamentu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.04.2016. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā)

BNP 2016/22

“Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Balvu pilsētā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.04.2016. plkst.11:00

BNP 2016/21

“Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.04.2016. plkst.10:00

BNP 2016/20

“Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.04.2016. plkst.10:00

BNP 2016/19

“Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Balvu pilsētā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2016. plkst.10:00

BNP 2016/18

“Būvprojekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas Balvu novadā” izstrāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.04.2016. plkst.10:00

BNP 2016/17

“Būvprojekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas Balvu novadā” izstrāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.04.2016. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi nolikumā)

BNP 2016/16

“Jaunatnes iniciatīvu centra izveide. Aprīkojuma un inventāra piegāde.”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.04.2016. plkst.10:00

BNP 2016/15

“Jaunatnes iniciatīvu centra izveide. Aprīkojuma un inventāra piegāde.”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.03.2016. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2016/14

“Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā. Ēkas renovācijas darbi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.03.2016. plkst.10:00

BNP 2016/13

“Tehniskā projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas Balvu novadā” izstrāde”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.03.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2016/12

“Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.04.2016. plkst.10:00

BNP 2016/11

“Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvaldei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.04.2016. plkst.10:00

BNP 2016/10

“Zupas virtuves pakalpojumu sniegšana Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.03.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (nav saņemts neviens piedāvājums)

BNP 2016/9

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu novada pašvaldības “Pansionātā  “Balvi””

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.02.2016. plkst.10:00

BNP 2016/8

Tehniskā projekta “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.02.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2016/7

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.02.2016. plkst.11:00

BNP 2016/6

Autobusa ISUZU TURQUOISE remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.02.2016. plkst.10:00

BNP 2016/5

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.01.2016. plkst.11:00

BNP 2016/4

Mācību līdzekļu un materiālu piegāde Balvu Mākslas skolai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.01.2016. plkst.10:00

BNP 2016/3

Atklāts konkurss “Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām"

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.02.2016. plkst.10:00

BNP 2016/2

Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma remontu Balvu novadā 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.01.2016. plkst.10:00

BNP 2016/1

Atklāts konkurss “Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.02.2016. plkst.10:00

2015. GADS

BNP 2015/48

Atskurbtuves darbības nodrošināšana 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.01.2016. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2015/47

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.12.2015. plkst.10:00

BNP 2015/46

Biroja preču un kancelejas preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.12.2015. plkst.11:00

BNP 2015/45

Atskurbtuves darbības nodrošināšana 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.12.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (nav saņemts neviens piedāvājums)

BNP 2015/44

Klientu apkalpošanas centra ēkas rekonstrukcija

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.12.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR DARBU APJOMU IZMAIŅĀM

BNP 2015/43

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.12.2015. plkst.10:00

BNP 2015/42

ZZ Dats Vienotās pašvaldību sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.12.2015. plkst.11:00

BNP 2015/41

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.12.2015. plkst.10:00

BNP 2015/40

Apskaņošanas tehnikas, gaismas tehnikas un skatuves nodrošinājums Balvu kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.11.2015. plkst.10:00

BNP 2015/39

Apskaņošanas tehnikas, gaismas tehnikas un skatuves nodrošinājums Balvu kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2016.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.11.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2015/38

Balvu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.11.2015. plkst.10:00

BNP 2015/37

Mēbeļu, sadzīves tehnikas un virtuves iekārtas piegāde Balvu profesionālas un vispārizglītojošas vidusskolas internātam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.11.2015. plkst.10:00

BNP 2015/36

Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.10.2015. plkst.10:00

BNP 2015/35

Pārtikas produktu piegāde 2016.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.11.2015. plkst.10:00

BNP 2015/34

Ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Balvu un Pērkonu ezeriem

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.09.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2015/33

Ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Balvu un Pērkonu ezeriem

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2015/32

Koku kopšanas un zāģēšanas darbi Balvu pilsētā un Balvu novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.09.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2015/31

Naudaskalna ciemata ceļu remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2015. plkst.11:00

BNP 2015/30

Balvu pilsētas Daugavpils ielas posma remontdarbi no Rūpniecības ielas līdz Brīvības ielai

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (remontdarbi tiks iekļauti Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projektā nākošajā kārtā, paredzēti lielāki ieguldījumi)

BNP 2015/29

Datortehnikas iegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.07.2015. plkst.10:00

BNP 2015/28

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu novada dalībnieku ēdināšanai XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.06.2015. plkst.10:00

BNP 2015/27

Esošās administratīvās ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana Kubulos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.06.2015. plkst.10:00

BNP 2015/26

Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.06.2015. plkst.11:00

BNP 2015/25

Kompensējamo medikamentu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.05.2015. plkst.10:00

BNP 2015/24

Saimniecības preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.05.2015. plkst.10:00

BNP 2015/23

Kompensējamo medikamentu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.05.2015. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā)

BNP 2015/22

Atklāts konkurss “Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovācija”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 15.06.2015. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 05.06.2015. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.05.2015. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.05.2015. plkst.10:00

BNP 2015/21 KPFI

Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā II.kārta

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.05.2015. plkst.10:00

BNP 2015/20 ERAF

Bezvadu interneta pieejas zonu izveide Balvu novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.04.2015. plkst.10:30

BNP 2015/19

Atklāts konkurss “Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.06.2015. plkst.10:00

BNP 2015/18

Kompensējamo medikamentu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.04.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2015/17

Saimniecības preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.04.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2015/16

Kompensējamo medikamentu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.04.2015. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2015/15 KPFI

Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā II.kārta

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.03.2015. plkst.11:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2015/14

Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.03.2015. plkst.11:00

BNP 2015/13

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi Balvu novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.03.2015. plkst.10:00

BNP 2015/12

Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.03.2015. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2015/11

Futbola laukuma ar mākslīgo segumu rekonstrukcija

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.03.2015. plkst.11:00

BNP 2015/10

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.03.2015. plkst.10:30

BNP 2015/9 ERAF

Būvuzraudzība Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.03.2015. plkst.10:00

BNP 2015/8

Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.03.2015. plkst.10:00

BNP 2015/7

Atklāts konkurss “Riteņtraktora piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.03.2015. plkst.10:00

BNP 2015/6 ERAF

Atklāts konkurss “Būvdarbu izpilde Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 01.04.2015. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 30.03.2015. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.03.2015. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.03.2015. plkst.10:00

BNP 2015/5

Autobusa piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.02.2015. plkst.10:00

BNP 2015/4

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.01.2015. plkst.10:30

BNP 2015/3

Mācību līdzekļu un materiālu piegāde Balvu Mākslas skolai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.01.2015. plkst.11:00

BNP 2015/2

Biroja preču un kancelejas preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.01.2015. plkst.10:00

BNP 2015/1

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.01.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā)

2014. GADS

BNP 2014/67

Par tiesībām veikt apgaismojuma remontu Balvu novadā 2015.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.01.2015. plkst.10:00

BNP 2014/66

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu Profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.01.2015. plkst.11:00

BNP 2014/65

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pansionātā “Balvi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.01.2015. plkst.10:00

BNP 2014/64

Apkures sistēmas sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Celmenē

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.12.2014. plkst.10:00

BNP 2014/63

Divu vieglo automašīnu piegāde Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.12.2014. plkst.11:00

BNP 2014/62

Balvu Sporta skolas peldbaseina iekārtu tehniskā apkope un ķīmisko preču piegāde

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.12.2014. plkst.11:00

BNP 2014/61

Ikdienas uzkopšanas darbu veikšana Balvu Sporta skolas peldbaseinā 2015.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.12.2014. plkst.10:00

BNP 2014/60

Atklāts konkurss “Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.12.2014. plkst.10:00

BNP 2014/59

Divu vieglo automašīnu piegāde Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.12.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (nav piedāvājumu)

BNP 2014/58

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2015.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.12.2014. plkst.11:30

BNP 2014/57

ZZ Dats Vienotās pašvaldību sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana 2015.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.12.2014. plkst.11:00

BNP 2014/56

Balvu novada pašvaldības ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos Balvu pilsētā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.12.2014. plkst.11:00

BNP 2014/55

Apkures sistēmas sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.12.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (finanšu līdzekļu trūkuma dēļ)

BNP 2014/54

Atskurbtuves darbības nodrošināšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.11.2014. plkst.11:00

BNP 2014/53

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.11.2014. plkst.10:30

BNP 2014/52

Balvu novada pašvaldības ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos Balvu pilsētā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.11.2014. plkst.11:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (nav saņemts neviens piedāvājums)

BNP 2014/51

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.11.2014.plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2014/50

LED spuldžu virteņu piegāde Balvu pilsētas skvēra un Ziemassvētku egles izrotāšanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.11.2014. plkst.10:00

BNP 2014/49

LED spuldžu virteņu piegāde Balvu pilsētas skvēra un Ziemassvētku egles izrotāšanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.11.2014. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2014/48

Apkures sistēmas sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.11.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (nav piedāvājumu)

BNP 2014/47

Atklāts konkurss “Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.11.2014. plkst.10:00

BNP 2014/46

Balvu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.11.2014. plkst.10:00

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nav saņemts neviens piedāvājums)

BNP 2014/45

Atklāts konkurss “Pārtikas produktu piegāde 2015.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.01.2015. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.01.2015. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.12.2014. plkst.10:00

BNP 2014/44

Automašīnas iegāde Balvu sporta centra vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.10.2014. plkst.11:00

BNP 2014/43

Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.10.2014. plkst.10:00

BNP 2014/42

Horizontālo saldētavu piegāde Balvu novada pašvaldībai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.10.2014. plkst.10:00

BNP 2014/41

Dzesētavu piegāde Balvu novada pašvaldībai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.10.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2014/40

Mēbeļu piegāde Balvu Valsts ģimnāzijas internātam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.09.2014. plkst.11:00

BNP 2014/39

Papildus darbi Balvu Valsts ģimnāzijas internāta renovācijā – internāta iekštelpu remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.08.2014. plkst.11:00

BNP 2014/38

Stabu dekoru un to stiprinājumu piegāde un uzstādīšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.09.2014. plkst.10:00

BNP 2014/37 KPFI

Balvu bērnu un jauniešu centra renovācija projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu bērnu un jauniešu centrā” ietvaros

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.08.2014. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (finanšu līdzekļu trūkuma dēļ)

BNP 2014/36 KPFI

Atklāts konkurss „Tilžas internātpamatskolas renovācija projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā” ietvaros”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 17.09.2014. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.08.2014. plkst.10:00

BNP 2014/35 ERAF

Liepu ielas posma rekonstrukcija ERAF projekta „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/001 ietvaros

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.07.2014. plkst.10:00

BNP 2014/34

Stabu dekoru un to stiprinājumu piegāde un uzstādīšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.07.2014. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2014/33 ERAF

Būvuzraudzība Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.07.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2014/32 ERAF

Liepu ielas posma rekonstrukcija ERAF projekta „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka” Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/001 ietvaros

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.07.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2014/31

Malkas šķūņa būvniecība Kubulu pagastā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.07.2014. plkst.10:00

BNP 2014/30 ERAF

Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, ERAF projekta „ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.08.2014. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 30.07.2014. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 28.07.2014. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.07.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2014/29 ERAF

Būvuzraudzība Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.07.2014. plkst.10:00

BNP 2014/28

Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.06.2014. plkst.11:00

BNP 2014/27

Mēbeļu piegāde Balvu Valsts ģimnāzijai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.06.2014. plkst.10:00

BNP 2014/26

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles jumta renovācija

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.06.2014. plkst.11:00

BNP 2014/25

Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.06.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (finanšu līdzekļu trūkuma dēļ)

BNP 2014/24

Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „pansionāts „Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.06.2014. plkst.10:00

BNP 2014/23 ERAF

Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai, ERAF projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084 ietvaros”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 09.07.2014. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 25.06.2014. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.06.2014. plkst.10:00

BNP 2014/22

Ielu apgaismojuma atjaunošana Tilžas ciemā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.05.2014. plkst.10:00

BNP 2014/21

Atskurbtuves darbības nodrošināšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.05.2014. plkst.11:00

BNP 2014/20

Papildus darbu veikšana Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma centra digitalizācijā Brīvības ielā 46, Balvos, projekta „To preserve not to lose it – safeguarding of cultural heritage” ietvaros

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.05.2014. plkst.10:00

BNP 2014/19

Datortehnikas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.04.2014. plkst.10:00

BNP 2014/18

Video ekrāna iegāde un uzstādīšana Balvu pilsētā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.04.2014. plkst.11:00

BNP 2014/17

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi Balvu pilsētā, Bērzpils pagastā, Kubulu pagastā un Tilžas pagastā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2014. plkst.10:00

Iepirkuma priekšmeta 3.un 14.daļā – IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nav saņemts neviens piedāvājums)

BNP 2014/16

Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.03.2014. plkst.11:30

BNP 2014/15

Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.03.2014. plkst.11:00

BNP 2014/14 KPFI

Atklāts konkurss „Balvu Valsts ģimnāzijas internāta renovācija, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā” ietvaros”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.05.2014. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.05.2014. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 30.04.2014. plkst.11:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.04.2014. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.04.2014. plkst.10:00

BNP 2014/13

Malkas piegāde Stacijas pamatskolai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.03.2014. plkst.10:00

BNP 2014/12

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.03.2014. plkst.11:00

BNP 2014/11

Mikroautobusa iegāde balvu novada pašvaldības vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.03.2014. plkst.10:00

BNP 2014/10

Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.04.2014. plkst.11:00

BNP 2014/9

Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.03.2014. plkst.10:00

BNP 2014/8

Malkas piegāde Kubulu pirmsskolas izglītības iestādei „Ieviņa”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.02.2014. plkst.10:00

BNP 2014/7

Tehniskās dokumentācijas izstrāde objektam „Balvu Amatniecības vidusskolas internāta rekonstrukcija”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.02.2014. plkst.11:00

BNP 2014/6

Tehniskās dokumentācijas izstrāde objektam „Balvu Valsts ģimnāzijas internāta rekonstrukcija”

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2014/5

Laboratorijas un praktisko darbu stendu izgatavošana un uzstādīšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.02.2014. plkst.10:00

BNP 2014/4

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.02.2014. plkst.10:00

BNP 2014/3

Autokāra iegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionātam „Balvi””

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.01.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (nav piedāvājumu)

BNP 2014/2

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu novada pašvaldības Pansionātā „Balvi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.01.2014. plkst.10:00

BNP 2014/1 KPFI

Atklāts konkurss „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā. I.kārta”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.02.2014. plkst.10:00

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei