Darbinieku atalgojums

Kategorija: Atalgojumi
Ceturtdiena, 15 Novembris 2012
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 11 Februāris 2021 11:07

Ar Satversmes tiesas 2019.gada 6.marta spriedumu “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkts (kuri paredz valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku darba samaksas publicēšanu mājas lapā) atzīti par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesoši no to spēkā stāšanās brīža.

Ievērojot minēto Satversmes tiesas spriedumu, Balvu novada pašvaldība turpmāk nepublicēs darbinieku saņemto atalgojumu.

Saite uz Satversmes tiesas sprieduma tekstu: https://likumi.lv/ta/id/305419-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likuma-3-panta-9-2-dalas-1-un-2-punkta-atbilstibu-lat...

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei