Iestāžu nolikumi

Kategorija: Bez kategorijas
Piektdiena, 21 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 17 Janvāris 2023 09:12

Vairāku Balvu novada iestāžu nolikumi ir izstrādes procesā, jo tos ir jāveido no jauna vai tajos ir nepieciešams veikt grozījumus. Tiklīdz tas tiks izdarīts, tie tiks publicēti arī šajā sadaļā!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PAŠVALDĪBA
Balvu novada Pašvaldības policija NOLIKUMS
Balvu novada Būvvalde

NOLIKUMS

NOLIKUMS (konsolidēts)

Balvu novada Bāriņtiesa NOLIKUMS
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa NOLIKUMS
Balvu novada pašvaldības aģentūra „San – Tex” NOLIKUMS
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs NOLIKUMS
ADMINISTRĀCIJA
Balvu novada administrācija NOLIKUMS
Kancelejas un personāla nodaļa NOLIKUMS
Juridiskā nodaļa NOLIKUMS
Iepirkumu nodaļa NOLIKUMS
Finanšu plānošanas un centralizētā grāmatvedības nodaļa NOLIKUMS
Attīstības plānošanas nodaļa NOLIKUMS
Nekustamā īpašuma nodaļa NOLIKUMS
Sabiedrisko attiecību nodaļa NOLIKUMS
Informācijas tehnoloģiju nodaļa NOLIKUMS
Tehniskā nodaļa NOLIKUMS
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs NOLIKUMS
PAGASTU UN PILSĒTU PĀRVALDES
Baltinavas pagasta pārvalde NOLIKUMS
Balvu pilsētas pārvalde
Balvu pagasta pārvalde NOLIKUMS
Bērzkalnes pagasta pārvalde NOLIKUMS
Bērzpils pagasta pārvalde NOLIKUMS
Briežuciema pagasta pārvalde NOLIKUMS
Krišjāņu pagasta pārvalde NOLIKUMS
Kubulu pagasta pārvalde NOLIKUMS
Kupravas pagasta pārvalde NOLIKUMS
Lazdukalna pagasta pārvalde NOLIKUMS
Lazdulejas pagasta pārvalde NOLIKUMS
Medņevas pagasta pārvalde NOLIKUMS
Rugāju pagasta pārvalde NOLIKUMS
Susāju pagasta pārvalde NOLIKUMS
Šķilbēnu pagasta pārvalde NOLIKUMS
Tilžas pagasta pārvalde NOLIKUMS
Vectilžas pagasta pārvalde NOLIKUMS
Vecumu pagasta pārvalde NOLIKUMS
Viļakas pilsētas pārvalde NOLIKUMS
Vīksnas pagasta pārvalde NOLIKUMS
Žīguru pagasta pārvalde NOLIKUMS
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE UN IESTĀDES
Balvu novada Izglītības pārvalde

NOLIKUMS 

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
Balvu novada vispārējās izglītības iestādes
Balvu Valsts ģimnāzija NOLIKUMS
Viļakas Valsts ģimnāzija

NOLIKUMS

NOLIKUMS (konsolidēts)

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

NOLIKUMS 

Balvu sākumskola NOLIKUMS
Baltinavas vidusskola NOLIKUMS
Rekavas vidusskola NOLIKUMS
Rugāju vidusskola

NOLIKUMS

NOLIKUMS (konsolidēts)

Tilžas pamatskola NOLIKUMS 
Eglaines pamatskola NOLIKUMS
Bērzpils pamatskola

NOLIKUMS 

NOLIKUMS (konsolidēts)

Stacijas pamatskola NOLIKUMS
Viduču pamatskola NOLIKUMS
Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādes
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

NOLIKUMS

NOLIKUMS (Konsolidēts)

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis” NOLIKUMS
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde NOLIKUMS
Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa” NOLIKUMS
Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde  “Namiņš” NOLIKUMS
Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” NOLIKUMS
Balvu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Baltinavas Mūzikas un māksla skola NOLIKUMS
Balvu Mūzikas skola NOLIKUMS
Balvu Mākslas skola NOLIKUMS
Viļakas Mūzikas un mākslas skola NOLIKUMS
Balvu Sporta skola NOLIKUMS
Interešu izglītība un jauniešu iniciatīvu centri
Balvu Bērnu un jauniešu centrs NOLIKUMS
SOCIĀLĀ PĀRVALDE UN IESTĀDES
Balvu novada Sociālā pārvalde

NOLIKUMS

NOLIKUMS (konsolidēts)

Balvu novada „Pansionāts „Balvi”” NOLIKUMS
Viļakas sociālās aprūpes centrs NOLIKUMS
Šķilbēnu sociālās aprūpes māja
Rugāju Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”” NOLIKUMS
Skujetnieku feldšeru - veselības punkts NOLIKUMS
Rugāju Zobārstniecības kabinets NOLIKUMS
Upītes feldšeru –vecmāšu punkts NOLIKUMS
Kupravas feldšeru punkts NOLIKUMS
BALVU NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE
Balvu novada Kultūras pārvalde

NOLIKUMS

NOLIKUMS (konsolidēts)

Balvu Centrālā bibliotēka

NOLIKUMS

NOLIKUMS (konsolidēts)

Kultūras /saieta/tautas nami/centri
Balvu Kultūras un atpūtas centrs NOLIKUMS
Baltinavas kultūras nams NOLIKUMS
Medņevas tautas nams NOLIKUMS
Šķilbēnu pagasta kultūras centrs „Rekova” NOLIKUMS
Viļakas kultūras nams NOLIKUMS
Žīguru kultūras nams NOLIKUMS
Naudaskalna Tautas nams NOLIKUMS
Bērzpils Saieta nams NOLIKUMS
Rubeņu Tautas nams NOLIKUMS
Briežuciema Tautas nams NOLIKUMS
Krišjāņu Tautas nams NOLIKUMS
Kubulu Kultūras nams NOLIKUMS
Lazdulejas Saieta nams NOLIKUMS
Tilžas Kultūras un vēstures nams NOLIKUMS
Vectilžas Sporta un atpūtas centrs NOLIKUMS
Vīksnas tautas nams NOLIKUMS
Rugāju Tautas nams NOLIKUMS
Lazdukalna Saieta nams NOLIKUMS
Muzeji/nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas iestādes
Baltinavas muzejs NOLIKUMS
Balvu novada muzejs NOLIKUMS
Rugāju muzejs NOLIKUMS
Viļakas muzejs NOLIKUMS
Balvu novada Nemateriālā kultūras mantojuma centrs "Upīte" NOLIKUMS
Susāju pagasta Kultūrvēsturiskā lauku sēta „Vēršukalns” NOLIKUMS
Šķilbēnu pagasta Dabas parks “Balkanu kalni” NOLIKUMS
ZIEMEĻLATGALES SPORTA CENTRS
Ziemeļlatgales sporta centrs

NOLIKUMS

NOLIKUMS (konsolidēts)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei