Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR - 2018.gads

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 03 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Janvāris 2019 09:35

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Līguma priekšmets

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

BNP 2018/58

Atklāts konkurss “Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” vajadzībām”

09.01.2019. plkst.10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/57

Balvu Sporta skolas peldbaseina iekārtu tehniskā apkope un ķīmisko preču piegāde 2019.-2021.gadā

2018.gada 27.decembris plkst. 9:00

BNP 2018/56/ERAF

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” īstenošanai

2018.gada 21.decembris plkst. 10:00

BNP 2018/55

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

2018.gada 19.decembris plkst. 10:00

BNP 2018/54

Pārtikas produktu piegāde 2019.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

2019.gada 17.janvāris plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/53

„Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

2018.gada 10.decembris plkst.10:30

BNP 2018/52

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

2018.gada 10.decembris plkst.10:00

BNP 2018/51

„Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

2019.gada 7.janvāris plkst.10:00

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/50

„Balvu novada Kubulu, Briežuciema un Bērzkalnes pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos”

2018.gada 5.decembris plkst. 10:00

BNP 2018/49

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām

2018.gada 4.decembris plkst.10:00.

BNP 2018/48/ERAF

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” īstenošanai”

2018.gada 4.decembris plkst. 11:00

IEPRIKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2018/47

Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

2018.gada 3.decembris plkst.10:00

BNP 2018/45

Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

2018.gada 20.novembris plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā)

BNP 2018/44/ERAF

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” īstenošanai”

05.11.2018. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS – neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst nolikuma prasībām

BNP 2018/43

Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

05.11.2018. plkst.10:00

BNP 2018/42

“Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” II kārtas būvuzraudzība”

08.10.2018. plkst.10:00

BNP 2018/41

“Peldbaseina pakalpojuma nodrošināšana 2018.gadā un 2019.gadā, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros”

01.10.2018. plkst.10:00

BNP 2018/40

“Peldbaseina pakalpojuma nodrošināšana 2018.gadā un 2019.gadā, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros”

17.09.2018. plkst.10:00

Iepirkums izbeigts, jo nav saņemts neviens piedāvājums

BNP 2018/39

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018.-2020.gadam

04.09.2018. plkst.10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/38

“Projektēšana un būvdarbi ”Tribīņu izbūve Balvu pilsētas stadionā””

23.08.2018. plkst.10:00

Iepirkums izbeigts, jo nav saņemts neviens piedāvājums

BNP 2018/37

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018.-2021.gadam

21.08.2018. plkst.10:30

Iepirkums pārtraukts, jo paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu netika publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

BNP 2018/36/ELFLA

Atklāts konkurss “Bērzpils pagasta ceļa pārbūve projekta “Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža – Dārza iela posma pārbūve” ietvaros”

30.08.2018. plkst.10:00

BNP 2018/35

“Projektēšana un būvdarbi ”Ūdenssaimniecības atzara izbūve Kubulu pagastā, Balvu novadā””

07.08.2018. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/34/ERAF

Atklāts konkurss "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā “Papildus ražošanas ēkas būvniecība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K”, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros"

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.08.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/33/ERAF

Atklāts konkurss “Būvdarbi īpašumā “Dižlazdas” projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.08.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 16.08.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/32

“Veloparka izbūve Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/31/ELFLA

“Būvuzraudzība Vīksnas pagasta, Krišjāņu pagasta un Bērzpils pagasta lauku ceļu posmu pārbūvei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/30/ELFLA

Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.08.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/29/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta un Bērzkalnes pagasta grants ceļu pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.07.2018. plkst.10:30 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/28

Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.07.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 07.08.2018. plkst.10:30

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 14.08.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 30.08.2018. plkst.10:30

BNP 2018/27/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/26

“Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/25/ERAF

“Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde Balvu pamatskolai un Balvu Valsts ģimnāzijai projekta “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/24

“Transporta pakalpojumu sniegšana Balvu novada kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/23

“Balvu ezera krasta līnijas un pludmales labiekārtošanas darbi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/22

Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.06.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/21/ELFLA

“Būvuzraudzība lauku ceļu posmu pārbūvei Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/20/ERAF

“Būvdarbu būvuzraudzība ERAF projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.05.2018. plkst.10:30

BNP 2018/19/ERAF

Atklāts konkurss “Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana ERAF projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.05.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 30.05.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 13.06.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 20.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/18/ELFLA

Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada pagastos”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.05.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/17/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa posma Golvari - Zosuļi un Balvu pagasta grants ceļa posma Naudaskalns - Ozolsala pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.04.2018. plkst.10:30

BNP 2018/16/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš no 0 km līdz 2.31 km pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.04.2018. plkst.10:00

BNP 2018/15

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 27.04.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 11.05.2018. plkst.10:00

BNP 2018/14

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/13

Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvuzraudzība

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.03.2018. plkst.10:30

BNP 2018/12

Atklāts konkurss “Balvu stadiona ģērbtuvju ēkas pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/11

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā no 2018.gada līdz 2020.gadam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2018. plkst.10:00

BNP 2018/10/ELFLA

„Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža 1.061 km posmā pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.02.2018. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS MAIŅU

BNP 2018/9

Atklāts konkurss “Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana Balvu novadā 2018.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.03.2018. plkst.10:00

ATKLĀTS KONKURSS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 7.DAĻĀ, 11.DAĻĀ, JO ŠAJĀS DAĻĀS NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS.

ATKLĀTS KONKURSS PĀRTRAUKTS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 12.DAĻĀ FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/8

Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.03.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.04.2018. plkst.10:00

BNP 2018/7

Ielu ikdienas uzturēšana Balvu pilsētā 2018.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.02.2018. plkst.10:30

BNP 2018/6/ELFLA

Balvu novada Bērzkalnes pagasta grants ceļa Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANSĒJUMA TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/5/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma – Bankas ceļa posms no 0 km līdz 1.9 km pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.02.2018. plkst.10:00

BNP 2018/4

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos, Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA (nav neviena iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša piedāvājuma)

BNP 2018/3

Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepareizi aizpildīts paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzība biroja Publikāciju vadības sistēmā)

BNP 2018/2

Atklāts konkurss ““Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.01.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.02.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.02.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 26.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/1

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā 2018.gadā

 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.01.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (vienīgais pretendents izslēgts no dalības iepirkumā)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas