Līdz 31.12.2018. izsludinātās tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 02 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 11 Marts 2019 12:56

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Debašu kluba nodarbību organizēšana 2019.gada janvārī - maijā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/121

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.decembrim plkst.14.00

Kancelejas preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2018/120

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 27.decembrim plkst.12.00

Individuālo aizsardzības līdzekļu komplektu iegāde audzēkņiem Balvu profesionāla un vispārizglītojošā vidusskolā

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 13.decembris plkst. 15:00.

Saimniecības preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2018/114

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 7.decembrim plkst.12:00.

Balvu novada brošūras druka un piegāde ID Nr. BNP TI 2018/113

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 3.decembim plkst.12:00

Meža inventarizācijas un apsaimniekošanas projekta izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Celmi”, Kubulu pagasts, Balvu novads, ID.NR. BNP TI 2018/112

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 30.novembrim plkst.12:00

Būvprojekta “Balvu kultūras un atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūve”,ID Nr. KAC 2018/96

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 30.novembrim plkst.12:00.

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI LABOJUMI PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMĀ)

Greizo sppoguļu izstrāde un montāža, ID Nr. BNP TI 2018/110

Piedāvājumi jāiesniedz līdz: 2018.gada 28. novembrim plkst.11:00

Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Balvu novada pašvaldības 2019.gada vajadzībām, BNP TI 2018/108

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 29.novembrim plkst.11:00

Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām, ID Nr. BNP SD 2018/07

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 29.novembrim plkst.12:00

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļa apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2018/107

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 23.novembrim plkst.11:00

Higiēnas priekšmetu noma un maiņas priekšmetu nodrošināšana Balvu novada pašvaldības WC telpās, ID Nr. BNP TI 2018/106

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.novembrim plkst.12:00

Sociālās aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2018/103

2018.gada 16.novembris plkst.11:00

Kubulu kultūras nama flīģeļa iegāde, ID Nr.KPP TI 2018/5

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 6.novembrim plkst.16.00

Logu vertikālo žalūziju iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām ID Nr. BNP TI 2018/101

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.novembrim plkst.12:00

Kubulu pagasta pārvaldes telpu remonts ID Nr. KPP TI 2018/4

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 25.oktobra plkst.16.00

Balvu novada pašvaldības 2019.gada galda kalendāra individuāla dizaina izstrāde, druka un piegāde, ID Nr. BNP TI 2018/97

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 25.oktobrim plkst.12.00

Apliecinājuma kartes izstrāde par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Balvu profesionāla un vispārizglītojošā vidusskola

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21. septembrim plkst. 12:00

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada Kubulu pagastā ID Nr.KPP TI 2018/3

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 28.augustam plkst.14:00

Ēku tehniskās apsekošanas slēdzienu sagatavošana, ID Nr. BNP TI 2018/90

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.augustam plkst.12.00

Lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam “Veldrītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst.12.00

Lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst.12.00

Būvprojekta “Balvu muižas apbūves teritorijas “Lāča dārzs” un tās inženierkomunikāciju renovācija” izstrāde, ID Nr. BNP TI 2018/86

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.jūlijam plkst.12.00

Zāles pļāvēju un krūmgrieža piegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2018/85

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 9.jūlijam plkst.12.00

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novada kapos, ID Nr. BNP TI 2018/79

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.jūnijam plkst.12.00

Balvu novada Domes atzinības raksta, pateicības raksta, goda pilsoņa apliecības un šo apbalvojumu vāku grafiskā dizaina izstrāde atbilstoši Valsts Heraldikas prasībām, ID Nr. BNP TI 2018/78

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.jūnijam plkst.12.00

Elektroinstalācijas elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada remonts un restaurācija Pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 10.augustam plkst.14:00

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļu apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2018/74

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 31.maijam plkst.15.00

Bērzpils vidusskolas internāta ēkas jumta noteksistēmas nomaiņa

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 4.jūnijam plkst.16.00

Vasaras nometņu “Ēdam veselīgi, lai izaugtu veseli!” organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/73

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 28.maijam plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO TIKS IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS

Vasaras nometņu “Kusties - esi vesels!” organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/72

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 28.maijam plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO TIKS IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS

Nometņu “Esi vesels – neesi atkarīgs!” organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/71

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 28.maijam plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO TIKS IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS

Vasaras nometņu “Esi vesels – neesi atkarīgs!” organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/63

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.maijam plkst.12.00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2018.GADA 16.MAIJAM PLKST.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Vasaras nometņu “Kusties - esi vesels!” organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/62

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.maijam plkst.12.00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2018.GADA 16.MAIJAM PLKST.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Vasaras nometņu “Ēdam veselīgi, lai izaugtu veseli!” organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/61

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.maijam plkst.12.00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2018.GADA 16.MAIJAM PLKST.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Vasaras nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/60

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.maijam plkst.12.00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2018.GADA 16.MAIJAM PLKST.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO TIKS IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS

Būvuzraudzības veikšana Balvu stadiona ģērbtuvju ēkas pārbūvei, ID Nr. BNP TI 2018/58

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 8.maijam plkst.12.00

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļa VW Caravelle apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2018/57

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.12.00

Telpu elektroinstalācijas darbi ID Nr. KPP TI 2018/2

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 11.maijam plkst.10:00

Piecu dienu vasaras radošās nometnes organizēšana 2018.gada 4.-8.jūnijā Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekts Nr. 8.3.2.2/16/i/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/55

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.12.00

Diennakts nometnes organizēšana 2018.gada 4.-11.jūnijā Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekts Nr. 8.3.2.2/16/i/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/54

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.12.00

Datortehnikas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2018/53

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.12.00

Tehniskās dokumentācijas izstrāde veloparka izbūvei Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2018/51

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst.12.00

Tehniskās apsekošanas slēdziena sagatavošana: skolas ēkām Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 25.aprīlim plkst.12:00

Būvuzraudzība projekta “Kubulu pagasta Bankas ceļa posma pārbūve” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/50

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO NEPIECIEŠAMS IZSLUDINĀT IEPIRKUMU

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada Kubulu pagastā ID Nr.KPP TI 2018/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 26.aprīlim plkst.14:00

Būvuzraudzības veikšana koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbiem Balvu, Kubulu, Vīksnas, Lazdulejas un Bērzkalnes pagastos projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”, Nr.17-07-A00403-000186 ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/49

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst.12.00

Būvuzraudzības veikšana Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” būvdarbiem projekta “Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” istenošanai, ID Nr. BNP TI 2018/47

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.12.00

Balvu Kultūras un atpūtas centra akustikas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ID Nr. BNP TI 2018/46

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.aprīlim plkst.12.00

Būvuzraudzība projekta Nr.8.1.2.0/17/I/014 “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros Balvu pamatskolas sporta laukuma pārbūvei, ID Nr. BNP TI 2018/45

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 29.martam plkst.12.00

Bērnu rotaļu laukuma mazā kalniņa un līdzsvara šūpoļu pagatavošana Pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.maijam plkst.14:00

Ārdurvju kodu atslēgu uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst.14:00

Pirmā, otrā stāva kāpņu telpas renovācija un otrā stāva vienas garderobes renovācija Pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis’’ Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst.14:00

Tehniskās specifikācijas apsekojuma izstrāde: Pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis’’ Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst.14:00

Tehniskā apsekojuma izstrāde: Skolas internāta un skolas ēkai Dārza ielā 12, Bērzpils, Bērzpils pagastā, Balvu novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst. 14:00

Saimniecības preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 2018.gadā, ID Nr. BNP TI 2018/39

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 16.martam plkst.12.00

Būvuzraudzība projekta „Bērzpils pagasta grants ceļa Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža posma pārbūve” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/37

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 13.martam plkst.16.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 19.martam plkst.16.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO NEPIECIEŠAMS IZSLUDINĀT IEPIRKUMU

Balvu novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2018/36

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 14.martam plkst.12.00

Apliecinājuma kartes izstrāde par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Balvu bērnu un jauniešu centrā Brīvības iela 48, Balvi, Balvu novads

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 6.martam plkst.13.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Vienvasaras zandartu mazuļu piegāde, ID Nr. BNP TI 2018/28

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 23.februārim plkst. 12.00

Filtrējošā materiāla maiņa Bērzpils pagasta ūdens sagatavošanas stacijai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 23.februārim

Saimniecības preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 2018.gadā, ID Nr. BNP TI 2018/26

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 19.februārim plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI LABOJUMI PREČU DAUDZUMOS)

Skatuves un gaismas tehnikas noma ar piegādi un apkalpošana Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2018.gadā, ID Nr. KAC TI 2018/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 14.februārim plkst.16:00

Skaņas un video tehnikas noma ar piegādi un apkalpošana Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2018.gadā, ID Nr. KAC TI 2018/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 12.februārim plkst.16:00

Būvprojekta izstrāde par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Balvu pamatskolā (Sporta zāle), Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 14. februārim plkst.14:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts 2018.gadā, ID Nr. BNP TI 2018/23

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 12.februārim plkst.12.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 23.februārim plkst.12.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 16.martam plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2018.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana, ID Nr. BNP TI 2018/22

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 9.februārim plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana 2018.gadā, ID Nr. BNP TI 2018/21

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 12.februārim plkst.12.00

Sāls istabas apmeklējumu nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.februārim

Izejmateriālu un inventāra iegāde pasākumam Senioru dienas

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 22.februārim

Telpu noma veselīga uztura piekritēju pulciņam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.februārim

Izejmateriālu un inventāra iegāde ikmēneša veselības dienām novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.februārim

Kancelejas preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 2018.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 9.februārim plkst.12.00

LED prožektoru nomaiņa Balvu sporta skolas Peldbaseinā, Dārza ielā 2, Balvi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 2.februārim plkst. 16:00

Apliecinājuma kartes izstrāde par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu PII ”Sienāzītis”, Brīvības iela 50B, Balvi, Balvu novads

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.februārim plkst. 13:00

“Būvuzraudzība projekta „Vīksnas pagasta ceļa Sprogas – Oknupe - Pokuļeva posma pārbūve” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/15”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.februārim plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO NEPIECIEŠAMS IZSLUDINĀT IEPIRKUMU

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” iespiešana un piegāde

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 29.decembrim

Būvuzraudzība projekta „Balvu novada Vectilžas pagasta grants ceļu posmu pārbūve” ietvaros

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.decembrim

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO NEPIECIEŠAMS IZSLUDINĀT IEPIRKUMU

ZZ Dats Vienotās pašvaldību sistēmas uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu novada pašvaldībai 2018.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.12.2017. plkst.17.00

„Būvuzraudzība projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 20.decembrim

„Būvuzraudzība projekta „Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi posma pārbūve” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.decembrim

„Būvuzraudzība projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” ietvaros”

Tirgus izpēte pārtraukta

Par nometnes “Esi vesels – neesi atkarīgs!” organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.novembrim

Lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 8A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 22.novembrim plkst.12.00

Logu mazgāšana no abām pusēm Balvu novada pašvaldības administratīvajai ēkai Balvos, Bērzpils ielā 1A

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 9.novembrim plkst. 17:00

Informatīvo pasākumu vadītājs par veselības veicināšanu un slimību profilaksi (senioriem)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 6.decembrim

Izglītojošo un profilaktisko pasākumu vadītājs par onkoloģiskām saslimšanām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.novembrim

Pasākumu vadītājs/lektors veselīga dzīvesveida popularizēšanai un veselības saglabāšanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.novembrim

Tematiskās lekcijas par atkarību mazināšanu - lektors

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.novembrim

Lekciju cikls par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi – lektoru izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 3.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Veselīga ēdiena gatavošanas meistarklases vadītājs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 6.decembrim

Izglītojošo rotaļu nodarbību vadītāja izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 3.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 8.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 26.janvārim

Lektora par veselīga uztura pamatprincipiem un dažādu diētu ietekmi uz veselību izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Interaktīvi izglītojošo nodarbību skolu jaunatnei par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību vadītāja izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 3.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Izejmateriālu iegāde Veselības nedēļas aktivitātēm pirmsskolas izglītības iestādēs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 4.oktobrim

Bruģakmens laukuma ierīkošana pie Krišjāņu tautas nama

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 8.septembrim plkst.16.00

Trīs solu un trīs atkritumu urnu izgatavošana un uzstādīšana Jauniešu parkā Ezera ielā 1, Balvos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 11.septembrim plkst.17.00

Izejmateriālu un inventāra iegāde ikmēneša veselības dienām novadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Tematisko lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadītāja izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 3.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Interaktīvi izglītojošo nodarbību skolu jaunatnei par seksuālo veselību vadītāja izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 3.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Sāls istabas un baseina apmeklējumu nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Peldēšanas nodarbību nodrošināšana skolēniem un bērniem

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Peldēšanas apmācību nodarbību nodrošināšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Interaktīvi izglītojošo nodarbību par fizisko aktivitāšu ietekmi uz cilvēka veselību vadītāja izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 3.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 6.decembrim

Izejmateriālu un inventāra iegāde veselīga uztura piekritēju pulciņam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Par profilaktisko pasākumu sirds un asinsvadu slimību riska mazināšanai vadīšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Meistarklases “Vingro – esi vesels!” vadītāja izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Inventārs Svara kontroles kampaņai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Svara kontroles kampaņas organizēšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Par veselīga uztura piekritēju pulciņa organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 6.decembrim

Lektora par veselīga uztura popularizēšanu izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 8.janvārim

Zīdīšanas izglītojošo pasākumu vadītāji

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.09.2017.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 3.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 6.decembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 26.janvārim

Inventāra iegāde peldēšanas nodarbībām

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim

Orientēšanās sacensību organizēšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 7.septembrim

Inventārs slēpotāju, nūjotāju un vingrošanas grupu darbības nodrošināšanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim

Slēpotāju, nūjotāju un vingrošanas grupu vadītāju izvēle

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Izglītojošo apmācību par veselīgu uzturu vadītājs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 25.oktobrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.novembrim

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 8.janvārim

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” ieviešanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 11.augustam plkst. 12:00

Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.jūlijam plkst. 17:00

Notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide Bērzpils vidusskolas ēkai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.jūlijam plkst. 17:00

Rekultivācijas frēzes pakalpojums Krasta iela 8, Balvu pilsēta un Partizānu iela 5B, Balvu pilsēta

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.14:00

Par vasaras nometnes “Ēdam veselīgi, lai izaugtu veseli” organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Par vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Par vasaras nometnes “Kusties – esi vesels!” organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Par vasaras nometnes “Esi vesels – neesi atkarīgs!” organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 17.jūlijam

Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlija plkst. 17:00

Notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide Bērzpils vidusskolas ēkai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlija plkst. 17:00

Būvuzraudzība Balvu stadiona pārbūvei

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.jūlija plkst. 17.00

Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 30.jūnija plkst. 13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Bērzpils vidusskolas ķīmijas kabinetā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 29.jūnija plkst. 13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide Bērzpils vidusskolas ēkai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 29.jūnija plkst. 13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Bruģakmens laukuma un celiņa izbūve Bērzpils ielā 17, Balvos

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 15.jūnijam

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novada kapos

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 19.jūnijam plkst. 13:00

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novada kapos

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 31.maijam plkst. 11:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lauku iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 28. aprīlim plkst. 13:00

Rekultivācijas frēzes pakalpojums Krasta iela 8, Balvu pilsēta un Partizānu iela 5B, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 7. aprīlim plkst. 11:00

Videoiekārtu iegāde pansionātam “Balvi”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 5. aprīlim

Projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”, noslēguma pasākuma priekšnesumiem

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 31. martam

“Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana” būvprojekta izstrāde, Partizānu iela 16, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 27. martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde Jaunatnes iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 27. martam plkst. 12:00

Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu izveide PII „Sienāzītis”, Brīvības iela 50 B, Balvi, Balvu novads un PII „Ieviņa”, Kubulu pag, Balvu novads

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 17.martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunatnes iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lauku iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

“Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana” būvprojekta izstrāde, Partizānu iela 16, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas