Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem - 2021.gads

Kategorija: Iepirkumi
Pirmdiena, 04 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 28 Novembris 2022 14:36
Līguma priekšmets, ID Nr., piedāvājumu iesniegšanas termiņš Tirgus izpētes dokumenti

Tirgus izpētes rezultāti

(rezultātu publicēšanas datums, piegādātājs, līgumcena bez PVN)

Pārtikas grozu piegāde Balvu novada Sociālās pārvaldes vajadzībām

(ID Nr.BN SP TI 2021/04)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 17.01.2022., plkst.10.00.

Instrukcija

1. pielikums/Tehniskā specifikācija

2. pielikums/Finanšu piedāvājums

18.01.2022.

Piegādātājs – SIA “Senda Dz”

Reģ.Nr.42402007079

Līgumcena – EUR 5000,00 bez PVN

Jumta profila un komplektējošo materiālu piegāde
(ID Nr. BNP TI 2021/164)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

17.01.2022.

Piegādātājs – AS “Kesko Senukai Latvia”

Reģ.Nr.40003311719

Līgumcena – EUR 2259,54 bez PVN

Ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos”

modernizācijas dizaina izstrāde

(ID Nr. BNP TI 2021/163/VKKF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

3.pielikums Ekspozīcijas zinātniskais plāns

06.01.2022.

Pakalpojuma sniedzējs – SIA “Being Design”

Reģ.Nr.40003980608

Līgumcena – EUR 3500,00 bez PVN

Semināru nodrošināšana

(ID Nr. BNP TI 2021/161/ESF)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 10.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

12.01.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

IEPIRKUMA 1.DAĻA TIEK PĀRTRAUKTA (TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠO PIEDĀVĀJUMU CENAS BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

Iepirkuma 2.daļā – Lilija Kūkoja

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 260,00 bez PVN

Sienas kalendāru druka un projekta atpazīstamības promo

materiālu apdruka

(ID Nr. BNP TI 2021/160/ERAF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija – sienas kalendārs

1.pielikums Tehniskā specifikācija – promo materiāls

2.pielikums Finanšu piedāvājums

Promo materiālu vizuālais paraugs

04.01.2022.

Piegādātājs:

Iepirkuma 1.daļā – SIA “GoodCom”,

Reģ.Nr.40203021628

Iepirkuma 1.daļas kopēja līgumcena – EUR 780,00 bez PVN;

Iepirkuma 2.daļā – SIA “GoodCom”,

Reģ.Nr.40203021628

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 917,50 bez PVN

Logu un durvju piegāde

(ID Nr. BNP TI 2021/158)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 03.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

04.01.2022.

Piegādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TEDS”,

Reģ.Nr.42402004335

Līgumcena – EUR 1846,90 bez PVN

Mobilo telefonu piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām (ID Nr. BNP TI 2021/157)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

04.01.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(SIA “BITE Latvija”, Reģ.Nr.40003742426, NESPĒJ NODROŠINĀT PREČU PIEGĀDI NORĀDĪTAJĀ TERMIŅĀ, LĪGUMS NETIEK NOSLĒGTS)

Videoprojektora piegāde Kubulu kultūras namam

(ID Nr. BNP TI 2021/156)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 23.12.2021., plkst.10.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

28.12.2021.

Piegādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DIOGENS AUDIO”

Reģ.Nr.43203002997

Līgumcena – EUR 1652,89 bez PVN

Sienas kalendāra izveide pēc individuāla dizaina

(ID Nr. BNP TI 2021/155)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

21.12.2021.

Piegādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erante”

Reģ.Nr.47103001440

Līgumcena – EUR 1665,00 bez PVN

Tīkla piederumu piegāde izglītības iestāžu interneta pilnveidošanai

(ID Nr. BNP TI 2021/154)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 23.12.2021., plkst.10.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

28.12.2021.

Piegādātājs – SIA “BRO”

Reģ.Nr.42103079978

Līgumcena – EUR 5366,32 bez PVN

Būvuzraudzības pakalpojums Krišjāņu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai

(ID Nr. BNP TI 2021/153)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

21.12.2021.

Pakalpojuma sniedzējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “R4F”

Reģ.Nr.42403040456

Līgumcena – EUR 470,00 bez PVN

Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

(ID Nr. PS TI 2021/1)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.12.2021., plkst.15.00

Instrukcija

1.pielikums

2.pielikums

20.12.2021.

Pakalpojuma sniedzējs: SIA “BG”

Līgumcena - EUR 9 999,99 bez PVN

Logu un durvju piegāde

(ID Nr. BNP TI 2021/152)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Balvu mākslas skolas ēkas vienkāršotai atjaunošanai

(ID Nr. BNP TI 2021/149/ERAF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1. pielikums/Tehniskā specifikācija

2. pielikums/Finanšu piedāvājums

07.12.2021.

Pakalpojuma sniedzējs – SIA “BŪVDIZAINS”

Reģ.Nr.43603011124

Līgumcena – EUR 9950,00 bez PVN

Meža apsaimniekošanas plānu izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

(ID Nr. BNP TI 2021/148)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

09.12.2021.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALVU MEŽIERĪCĪBAS UN KONSULTĀCIJU CENTRS”,

Reģ.Nr.52403014741

Iepirkuma 1.daļas kopēja līgumcena – EUR 150,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALVU MEŽIERĪCĪBAS UN KONSULTĀCIJU CENTRS”,

Reģ.Nr.52403014741

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 150,00 bez PVN

Atzinumu sniegšana par Vecumu mežu teritoriju

(ID Nr. BNP TI 2021/147/KF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

07.12.2021.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Saimnieciskās darbības veicējs Gaidis Grandāns

Līgumcena – EUR 1640,00

IEPIRKUMA 2. UN 3.DAĻĀ TIEK PĀRTRAUKTA (TEHNISKIE NOTEIKUMI MINĒTAJĀM DARBĪBĀM NAV NEPIECIEŠAMI)

Sienas un galda kalendāra izveide pēc individuāla dizaina

(ID Nr. BNP TI 2021/165)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

02.12.2021.

Piegādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erante”

Reģ.Nr.47103001440

Līgumcena – EUR 1050,00 bez PVN

Gaismas laternu piegāde

(ID Nr. BNP TI 2021/143)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

3.pielikums Vizuālais paraugs

02.12.2021.

Piegādātājs – SIA “ELEKTRIKA”

Reģ.Nr.40103234844

Līgumcena – EUR 7300,00 bez PVN

Gaismas laternu piegāde

(ID Nr. BNP TI 2021/142)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

3.pielikums Vizuālais paraugs
TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Būvuzraudzības pakalpojumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūvei

(ID Nr. BNP TI 2021/137)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

22.11.2021.

Pakalpojuma sniedzējs:

IEPIRKUMA 1.DAĻA TIEK PĀRTRAUKTA (TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠO PIEDĀVĀJUMU CENAS BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “R4F”, Reģ.Nr.42403040456

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 980,00 bez PVN

Ceļa zīmju Nr.750 piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2021/135)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums Finanšu piedāvājums

3.pielikums Vizuālais paraugs

11.11.2021.

Piegādātājs – SIA “SIGNUM”,

Reģ.Nr.40003175968

Līgumcena – EUR 3595,34 bez PVN

Ziemas riepu piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas autotransportam

(ID Nr. BNP TI 2021/134)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

12.11.2021.

Piegādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latakko serviscentru tīkls”, Reģ.Nr.40003924155

Līgumcena – EUR 900,84 bez PVN

Lekciju un semināru nodrošināšana

(ID Nr. BNP TI 2021/133/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

22.11.2021.

Pakalpojuma sniedzējs:

IEPIRKUMA 1.DAĻA TIEK PĀRTRAUKTA (TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠO PIEDĀVĀJUMU CENAS BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

Iepirkuma 2. un 3.daļā – Biedrība “Papardes zieds”, Reģ.Nr.40008010971

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 290,00 bez PVN

Iepirkuma 3.daļas kopēja līgumcena – EUR 290,00 bez PVN

Iepirkuma 4.daļā – SIA “MVS centrs”, Reģ.Nr.40103688732

Iepirkuma 4.daļas kopēja līgumcena – EUR 941,37 bez PVN

IEPIRKUMA 5.DAĻA TIEK PĀRTRAUKTA (TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠO PIEDĀVĀJUMU CENAS BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

Balvu novada pašvaldības sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas OCTA iegāde

(ID Nr. BNP TI 2021/132)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums
TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (PASŪTĪTĀJS, KURA VAJADZĪBĀM TIEK VEIKTA TIRGUS IZPĒTE, OBLIGĀTĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS (OCTA) POLISES LĪGUMUS IR NOSLĒDZIS OCTA INTERNETVIETNĒ PATSTĀVĪGI)

Ceļa zīmju Nr.750 piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2021/130)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums Finanšu piedāvājums

3.pielikums Vizuālais paraugs

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Supervīziju īstenošana Balvu novada izglītības iestāžu vadībām

(ID Nr. BNP TI 2021/129)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

12.11.2021.

Pakalpojuma sniedzējs – Saimnieciskās darbības veicēja Anita Kampe

Kopējā līgumcenas summa – EUR 910,00 bez PVN

Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas logu mazgāšana

(ID Nr. KAC TI 2021/5)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.11.2021. plkst.10:00

Instrukcija

SIA ,,ROYALS” no 09.11.2021.- 31.12.2021. 

 EUR 814,80 (nav PVN maksātājs)

“Kustamās mantas (iekārtu) tirgus nomas maksas vērtības noteikšana Balvu novada “Pansionātā “Balvi””

(ID Nr. BNP TI 2021/128)

Piedāvājumi jāisniedz līdz 02.11.2021. plkst.10:00

Instrukcija

Finanšu/tehniskais piedāvājums

04.11.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DZIETI”

EUR 165,29 bez PVN

3 (trīs) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Balvu novada administrācijas ēkas logu mazgāšana

(ID Nr. BNP TI 2021/127)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

Papildus infomācija

03.11.2021.

Pakalpojuma sniedzējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HAGBERG”, Reģ.Nr.40103233073

Līgumcena – EUR 1213,80 bez PVN

Ziemas riepu piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas

autotransportam

(ID Nr. BNP TI 2021/125)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Vizuālā gida “Muižas un parki-Pleskavas apgabals, Latgale un Vidzeme” drukāšana

(ID Nr. BNP TI 2021/124/ERAF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

01.11.2021.

Piegādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales druka”, Reģ.Nr.40003199542

Līgumcena – EUR 3107,05 bez PVN

Būvuzraudzība būvdarbiem “Autostāvvietas ierīkošana pie Grupu dzīvokļu mājas” (ID Nr. BNP TI 2021/123/ESF)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

01.11.2021.

Pakalpojuma sniedzējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “R4F”,

Reģ.Nr.42403040456

Līgumcena – EUR 1880,00 bez PVN

Supervīziju īstenošana Balvu novada izglītības iestāžu pedagogiem

(ID Nr. BNP TI 2021/121)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

01.11.2021.

Pakalpojuma sniedzējs:

IEPIRKUMA 1.DAĻA TIEK PĀRTRAUKTA BEZ REZULTĀTA (PIEDĀVĀTĀ CENA BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

Iepirkuma 2. un 3.daļā – Saimnieciskās darbības veicēja Mirdza Paipare

Iepirkuma 2.daļas kopējā summa – EUR 656,05 bez PVN

Iepirkuma 3.daļas kopējā summa – EUR 524,84 bez PVN

Iepirkuma 4. un 5.daļā – Saimnieciskās darbības veicēja Līga Zvaigzne

Iepirkuma 4.daļas kopējā summa – EUR 890,94 bez PVN

Iepirkuma 5.daļas kopējā summa – EUR 890,94 bez PVN

Lekciju un semināru nodrošināšana

(ID Nr. BNP TI 2021/120/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NEVIENS NO PRETENDENTIEM NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)

Mobilās aplikācijas BALTINAVA ZOOM izstrāde

(ID Nr. BNP TI 2021/119/VKKF)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 18.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2. pielikums Finanšu piedāvājums

22.10.2021.

Pakalpojuma sniedzējs – SIA “Jāņa sēta”, Reģ.Nr.40003426448

Līgumcena – EUR 3952,00 bez PVN

Zandartu pavairošana Viļakas ezerā

(ID Nr. BNP TI 2021/118)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums Finanšu tehniskais piedāvājums

15.10.2021.

Piegādātājs – Šmita individuālais uzņēmums “RŪĶIS”, Reģ.Nr.44102000084

Līgumcena – EUR 1 500,00 bez PVN

Meža apsaimniekošanas plāna izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ozollejas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā”

(ID Nr. BNP TI 2021/116)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 15.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

20.10.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU MEŽIERĪCĪBAS UN KONSULTĀCIJU CENTRS", Reģ.Nr.52403014741

EUR 150,00 bez PVN

Lektoru nodrošināšana un radošo darbnīcu organizēšana (ID Nr. BNP TI 2021/112/ERAF)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

Finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija

14.10.2021.

Pakalpojuma sniedzējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaundalderi”, Reģ.Nr.42403031519

Iepirkuma 1.daļas kopējā summa – EUR 2950,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļas kopējā summa – EUR 1950,00 bez PVN

Katlu mājas rekonstrukcija - apkures katlu nomaiņas projekta izstrāde Bērzpils pamatskolā

(ID Nr. 3/4.14)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.10.2021., plkst.14.00

Instrukcija pretendentiem

Ārdurvju nomaiņa Balvu novada Briežuciema pagasta Tautas namam

(ID Nr. BNP TI 2021/111)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.10.2021., plkst.14.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums Finanšu tehniskais piedāvājums

06.10.2021.

Piegādātājs – SIA “FOVEOL”, Reģ.Nr.42403024127

Līgumcena – EUR 2066,12 bez PVN

Atdzelžošanas iekārtu “Pārupe” remonta pakalpojums Balvu novada Tilžas pagastā

(ID Nr. BNP TI 2021/110)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.09.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums Finanšu tehniskais piedāvājums

20.09.2021.

Piegādātājs – SIA “Ūdens Enerģija”, Reģ.Nr.40103822060

Līgumcena – EUR 1650,00 bez PVN

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņiem”, ID NR. BPVV 2021/07 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.09.2021. plkst. 12:00
Piena produktu piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām" ID Nr. BNP TI 2021/107

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.09.2021. plkst. 11:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Būvuzraudzības veikšana stāvlaukuma atjaunošanas būvdarbiem Baznīcas ielā 8B, Balvos

ID Nr. BNP TI 2021/106

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.08.2021. plkst.9:00

Zibens novadīšanas sistēmas ierīkošana Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkai Balvos

Bērzpils ielā 1A, ID Nr. BNP TI 2021/105

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.09.2021. plkst. 10:00

Zāles pļaušanas traktora iegāde Balvu novada pašvaldības Lazdulejas pagasta pārvaldes vajadzībām.

ID Nr. BNP TI 2021/104

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.08.2021. plkst.10:00

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde 2021.gadā

ID Nr. BNP TI 2021/103

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.08.2021. plkst.10:00

Metāla ugunsdrošo durvju piegāde un montāža

ID Nr. PIIP2021/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.08.2021. plkst.12:00

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde 2021.gadā

ID Nr. BNP TI 2021/99

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2021. plkst.10:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS LABOT TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU)

Saldētas zivs piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām

ID Nr. BNP TI 2021/98

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.08.2021. plkst. 11:00

Piena produktu piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām

ID Nr. BNP TI 2021/97

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.08.2021. plkst. 11:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Kartupeļu piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām

ID Nr. BNP TI 2021/96

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.08.2021. plkst. 11:00

Svaigu augļu piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām

ID Nr. BNP TI 2021/95

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.08.2021. plkst. 11:00

Svaigu dārzeņu un garšaugu piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām

ID NR. BNP TI 2021/94

 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.08.2021. plkst. 11:00

Izstrādātā Būvprojekta ““Balvu sākumskolas sporta zāles pārbūve Partizānu ielā 16, Balvos” ekspertīzes veikšana

ID NR. BNP TI 2021/93

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.08.2021. plkst.10:00

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pannaskalns”, Tilžas pagastā, “Mežupe”, Lazdulejas pagastā, “Purva priedes”, Balvu pagastā un “Kronīši”, Balvu pagastā cirsmu tirgus vērtības noteikšana

ID Nr. BNP TI 2021/92

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 11.augustam plkst.11.00.

Trimmera piegāde Lazdulejas pagasta pārvaldes vajadzībām ID Nr. BNP TI 2021/90

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 9.augustam plkst. 11.00.
Atdzelžošanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Briežuciema pagastā ID Nr. BNP TI 2021/89 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 6.augustam plkst.13.00.

Atdzelžošanas iekārtu “Centrs” Tilžā tehniskā rekonstrukcija, ID Nr. BNP TI 2021/85

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.07.2021. plkst.13.00

Kvadracikla piegāde ID Nr. BNP TI 2021/87

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.07.2021. plkst.13.00
Lāzergriezēja iegāde BPVV  ID Nr. BPVV 2021/06 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 30.jūlijam plkst. 12:00
   Malkas piegāde SIA “Balvu autotransports” apkures vajadzībām,    BA2021/1 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.07.2021. plkst. 12.00

Informatīvo zīmju izgatavošana un piegāde, ID Nr. BNP TI 2021/83

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst.11.00

Vasaras nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Eiropas sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID NR. BNP TI 2021/82

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst.10.00

Kvadracikla piegāde ID Nr. BNP TI 2021/81

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.07.2021. plkst.13.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Telšu, galdu un krēslu piegāde Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta Nr. LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2021/79

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.06.2021. plkst.14.00

Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta Nr. LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2021/78

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.06.2021. plkst.13.00

Skatuves un gaismu tehnikas nomu ar piegādi un apkalpošanu Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2021.gadā, ID Nr. KAC TI 2021/4

Piedāvājumu iesniegšana līdz 22.06.2021. plkst.10:00

Gulšņu sagatavošana un uzstādīšana dzelzceļa līnijā Sita – Kubuli – Vīksna, ID Nr. BNP TI 2021/77

Piedāvājumu iesniegšana līdz 28.06.2021. plkst. 13:00

Atpūtas vietu izveide dzelzceļa līnijā Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2021/75

Piedāvājumu iesniegšana līdz 21.06.2021. plkst.13.00

Telšu, galdu un krēslu piegāde Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta nr. LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2021/74

Piedāvājumu iesniegšana līdz 17.06.2021. plkst.14.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta nr. LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2021/73

Piedāvājumu iesniegšana līdz 17.06.2021. plkst.13.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Krēslu piegāde Kubulu kultūras namam, ID Nr. BNP TI 2021/70

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.06.2021. plkst.12.00

Atpūtas vietu izveide dzelzceļa līnijā Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2021/69

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.06.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Zāles pļāvēja – raidera piegāde Bērzkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2021/66

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.06.2021. plkst.13.00

Pazemes ūdeņu atradnes urbumu tamponēšana Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/64

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.06.2021. plkst.11.00

Atdzelžošanas iekārtu “Centrs” Tilžā tehniskā apkope, ID Nr. BNP TI 2021/61

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.05.2021. plkst.13.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS LABOT TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU)

Kvadracikla piegāde, ID Nr. BNP TI 2021/60

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.05.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Zāles pļāvēja – raidera piegāde Bērzkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2021/58

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.05.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Video un fotogrāfiju izgatavošana Ziemeļlatgales uzņēmumu produktu vai pakalpojumu reklāmai Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta nr. LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2021/57

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.05.2021. plkst.13.00

Āra nojumes izgatavošana un uzstādīšana, ID Nr. PIIP TI 2021/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.05.2021. plkst.12.00

Skeneru piegāde vēlēšanu zīmju skenēšanai, ID Nr. BNP TI 2021/56

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.05.2021. plkst.15.00

Gulšņu izgatavošana un piegāde, ID Nr. BNP TI 2021/55

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.05.2021. plkst.14.00

Atpūtas vietu izveide dzelzceļa līnijā Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2021/54

Atpūtas vietu izveide dzelzceļa līnijā Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2021/54

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Atpūtas vietu izveide dzelzceļa līnijā Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2021/51

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.05.2021. plkst.10.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU)

„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņiem”, ID Nr. BPVV 2021/05

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.05.2021. plkst.12:00

SKATUVES UN GAISMU TEHNIKAS NOMU AR PIEGĀDI UN APKALPOŠNU BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRA RĪKOTAJOS PASĀKUMOS 2021.GADĀ, ID NR. KAC TI 2021/3

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.05.2021. plkst.10:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NEVIENS PRETENDENTS NEPIETEICĀS)

Gulšņu izgatavošana un piegāde, ID Nr. BNP TI 2021/47

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.05.2021. plkst.13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS ATBILSTOŠS PIEDĀVĀJUMS)

Komercautomašīnas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN – TEX” ID Nr. BNP TI 2021/46

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.05.2021. plkst.13:00

Atpūtas vietu izveide dzelzceļa līnijā Balvu novadā. ID Nr. BNP TI 2021/45

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.05.2021. plkst.13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Gulšņu izgatavošana un piegāde, ID Nr. BNP TI 2021/44

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.05.2021. plkst.13:00

Āra nojumes izgatavošana un uzstādīšana, ID Nr. PIIP TI 2021/1

Piedāvājums jāiesniedz līdz 07.05.2021. plkst.12:00

Ventilācijas sistēmas apkalpošna Balvu Kultūras un atpūtas centrā 2021.gadā, ID Nr. KAC TI 2021/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.04.2021. plkst.10:00

Skaņas un video tehnikas nomu ar piegādi un apkalpošanu Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2021.gadā, ID Nr. KAC TI 2021/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.04.2021. plkst.10:00

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2021/43

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.04.2021. plkst.14.00

Dzelzceļa līnijas labiekārtošanas darbi, ID Nr. BNP TI 2021/41

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.04.2021. plkst.13.00

Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV izpēte Balvu pilsētā, ID Nr. BNP TI 2021/40

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.04.2021. plkst 15.00

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2021/39

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.04.2021. plkst.13.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU

Paskaidrojuma raksta izstrāde skvēra izveidei Draudzības ielā 11, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/36

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.04.2021. plkst.11.00

Kvadracikla piegāde, BNP TI 2021/35

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.04.2021. plkst.10.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Dzelzceļa līnijas labiekārtošanas darbi, ID Nr. BNP TI 2021/34

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.04.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Paskaidrojuma raksta izstrāde skvēra izveidei Draudzības ielā 11, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/33

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2021. plkst.14.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Interaktīvās kartes “Ūdens ņemšanas vietas” izstrāde un uzturēšana, ID Nr. BNP TI 2021/32

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2021. plkst.13.00

Gaisa pūtēja piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai “San-Tex”, ID Nr. BNP TI 2021/31

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2021. plkst.12.00

Divu krūmgriežu piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai “San-Tex”, ID Nr. BNP TI 2021/30

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2021. plkst.11.00

Datortehnikas un aprīkojuma iegāde BPVV, ID Nr. BPVV 2021/04

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.04.2021. plkst.12:00

Datortehnikas un aprīkojuma iegāde BPVV, ID Nr. BPVV 2021/03

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.04.2021. plkst.15:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Kvadracikla piegāde, ID Nr. BNP TI 2021/28

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.03.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Skeneru piegāde vēlēšanu zīmju skenēšanai, ID Nr. BNP TI 2021/27

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2021. plkst.11.00

Kvadracikla piegāde, ID Nr. BNP TI 2021/26

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.03.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, JO NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU

Vienvasaras zantartu mazuļu piegāde 2021.gadā, ID Nr. BNP TI 2021/25

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.03.2021. plkst.10.00

Balvu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde, ID Nr. BNP TI 2021/23

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.03.2021. plkst. 11.00

Ceļmalu appļaušana Balvu novada Krišjāņu pagastā un Briežuciema pagastā, ID Nr. BNP TI 2021/22

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.03.2021. plkst.11.00

„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņiem”, ID NR. BPVV 2021/02

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.03.2021. plkst.15.00
Datortehnikas un aprīkojuma iegāde BPVV, ID NR. BPVV 2021/01

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.03.2021. plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ).

Bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas un patversmes sniegto pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā, ID Nr. BNP TI 2021/21

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.03.2021. plkst.15.00

Meža inventarizācijas un apsaimniekošanas projekta izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2021/20

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.03.2021. plkst.14.00

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”. ID Nr. BNP TI 2021/19

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.03.2021. plkst.14.00

Optisko datorpeļu piegāde “grupu dzīvokļu mājai” un “daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram” projekta nr. 9.3.1.1/18.I/010 ietvaros, ID Nr. BNP TI 2021/18

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.03.2021. plkst.13.00

Kompozītmateriāla stiklaplasta puķu podu piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”, ID Nr. BNP TI 2021/15

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 18.02.2021. plkst.11.00

Interneta pakalpojuma nodrošināšana Balvu novada pašvaldības iestādēm un videokamerām, ID Nr. BNP TI 2021/14

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 15.02.2021. plkst.13.00

Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iebraucamo ceļu atjaunošanai, ID Nr. BNP TI 2021/13

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.02.2021. plkst.11.00

Mazlietota minivena pasažieru furgona automašīnas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai "SAN-TEX", ID Nr. BNP TI 2021/12

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 05.02.2021. plkst. 13.00

Būvprojekta izstrāde elektrības pieslēguma ierīkošanai Balvu novada Krišjāņu pagastā, ID Nr. BNP TI 2021/11

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 03.02.2021. plkst.13.00

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 1.grupas meliorācijas būvei, ID Nr. BNP 2021/10

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.01.2021. plkst.14.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (VIENĪGAIS PRETENDENTS ATTEICĀS SLĒGT LĪGUMU)

Zāles pļaušana un savākšana Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju piederošajās teritorijās, ID Nr. BNP TI 2021/9

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.01.2021. plkst.13.30

Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iebraucamo ceļu atjaunošanai, ID Nr. BNP 2021/7

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.01.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMUS)

Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu izsūtīšana pa pastu caur ārējo pakalpojumu sniedzēju, ID Nr. BNP TI 2021/4

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.01.2021. plkst.13.00

Ēdināšanas pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2021.gadā, ID Nr. BNP 2021/3

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.01.2021. plkst.15.00.

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 1.grupas meliorācijas būvei, ID Nr. BNP TI 2021/2

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.01.2021. plkst.13.00.

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS ATBILSTOŠS PIEDĀVĀJUMS)

Koku kopšanas un zāģēšanas darbi Brīvības ielā 50B, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/1

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.01.2021. plkst.13.00.