Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem - 2022. gads

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 29 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 Oktobris 2022 14:23
Tirgus izpētes publicēšanas datums, līguma priekšmets, ID Nr., piedāvājumu iesniegšanas termiņš Tirgus izpētes dokumenti

Tirgus izpētes rezultāti

(rezultātu publicēšanas datums, piegādātājs, līgumcena bez PVN)

05.10.2022.

Durvju nomaiņa ar apdari Balvu novada pašvaldības dzīvokļiem

(ID Nr. BNP TI 2022/109)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.10.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums/ tehniskais piedāvājums

30.09.2022.

Attīrīšanas iekārtas sūkņa piegāde Balvu novada Briežuciema pagasta pārvaldes vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/108)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.10.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

29.09.2022.

Profesionālā veļas žāvētāja iegāde Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

(ID Nr. PS TI 2022/2) 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.10.2022. plkst.15.00

Instrukcija

27.09.2022.

BPVV sporta zāles jumta seguma avārijas remonts

(ID Nr. BPVV TI 2022/2)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.10.2022., plkst.13.00

Instrukcija

Finanšu/ tehniskais piedāvājums

27.09.2022.

Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei

(ID Nr. BNP TI 2022/106)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 12.10.2022., plkst. 13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

3.pielikums Urbuma pase

4.pielikums GEO izpētes pārskats

5.pielikums Garenprofilu apkopojums

6.pielikums Ģenerālplāns

20.09.2022.

Peldētprasmju nodarbību vadīšana bērniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/045 „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” ietvaros

(ID Nr. BNP TI 2022/105/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.09.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums/ tehniskais piedāvājums

29.09.2022.

Pakalpojuma sniedzējs: Imants Kairišs

Līgumcena – EUR 636,00

20.09.2022.

Meža apsaimniekošanas plānu izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

(ID Nr. BNP TI 2022/104)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.09.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

3.pielikums  Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns īpašumam “Pienenes”

4.pielikums  Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns īpašumam “Rutkovas purvs”

30.09.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAXATIO"

Reģ.Nr.44103029405

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 269,40 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAXATIO"

Reģ.Nr.44103029405

Iepirkuma 2.daļas līgumcena – EUR 473,10 bez PVN

14.09.2022.

Pārtikas preču piegāde tējas pauzēm projekta Nr.VP2021/5-13 (“Mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveide Balvu novadā”) aktivitātēs

(ID Nr. BNP TI 2022/100)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.09.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

27.09.2022.

Piegādātājs:

SIA “DO 4 FUN”

Reģ.Nr.40203290458

Līgumcena – EUR 800,09 bez PVN

12.09.2022.

Attīrīšanas iekārtas sūkņa piegāde Balvu novada Briežuciema pagasta pārvaldes vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/97)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.09.2022., plkst. 13.00

Instrukcija

1.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

20.09.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TIRGUS IZPĒTES TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

07.09.2022.

Saimniecības materiālu iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/96)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 28.09.2022., plkst. 13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu/tehniskā piedāvājuma kopsavilkums

29.09.2022.

Piegādātājs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HESTIJA",

Reģ.Nr.43202003675

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 9999,99 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā  NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

06.09.2022.

Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte Baltinavas pagasta tiesas ēkai

(ID Nr. BNP TI 2022/95)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.09.2022., plkst. 13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta

27.09.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA”

Reģ.Nr.40103130930

Līgumcena – EUR 3200,00 bez PVN

05.09.2022.

Meža apsaimniekošanas plāna izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam

(ID Nr. BNP TI 2022/94)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.09.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

3.pielikums  Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns

16.09.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB Timber”

Reģ.Nr.40003894611

Līgumcena – EUR 188,00 bez PVN

30.08.2022.

Peldētprasmju nodarbību vadīšana bērniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/045 „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” ietvaros

 (ID Nr. BNP TI 2022/92)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.09.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums/ tehniskais piedāvājums

07.09.2022.

Pakalpojuma sniedzējs: Imants Kairišs

Līgumcena – EUR 360,00

29.08.2022.

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
(ID Nr. BNP TI 2022/91)
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.09.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums/ tehniskais piedāvājums

07.09.2022.

Piegādātājs:

 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIARPS”

Reģ.Nr.43202004295

Līgumcena - EUR 3322,31 bez PVN

17.08.2022.

Peldētprasmju nodarbību vadīšana bērniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/045 „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” ietvaros

 (ID Nr. BNP TI 2022/89)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.08.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums/ tehniskais piedāvājums

30.08.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

11.08.2022.

Pandusa margu izgatavošana un piegāde ēkai Balvu ielā 10, Viļakā, Balvu novadā

(ID Nr. BNP TI 2022/88)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.08.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

23.08.2022.

Piegādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALDIS”

Reģ.Nr.43203000229

Līgumcena – EUR 1864,93 bez PVN

11.08.2022.

Atzinumu izstrāde par virszemes ūdensobjektu tīrīšanas vai padziļināšanas iespējamo ietekmi uz Balvu novada ūdenstilpnēm

(ID Nr. BNP TI 2022/86)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 09.09.2022., plkst. 13.00

Instrukcija

1.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

Ūdensobjektu teritoriju kartes

14.09.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “Bior”

Reģ.Nr.90009235333

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 1189,92 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā  NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma 3.daļā  NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

10.08.2022.

Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte Baltinavas pagasta tiesas ēkai

(ID Nr. BNP TI 2022/85)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.08.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta

23.08.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PIEDĀVĀJUMA CENA BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

08.08.2022.

Pandusa margu izgatavošana un piegāde ēkai Balvu ielā 10, Viļakā, Balvu novadā

(ID Nr. BNP TI 2022/84)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

11.08.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TIRGUS IZPĒTES TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

05.08.2022.

Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas logu un stikloto durvju mazgāšana

(ID Nr. BNP TI 2022/83)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.08.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

16.08.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HAGBERG”

Reģ.Nr.43201015357

Līgumcena – EUR 892,40 bez PVN

25.07.2022.

Ceļmalu appļaušanas pakalpojums Vectilžas pagasta ceļiem
(ID Nr. BNP TI 2022/82)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.08.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

03.08.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Balvu rajona Tilžas pagasta zemnieku saimniecība “DOBURŪČI”

Reģ.Nr.43201015357

Līgumcena – EUR 996,00 bez PVN

25.07.2022.

Meža apsaimniekošanas plānu izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem
(ID Nr. BNP TI 2022/81)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.08.2022., plkst.13.00

Instrukcija
2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

3.pielikums Zemes robežu plāni

4.pielikums Situācijas plāni

5.pielikums Apgrūtinājumu plāni

04.08.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU MEŽIERĪCĪBAS UN KONSULTĀCIJU CENTRS"

Reģ.Nr.52403014741

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 200,00 bez PVN

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU MEŽIERĪCĪBAS UN KONSULTĀCIJU CENTRS"

Reģ.Nr.52403014741

Iepirkuma 2.daļas līgumcena – EUR 200,00 bez PVN

21.07.2022.

Lekcijas nodrošināšana pasākumam Balvu novadā

(ID Nr. BNP TI 2022/80)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

01.08.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUNTAŽU STACIJA"

Reģ.Nr.40203385759

Līgumcena – EUR 99,17 bez PVN

21.07.2022.

Balvu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējums pašvaldības kapitālsabiedrībās
(ID Nr. BNP TI 2022/79)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

03.08.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA "CSE COE"

Reģ.Nr.40103995402

Līgumcena – EUR 8840,00 bez PVN

20.07.2022.

Nomas maksas noteikšanas pakalpojums Balvu novada pašvaldības īpašumam
(ID Nr. BNP TI 2022/78)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

29.07.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZIETI"

Reģ.Nr.42403010964

Līgumcena – EUR 448,00 bez PVN

18.07.2022.

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes un katlu mājas tehniskās apsekošanas atzinuma un projektēšanas uzdevuma izstrāde ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
(ID Nr. BNP TI 2022/77)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Inventarizācijas lieta

29.07.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEK”
Reģ.Nr.40003808516
Līgumcena – EUR 1600,00 bez PVN

18.07.2022.

Ceļmalu appļaušanas pakalpojums Vectilžas pagasta ceļiem
(ID Nr. BNP TI 2022/76)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

22.07.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

14.07.2022.

Nomas maksas noteikšanas pakalpojums Balvu novada pašvaldības īpašumam
(ID Nr. BNP TI 2022/75)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

19.07.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJĀ)

13.07.2022.

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana projekta Nr.LV-RU-006 (“Greenways Riga-Vilaka”) pasākumos
(ID Nr. BNP TI 2022/74)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 28.07.2022., plkst. 13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

01.08.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Balvu rajona Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība “RILI”,

Reģ.Nr.42401018056

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – 9,00 EUR/1 pers. bez PVN

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 2.daļā – Saimnieciskās darbības veicējs Uldis Matisāns, Reģ.kods 13096311957

Iepirkuma 2.daļas līgumcena – 15,00 EUR/1 pers. bez PVN

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 3.daļā – SIA “DO 4 FUN”,

Reģ.Nr.4020329045

Iepirkuma 3.daļas līgumcena – 22,00 EUR/1 pers. bez PVN

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 4.daļā – SIA “DO 4 FUN”,

Reģ.Nr.4020329045

Iepirkuma 4.daļas līgumcena – 10,00 EUR/1 pers. bez PVN

11.07.2022.

Lekciju nodrošināšana pasākumam Balvu novadā

(ID Nr. BNP TI 2022/73)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

25.07.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “Saules stari Viļakai”

Reģ.Nr.40008230503

Līgumcena – EUR 240,00 bez PVN

11.07.2022.

Velosipēdu ar inventāru nomas pakalpojums pasākumam Balvu novadā

(ID Nr. BNP TI 2022/72)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

25.07.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA “DO 4 FUN”

Reģ.Nr.40203290458

Līgumcena – EUR 120,00 bez PVN

07.07.2022.

Gaisa filtru piegāde ventilācijas sistēmām Balvu Kultūras un atpūtas centrā
(ID Nr. BNP TI 2022/71)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

25.07.2022.
Piegādātājs:
SIA “WOLTEC”
Reģ.Nr.44103097350
Līgumcena – EUR 760,74 bez PVN

07.07.2022.

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes un katlu mājas tehniskās apsekošanas atzinuma un projektēšanas uzdevuma izstrāde ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
(ID Nr. BNP TI 2022/70)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Inventarizācijas lieta

18.07.2022.
TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJĀ)

06.07.2022.

Nomas maksas noteikšanas pakalpojums Balvu novada pašvaldības īpašumam
(ID Nr. BNP TI 2022/69)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija
1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

14.07.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJĀ)

30.06.2022.

Radošo darbnīcu organizēšana un īstenošana Balvu pilsētas publisko pasākumu laikā

(ID Nr. BNP TI 2022/67)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

12.07.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”

Reģ.Nr.40203269147

Līgumcena – EUR 1650,00

27.06.2022.

Autotransporta barjeru ar logo plāksnēm izgatavošana un uzstādīšana

(ID Nr. BNP TI 2022/66)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

15.07.2022.
Pakalpojuma sniedzējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zetech”
Reģ.Nr.44103098553
Līgumcena – EUR 3800,00

21.06.2022.

Par medikamentu un materiālu piegādi Balvu novada
Sociālās pārvaldes feldšeru punktiem
(ID Nr. BNSP TI Nr.2022/07)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.08.2022., plkst.10.00.

Instrukcija

1.pielikums

2.pielikums

Piegādātājs  – Apotheka SIA, Apotheka 65,

Reģ. Nr.40003723815

Līgumcena – EUR 3297,52 bez PVN

16.06.2022.

Niedru pļāvēja un ūdensaugu grābekļu piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/64)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

05.07.2022.

Piegādātājs:

SIA “FLO-TEX”

Reģ.Nr.40103241530

Līgumcena – EUR 6500,04 bez PVN

14.06.2022.

Gaisa filtru piegāde ventilācijas sistēmām Balvu Kultūras un atpūtas centrā

(ID Nr. BNP TI 2022/63)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums
06.07.2022.
TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT GROZĪJUMUS TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJĀ)

13.06.2022.

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes un katlu mājas tehniskās apsekošanas atzinuma un projektēšanas uzdevuma izstrāde ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

(ID Nr. BNP TI 2022/62)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

Inventarizācijas lieta

28.06.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PIEDĀVĀJUMA CENA BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

09.06.2022.

Mobilā (pārvietojamā) kondicioniera piegāde un uzstādīšana Balvu novada administrācijas serveru telpā (ID Nr. BNP TI 2022/61)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

21.06.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MULTIPROJEKTS PRO”

Reģ.Nr.40103454965

Līgumcena – EUR 660,33

09.06.2022.

Baltinavas parka attīstības tematiskā plānojuma izstrādes pakalpojums

(ID Nr. BNP TI 2022/60)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

20.06.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PIEDĀVĀJUMA CENA BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

06.06.2022.

Tehniskās apkopes un remontdarbu veikšana Baltinavas pagasta pārvaldei piederošajiem transportlīdzekļiem, traktoram un greiderim

(ID Nr. BNP TI 2022/58)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

29.06.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:
Iepirkuma 1.daļā – SIA “BEGER”
Reģ.Nr.44103111705
Iepirkuma 1.daļas līgumcena – 22,00 EUR/h bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – SIA “BEGER”
Reģ.Nr.44103111705
Iepirkuma 2.daļas līgumcena – 30,00 EUR/h bez PVN

Iepirkuma 3.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Agritech”
Reģ.Nr.40103246129
Iepirkuma 3.daļas līgumcena – 30,00 EUR/h bez PVN

02.06.2022.

Autoruzraudzības veikšana objektā “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā””

 (ID Nr. BNP TI 2022/57)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

21.06.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VARIRAD”

Reģ.Nr.40203157077

Līgumcena – EUR 4800,00

31.05.2022.

Piepūšamās atrakcijas un burbuļu pūtēja noma pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētkiem

(ID Nr. BNP TI 2022/56/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

Papildus informācija

14.06.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “FC Ziemeļaustrumi”

Reģ.Nr.40008261024

Līgumcena – EUR 180,00

30.05.2022.

Pasākuma organizēšana vides izzināšanai un “zaļā” dzīvesveida popularizēšanai un video atskaites iesniegšana (ID Nr. BNP TI 2022/55)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

06.06.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “Ritineitis”

Reģ.Nr.40008149232

Līgumcena – EUR 3000,00

23.05.2022.

Plenēra “6.Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2022”” producēšana un kataloga izdošana

(ID Nr. BNP TI 2022/53/VKKF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

06.06.2022

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “SIVIA”

Reģ.Nr.40008038914

Līgumcena – EUR 5170,00 bez PVN.

23.05.2022.

Kuratora pakalpojuma sniegšana plenērā “6.Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2022”” (ID Nr. BNP TI 2022/52/VKKF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

06.06.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai “SAVI”

Reģ.Nr.40008111751

Līgumcena – EUR 1310,00 bez PVN.

17.05.2022.

Ugunsdzēsības inventāra piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām
(ID Nr. BNP TI 2022/50)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija


1.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

03.06.2022.

Piegādātājs:

SIA “FN-SERVISS”

Reģ.Nr.40003606424

Līgumcena – EUR 2965,70 bez PVN

16.05.2022.

Ģimeņu sporta spēļu pirmsskolas vecuma bērniem, vecākiem un vecvecākiem organizēšana

(ID Nr. BNP TI 2022/49/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija


1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

25.05.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “Visi Kopā”

Reģ.Nr.40008112460

Līgumcena – EUR 650,00 bez PVN

12.05.2022.

Būvuzraudzības pakalpojums ielu apgaismojuma izbūvei Bērzpils pagasta Bērzpils ciemā

(ID Nr. BNP TI 2022/47)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

01.06.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RS Būvnieks”

Reģ.Nr.43603030500

Līgumcena – EUR 640,00 bez PVN

12.05.2022.

Personalizētu sporta ūdens pudeļu apdruka un piezīmju blociņu izgatavošana Balvu novada pašvaldības vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/46)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

25.05.2022.

Piegādātājs:

Iepirkuma 1.daļā – SIA “PRO-BALTIC”

Reģ.Nr.40003850621

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 2,79 bez PVN par 1 vienību

Iepirkuma 2.daļā – SIA “PRO-BALTIC”

Reģ.Nr.40003850621

Iepirkuma 2.daļas līgumcena – EUR 1,27 bez PVN par 1 vienību

11.05.2022.

Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde Baltinavas pagasta pārvaldes vajadzībām

 (ID Nr. BNP TI 2022/45)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 01.06.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

03.06.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS)

09.05.2022.

Peldēšanas inventāra piegāde Balvu sporta Skolas peldbaseina vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/44)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

27.05.2022.

Piegādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATSWIM”

Reģ.Nr.40103471306

Līgumcena – EUR 1184,90 bez PVN

03.05.2022.

Mobilo telefonu piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

 (ID Nr. BNP TI 2022/43)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

19.05.2022.

Piegādātājs:

Iepirkuma 1.daļā – SIA “EVELATUS”

Reģ.Nr.4003734912

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 725,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – SIA “BITE Latvija”

Reģ.Nr.40003742426

Iepirkuma 2.daļas līgumcena – EUR 109,09 bez PVN

Iepirkuma 3.daļā – SIA “EVELATUS”

Reģ.Nr.4003734912

Iepirkuma 3.daļas līgumcena – EUR 179,00 bez PVN

Iepirkuma 4.daļā – “BITE Latvija”

Reģ.Nr.40003742426

Iepirkuma 4.daļas līgumcena – EUR 306,30 bez PVN

03.05.2022.

Pretputekļu apstrādei paredzētā reaģenta piegāde Baltinavas pagasta pārvaldes vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/42)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

19.05.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA “HIKE”

Reģ.Nr.48503015572

Līgumcena – EUR 1992,00 bez PVN

29.04.2022.

Grāmatu un lietussargu ar apdruku piegāde Balvu Kultūras pārvaldei

(ID Nr. BNP TI 2022/41)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

12.05.2022.

Piegādātājs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Apgāds Zvaigzne ABC”,

Reģ.Nr.40003154167

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 1178,82 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO-BALTIC”,

Reģ.Nr.40003850621

Iepirkuma 2.daļas līgumcena – EUR 506,99 bez PVN

27.04.2022.

Skatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Balvu Kultūras un atpūtas centra Teātra zālei

(ID Nr. BNP TI 2022/40)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

13.05.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Subreal",

Reģ.Nr.42403022681

Līgumcena – EUR 4448,00 bez PVN

26.04.2022.

Ugunsdzēsības inventāra piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/38)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

17.05.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(PRETENDENTS NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)

25.04.2022.

Autoruzraudzības veikšana objektā “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā””
(ID Nr. BNP TI 2022/37)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 19.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

02.06.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

 (TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PIEDĀVĀJUMA CENA BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

25.04.2022.

Ģimeņu un tautas orientēšanās sacensību “Starts vasarai Viļakā” organizēšana

(ID Nr. BNP TI 2022/36/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.05.2022., plkst.13.00 

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

06.05.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “PRO.ini”,

Reģ.Nr.40008080663

Līgumcena – EUR 449,00 bez PVN

22.04.2022.

Sporta sacensību “Individuālās vēsturiski sportiskās sacensības Viļakas pilsētā” organizēšana

(ID Nr. BNP TI 2022/35/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

02.05.2022

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “Saules stari Viļakai”

Reģ.Nr.40008230503

Līgumcena – EUR 350,00 bez PVN

21.04.2022.

Aukstā asfaltbetona piegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2022/34)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

10.05.2022.

Piegādātājs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OK BŪVMATERIĀLI”,

Reģ.Nr.40003384498

Iepirkuma 1.daļas kopēja līgumcena – EUR 625,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OK BŪVMATERIĀLI”,

Reģ.Nr.40003384498

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 396,00 bez PVN

Iepirkuma 3.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OK BŪVMATERIĀLI”,

Reģ.Nr.40003384498

Iepirkuma 3.daļas kopēja līgumcena – EUR 160,00 bez PVN

20.04.2022.

Viedā sola – velosipēdu apkopes punkta piegāde un uzstādīšana Baltinavā, Balvu novadā.

(ID Nr. BNP TI 2022/33/ELFLA)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.05.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

05.05.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Goodman Group”

Reģ.Nr.41503064521

Līgumcena – EUR 7655,00 bez PVN

19.04.2022.

„Mobilo telefonu piegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

(ID Nr. BNP TI 2022/32)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

27.04.2022

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT GROZĪJUMUS TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJĀ)

08.04.2022.

Arheoloģisko pētījumu veikšana divu bunkuru atjaunošanai Stompaku purva partizānu nometnē

(ID Nr. BNP TI 2022/31)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

21.04.2022.

Pakalpojuma sniedzējs – biedrība “Latviešu karavīrs”
Reģ. Nr. 40008156357
Līgumsumma 8000,00 EUR bez PVN

07.04.2022.

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ukrainas kara bēgļiem

(ID Nr. BNP TI 2022/30)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

13.04.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,SENDA Dz”, Reģ.Nr.42402007079

Iepirkuma 1.daļas līgumcena par 1 personu – EUR 14,05 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,SENDA Dz”, Reģ.Nr.42402007079

Iepirkuma 2.daļas līgumcena par 1 personu – EUR 15,70 bez PVN

IEPIRKUMA 3.DAĻA TIEK PĀRTRAUKTA

(NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS)

01.04.2022.

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ukrainas kara bēgļiem

(ID Nr. BNP TI 2022/29)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

07.04.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

31.03.2022

E-pastu un mājas lapu izvietošanas pakalpojuma sniegšana Balvu novada pašvaldības iestādēm

(BNP TI 2022/28)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

14.04.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Reģ.Nr.90002111761

Līgumcena – EUR 2128,68 bez PVN

25.03.2022.

Riepu piegāde Balvu novada pašvaldības transportlīdzekļiem

(ID Nr. BNP TI 2022/27)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

Papildinformācija

12.04.2022.

Piegādātājs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autoriepu nams”, Reģ.Nr.40103281482

Iepirkuma 1.daļas kopēja līgumcena – EUR 164,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autoriepu nams”, Reģ.Nr.40103281482

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 228,00 bez PVN

Iepirkuma 3.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autoriepu nams”, Reģ.Nr.40103281482

Iepirkuma 3.daļas kopēja līgumcena – EUR 660,00 bez PVN

Iepirkuma 4.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALDIS”, Reģ.Nr.43203000229

Iepirkuma 4.daļas kopēja līgumcena – EUR 183,28 bez PVN

Iepirkuma 5.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autoriepu nams”, Reģ.Nr.40103281482

Iepirkuma 5.daļas kopēja līgumcena – EUR 160,00 bez PVN

Iepirkuma 6.daļā – SIA “OLD OAK”, Reģ.Nr.40203341006

Iepirkuma 6.daļas kopējā līgumcena – EUR 526,00 bez PVN

Iepirkuma 7.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autoriepu nams”, Reģ.Nr.40103281482

Iepirkuma 7.daļas kopēja līgumcena – EUR 330,00 bez PVN

Iepirkuma 8.daļā – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autoriepu nams”, Reģ.Nr.40103281482

Iepirkuma 8.daļas kopēja līgumcena – EUR 264,00 bez PVN

23.03.2022.

Arheoloģisko pētījumu veikšana divu bunkuru atjaunošanai Stompaku purva partizānu nometnē

(ID Nr. BNP TI 2022/26)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.04.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

07.04.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

 (TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PIEDĀVĀJUMA CENA BŪTISKI PĀRSNIEDZ PASŪTĪTĀJA PLĀNOTO)

23.03.2022.

Riepu piegāde Balvu novada pašvaldības transportlīdzekļiem

(ID Nr. BNP TI 2022/25)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

23.03.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

21.03.2022.

Viedā sola – velosipēdu apkopes punkta piegāde un uzstādīšana Baltinavā, Balvu novadā
(ID Nr. BNP TI 2022/24/ELFLA)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

14.04.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

11.03.2022.

Mācību līdzekļu, materiālu piegāde Balvu mākslas skolas vajadzībām”
(ID Nr.BMS 2022/1)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.03.2022., plkst.15.00

Instrukcija

29.03.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – SIA ,,Litiņa”, Reģ.Nr.43202005500

Iepirkuma 1.daļas kopēja līgumcena – EUR 900,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – SIA ,,Litiņa”, Reģ.Nr.43202005500

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 900,00 bez PVN

Iepirkuma 4.daļā – SIA ,,Baltic accountancy solutions”, Reģ.Nr.90009115622

Iepirkuma 4.daļas kopēja līgumcena – EUR 568,00 bez PVN

Iepirkuma 3.daļā  NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma 5.daļā  NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma 6.daļā  NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

11.03.2022.

Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

(ID Nr. PS TI 2022/1)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.03.2022., plkst.15.00

Instrukcija

15.03.2022. 

Pakalpojuma sniedzējs - SIA "BMB Invest"

Reģ. Nr. 44102018118

Līgumsumma 9 999, 99 EUR bez PVN.

10.03.2022.

Izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana

(ID Nr. BNP TI 2022/23)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums 4.pielikums projektu iesniegumam

3.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

21.03.2022.

Pakalpojuma sniedzējs – Saimnieciskās darbības veicējs Viesturs Grīnbergs

Līgumcena – EUR 1050,00 bez PVN

08.03.2022.

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņu vajadzībām”

(ID Nr. BPVV TI 2022/1)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.03.2022., plkst.12.00

Instrukcija Piegādātājs: 
iepirkuma 1.daļa - SIA “Prāna Ko”, reģ.Nr.40003277283,
1.daļas vienas vienības kopsumma - EUR 24.00

iepirkuma 2.daļa - SIA “LATWORK”, reģ. Nr.41503056755,
2.daļas vienas vienības kopsumma - EUR 143.09

iepirkuma 3.daļa - SIA “Prāna Ko”, reģ.Nr.40003277283,
3.daļas vienas vienības kopsumma - EUR 40.01

iepirkuma 4.daļa - SIA “Prāna Ko”, reģ.Nr.40003277283,
4.daļas vienas vienības kopsumma - EUR 23.70

iepirkuma 5.daļa - SIA “Prāna Ko”, reģ.Nr.40003277283,
5.daļas vienas vienības kopsumma - EUR 48.08

07.03.2022.

Dažādu preču iegāde laulību ceremoniju nodrošināšanai

(ID Nr. BNP TI 2022/21)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 17.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

18.03.2022.

Piegādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALVU BILDES”

Reģ.Nr.43203003475

Līgumcena – EUR 564,20 bez PVN

03.03.2022.

Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana

(ID Nr. BNP TI 2022/19)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 22.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

Papildinformācija

23.03.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “T.T.R.”

Reģ.Nr.40103133509

Iepirkuma 1.daļas kopēja līgumcena – EUR 540,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “T.T.R.”

Reģ.Nr.40103133509

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 540,00 bez PVN

Iepirkuma 3.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “T.T.R.”

Reģ.Nr.40103133509

Iepirkuma 3.daļas kopēja līgumcena – EUR 540,00 bez PVN

Iepirkuma 4.daļā – SIA “KPK”

Reģ.Nr.41203028381

Iepirkuma 4.daļas kopēja līgumcena – EUR 316,51 bez PVN

25.02.2022.

Telpu nomas, ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumu nodrošināšana

(ID Nr. BNP TI 2022/17)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/tehniskais piedāvājums

11.03.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(PRETENDENTS NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)

22.02.2022.

Ūdens atdzelžošanas stacijas remontu pakalpojums Balvu novada Lazdulejas pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/16)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

01.03.2022.

Pakalpojuma sniedzējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ŪdensBoss”

Reģ.Nr.40003442921

Līgumcena – EUR 825,00 bez PVN

10.02.2022. 

Dažādu kancelejas preču un toneru kasetņu piegāde Balvu novada Sociālās pārvaldes vajadzībām 2022.gadā

(ID BN SPTI 2022/01)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2022., plkst.15.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

22.02.2022.
 
Piegādātājs – SIA Balvu Bildes
 
Reģ.Nr. 43203003475
 
1.daļas vienas vienības kopsumma - EUR 8,74
2.daļas  vienas vienības kopsumma -oriģināli -EUR 854,00/ alternatīvi - EUR 176,69
09.02.2022.

Dīķa teritorijas labiekārtošanai nepieciešamo preču piegāde un uzstādīšana

(ID Nr. BNP TI 2022/12/ELFLA)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.02.2022., plkst.10.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

3.pielikums Vizuālie paraugi

21.02.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(PRETENDENTS NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)

07.02.2022.

Meža apsaimniekošanas plāna izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

(ID Nr. BNP TI 2022/10)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 23.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

3.pielikums Zemes robežu plāni

4.pielikums Situācijas plāni

5.pielikums Apgrūtinājuma plāni

24.02.2022.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB Timber”,

Reģ.Nr.40003894611

Iepirkuma 1.daļas kopēja līgumcena – EUR 247,00 bez PVN

Iepirkuma 2.daļā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB Timber”,

Reģ.Nr.40003894611

Iepirkuma 2.daļas kopēja līgumcena – EUR 145,99 bez PVN

27.01.2022.

Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras izmaksas pamatojošo dokumentu izstrāde (alternatīvu analīze) (ID Nr. BNP TI 2022/8/ERAF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

08.02.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NETIKA SAŅEMTS NEVIENS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS)

27.01.2022.

Izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana

(ID Nr. BNP TI 2022/7/ERAF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

08.02.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(PASŪTĪTĀJS IR PIEŅĒMIS LĒMUMU NEIESNIEGT PROJEKTA PIETEIKUMU)

21.01.2022.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana

(ID Nr. BNP TI 2022/6/ESF)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

03.02.2022.

Pakalpojuma sniedzējs – Saimnieciskās darbības veicēja Sintija Pētersone

1 konsultācijas izmaksas – EUR 32,00 bez PVN

Kopējā līgumcena – EUR 6400,00 bez PVN

11.01.2022.

Mobilo telefonu piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām (ID Nr. BNP TI 2022/4)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

18.01.2022.

Piegādātājs – SIA “BITE Latvija”

Reģ.Nr.40003742426

Līgumcena – EUR 788,40 bez PVN

06.01.2022.

Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu izsūtīšana pa pastu caur ārējo pakalpojumu sniedzēju

(ID Nr. BNP TI 2022/3)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums


14.01.2022.

Pakalpojuma sniedzējs – Unifiedpost AS

Reģ.Nr.40003380477

Līgumcena – EUR 7672,00 bez PVN

06.01.2022.

Informācijas stendu, galda ar diviem soliem, stabu ar norādi un virzienrādītājiem izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

(ID Nr. BNP TI 2022/2)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

24.01.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(PASŪTĪTĀJAM JĀIESNIEDZ DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDEI PIEPRASĪTĀ PAPILDUS INFORMĀCIJA UN JĀSAŅEM TĀS RAKSTVEIDA ATĻAUJA SAISTĪBĀ AR DABAS LIEGUMA “STOMPAKU PURVI” TERITORIJĀ PLĀNOTAJĀM AKTIVITĀTĒM)

06.01.2022.

Informācijas maketēšana, planšetes izveide un piegāde

(ID Nr. BNP TI 2022/1)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.01.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

24.01.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(PASŪTĪTĀJAM JĀIESNIEDZ DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDEI PIEPRASĪTĀ PAPILDUS INFORMĀCIJA UN JĀSAŅEM TĀS RAKSTVEIDA ATĻAUJA SAISTĪBĀ AR DABAS LIEGUMA “STOMPAKU PURVI” TERITORIJĀ PLĀNOTAJĀM AKTIVITĀTĒM)