Bērnu un jauniešu vasaras nometnes Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 Jūnijs 2022 12:42

Nometnes Balvu novadā 2022. gadāSākas izglītojamo vasaras brīvlaiks, tāpēc svarīgi padomāt par  bērnu  un jauniešu vasaras aktivitātēm. Saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai Balvu novadā bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas vairākas nometnes - skatīt ŠEIT. 

Balvu novada pašvaldība jau vairākus gadus līdzfinansē bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu. Šogad pašvaldības līdzfinansējumu saņems piecas vasaras nometnes. Visas nometnes būs dienas nometnes (bez nakšņošanas). Šo nometņu dalībnieki būs Balvu novada izglītības iestāžu izglītojamie un Balvu novadā deklarētie bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Četras nometnes būs atvērtās nometnes – domātas jebkuram dalībniekam, viena nometne - slēgtā nometne, tās mērķgrupa būs Balvu Sporta skolas sporta dejotāji. Četru nometņu darbības ilgums – piecas dienas, vienas nometnes darbības ilgums – 10 dienas.

Balvu novadā organizētajās vasaras nometnēs bērniem un jauniešiem būs iespēja interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt jaunas prasmes un kompetences, uzlabot fizisko sagatavotību, izzināt dzimtās vietas vēsturi un piedalīties dažādās aktivitātēs - radošajās darbnīcās, spēlēs un rotaļās, nodarbībās, konkursos un sacensībās, ekskursijās.

Lai pieteiktos kādā no vasaras nometnēm Balvu novadā, jāsazinās ar izvēlētās nometnes vadītāju. 

Balvu novadā organizētajām vasaras nometnēm būs arī dalības maksa, kas  jāieskaita Balvu novada pašvaldības kontā:

AS SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts LV93UNLA0050014291739

Savukārt biedrības “Saules stari Viļakai” organizētās nometnes “Izzini vērtības” dalībnieku dalības maksa jāieskaita biedrības kontā:

AS SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV24UNLA0055003014815

Pārskaitot dalības maksu, obligāti jānorāda nometnes nosaukums un dalībnieka vārds, uzvārds.

Arī šovasar bērnu un jauniešu nometnēm piemērotas īpašas drošības prasības, kas apkopotas Izglītības un zinātnes ministrijas publicētajā dokumentā “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”. 

Informāciju par nometnēm visā Latvijā var iegūt Valsts Izglītības satura centra izveidotajā mājas lapā http://nometnes.gov.lv  Tajā iespējams atrast ne tikai informāciju par visām akreditētajām nometnēm, bet arī izlasīt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par nometņu norisi.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei