Baltinavas kultūras namu turpmāk vadīs Lidija Ločmele

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 21 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Augusts 2022 15:37

Lidija Ločemele kopā ar Sandru Kapteini21. jūnija domes sēdē par Baltinavas kultūras nama vadītāju tika iecelta Lidija Ločmele, kura par sevi saka, ka ir briežciemiete ar piecu gadu pieredzi kultūras jomā. Ilgus darba gadus veltījusi izglītības jomai, bet pēdējos gadus strādājusi kā pedagogu karjeras konsultante.

Lidija atzīst, ka darba pienākumi ir pazīstami un zināmi, jo, kā visiem zināms, tad Baltinava un Briežuciems ir kaimiņu pagasti, un to iedzīvotāji, izvēloties savām vēlmēm un interesēm atbilstošo, piedalās  gan viena, gan otra pagasta kultūras aktivitātēs. Briežciemieši dzied Baltinavas jauktajā korī, sieviešu ansamblī, dejo Baltinavas senioru deju kopā “Gaspaža”, spēlē Baltinavas amatierteātrī “Palādas”. Savukārt baltinavieši iesaistās Briežuciema dramatiskajā pulciņā “Sipiņi” un dejo tautas deju kopā “Pāris”.

Lidijasprāt, Baltinavā jau ir labs pamats veiksmīgas kultūras dzīves organizēšanai, jo tur ir radoši, darbīgi un profesionāli pašdarbības kolektīvu vadītāji – Aija Nagle, Irēna Kaša, Iveta Gabrāne, Antoņina Krakope, Anita Ločmele, Marija Bukša. Tie ir cilvēki, personības, kas ar lielu atdevi veic savu darbu. Tur ir arī darbīgi, radoši cilvēki (ap 80), kuri vēlas darboties pašdarbībā, kuriem ikdienā ir vajadzīgs atbalsts, kaut vai labs vārds un  uzmundrinājums.

Kā galveno kultūras nama vadītājas pienākumu Lidija uzskata prasmi sadarboties, empātiju, tā, lai katrs cilvēks saprastu, ka viņš ir vērtība un ka viņa viedoklis ir svarīgs, un ka viņa līdzdarbošanās daudz ko dod citiem un arī pašam sev.

Vēlam Lidijai Ločmelei daudz radošu panākumu!

Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare