Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 11 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Augusts 2022 15:37

arkartas domes sede

11.augustā notika ārkārtas Balvu novada domes sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja četrus jautājumus.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Deputāti nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2022.gadā  līdz 700 000  euro  uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam prioritārā investīciju projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta līdz 2042.gada decembrim (ieskaitot). Aizņēmumu atmaksu garantēs ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

Piešķīra finansējumu Balvu sporta skolas peldbaseinam

Piešķīra Balvu sporta skolas peldbaseinam 4839 euro baseina tīrīšanas robota WAVE 100 iegādei, palielinot  ieņēmumus par iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Noteica Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas maksas

Deputāti noteica, ka Balvu novada teritorijā Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana tiek nodrošināta Tilžas pamatskolas internātā (Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV4572) un Viduču pamatskolas internātā “Vides centrs” (Skolas iela 1, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV4586).

Apstiprināja Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas maksu par 1 m2 mēnesī Balvu novada pašvaldības iestādēs, kurās tiek nodrošināta Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana personām, par periodu, kas personai pārsniedz 120 izmitināšanas dienas un par kuru netiek segti izdevumi no valsts budžeta līdzekļiem. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģijas, siltumenerģijas, atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) tiek veikta papildus izmitināšanas maksai, atbilstoši saņemtajiem rēķiniem. Uzdeva Balvu novada Tilžas vidusskolas un Viduču pamatskolas direktoriem parakstīt dzīvojamo telpu izmitināšanas līgumus pakalpojuma sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Maksas pakalpojuma izcenojums (euro bez PVN) uz 1 m2 mēnesī  ir 1,05 euro.

Piešķīra līdzfinansējumu biedrības projekta realizācijai

Piešķīra biedrībai “Upītes jauniešu folkloras kopa” līdzfinansējumu  1663,48 euro, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Latvijas Nacionālā teātra, Latvijas Leļļu teātra, Dailes teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē” (projektu Nr. 2022-2-TEM011, Nr.  2022-1-TEM019)  realizācijai. Projekta kopējās izmaksas ir 8013,48 euro. Piešķirs finansējumu no Balvu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem nevalstisko organizāciju atbalstam.

Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumu varēs iepazīties tuvākajā laikā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei