Par Balvu Vissvētās Trīsvienības un Sprogu sv. erceņģeļa Miķeļa draudžu prāvestu iecels Gunti Brūveru

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 19 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 19 Augusts 2022 10:53

BrūversRomas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, konsultējoties ar Rēzeknes - Aglonas diecēzes konsultoru padomi, nominējis līdzšinējo Balvu draudzes prāvestu priesteri Mārtiņu Klušu par Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes prāvestu un Daugavpils dekanāta dekānu.

Priesteris Mārtiņš Klušs dzimis 1978.gada 17.maijā, 2002.gadā pabeidzis studijas Rīgas Garīgajā seminārā,  Venēcijā ieguvis licenciāta grādu Baznīcas kanoniskajās tiesībās.

Līdzšinējais Izvaltas un Borovkas draudžu prāvestu priesteris Guntis Brūvers tiek nominēts par Balvu Vissvētās Trīsvienības un Sprogu sv. erceņģeļa Miķeļa draudžu prāvestu.

Priesteris Guntis Brūvers dzimis 1984.gada 6.jūnijā, 2011.gadā pabeidzis studijas Rīgas Garīgajā seminārā, studējis Baznīcas kanoniskās tiesības Venēcijā.

Guntis Brūvers savu kalpojumu Balvu Vissvētās Trīsvienības draudzē uzsāks svētdien, 21.augustā, 11.00 ar sv. Misi, kuru celebrēs Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps; bīskaps arī priesteri stādīs priekšā draudzei.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei