Vai Balvu novada pašvaldības iestādes ir gatavas ziemai?

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Septembris 2022 14:35

Pašvaldības iestāžu vadītāju tikšanās 6.septembrī

Lai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, par valsts atbalstu siltumenerģijas izmaksu segšanai, pašvaldības darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 6.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pirmo reizi klātienē tikās Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji ar domes un pašvaldības vadību. Līdz šim šādas tikšanās katru mēnesi ir notikušas attālināti Zoom platformā.

Tikšanās laikā būtiska uzmanība tika pievērsta jaunajai apkures sezonai. Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs informēja, ka veiktais iepirkums “Apauguma novākšana Balvu novada pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībās” ir noslēdzies, un pašvaldība varēs noslēgt līgumus par koksnes zāģēšanu. Iegūtā koksne tiks izmantota pašvaldības iestāžu kurināšanai un kurināmā materiāla – malkas un zaru šķeldas - rezervju veidošanai, tai skaitā arī AS “Balvu Enerģija”  vajadzībām.

Priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra, ka, ņemot vērā šī brīža augstās kurināmā cenas, šobrīd tiek gatavots piedāvājums Balvu novada domes deputātiem Finanšu komitejā izskatīt jautājumu par iespēju šogad vairs neveikt malkas un šķeldas iegādes iepirkumus pašvaldības iestāžu vajadzībām, bet koksni sagādāt no pašvaldības īpašumā esošiem īpašumiem. Un ietaupīto naudu novirzīt pagastu un pilsētu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam, piemēram, kādas vietas labiekārtošanai vai sakārtošanai.

Sanāksmes laikā tika pārrunāts arī par pārējo energoresursu taupīšanu, aicinot iestāžu vadītājus pārskatīt iespējas savās iestādēs izvērtēt, kur varētu ieekonomēt energoresursus, modelējot situācijas, kā pašvaldība var ietaupīt finanšu resursus. Vienlaikus uzsverot, ka p/a “San-tex” tarifi netiks mainīti, bet AS “Balvu Enerģija” tarifu maiņa plānota ar jauno gadu.

Piemēram, lai taupītu budžeta līdzekļus, Balvu pilsētā jau pakāpeniski ir sākts samazināt ielu apgaismojumu - apgaismojuma spožumu ielās, parkos un sporta laukumos, kā arī pamazām atsakās no ēku fasāžu, pieminekļu un citu objektu dekoratīvās izgaismošanas. Pilsētas pārvaldes vadītāja Maruta Castrova uzsver, ka pilsēta tumsā nepaliks, jo iedzīvotāju drošība ir pirmajā vietā.

Pēc tikšanās galvenais secinājums, ka visas pašvaldības iestādes, kopīgi strādājot, izvērtējot iespējas ietaupīt un koksni kurināmajam sagādājot no pašvaldības īpašumā esošiem īpašumiem, ir gatavas jaunajai apkures sezonai.

Teksts: Iluta Jaunžeikare

Foto: Kristiāns Bokta

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei