Atbalsts siltumenerģijas izmaksu segšanai Balvu novadā

Kategorija: Atbalsts siltumenerģijas izmaksu segšanai
Trešdiena, 21 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 06 Oktobris 2022 09:53

Atbalsts siltumenerģijas izmaksu segšanai Balvu novadā

Mājokļa īpašnieks vai īrnieks var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Balvu novadā.

Balvu novada iedzīvotāji no 1.oktobra varēs aizpildīt elektronisku veidlapu pašvaldību e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv.

No 3.oktobra Balvu novada iedzīvotāji arī klātienē pieteikumu varēs iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Viļakas pilsētas pārvaldē un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros. Ar to adresēm un kontaktinformāciju vari iepazīties ŠEIT!

Iesniegumā būs jānorāda:

 • vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
 • pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Iesniegumam būs jāpievieno šādi dokumenti:

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

2) maksājumu apliecinošs dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;

3) pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 euro atbalstu (pašapliecinājuma paraugs būs pieejams gan elektroniskā formātā, gan uz vietas pašvaldības iestādēs).

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

Atbalsts malkas apkureiAtbalsta veids:

  • Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 35 ber.m3)
  • Ja malka tiek iegādāta katru mēnesi, tad arī katru mēnesi pašvaldībai ir jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments
 • Atbalsta veids: 
  • 60 eiro pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments)
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā pieteikums un pašapliecinājums par malkas iegādi (no šā gada 1. oktobra līdz 30. novembrim)

Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde

Atbalsts centralizētajai apkurei

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Atbalsts centrālajai apkurei_

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

Apkures atbalsts privātmājām

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 10 tonnas)

Apkures atbalsts privātmājām_

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh - 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā pieteikums

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 30 eiro/mWh (t.i. 0,030 eiro/kWh) lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/ mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Ar pilnu likuma “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” redakciju ar integrētiem grozījumiem var iepazīties Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums (likumi.lv)

IESNIEGUMA PARAUGS un PAŠAPLIECINĀJUMS mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku un nav maksājumu apliecinoša dokumenta par malkas iegādi.

IESNIEGUMA PARAUGS mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes/malku un ir maksājumu apliecinošs dokuments par malkas iegādi.

IESNIEGUMA PARAUGS mājsaimniecībām/dzīvokļiem, kuri apkurei izmanto granulas vai briketes/malku.

IESNIEGUMA PARAUGS mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektrību.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei