26.09.2022., Protokols Nr.20

Kategorija: 26.09.2022., Protokols Nr.20
Otrdiena, 27 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 Septembris 2022 09:19

DOMES SĒDES PROTOKOLS

1.§

Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.8/2022 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" apstiprināšanu.

Pielikums

2.§

Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.

3.§

Par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim.

1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums, 4. pielikums

4.§

Par pašvaldības finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Pielikums

5.§

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs.

1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums, 4. pielikums, 5. pielikums, 6. pielikums, 7. pielikums, 8. pielikums, 9. pielikums, 10. pielikums, 11. pielikums, 12. pielikums, 13. pielikums, 14. pielikums, 15. pielikums

6.§

Par Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amata konkursa izsludināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidi.

7.§

Par projekta pieteikuma “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” atklātas piektās projektu iesniegumu atlases kārtas papildus uzsaukuma ietvaros.