Tikšanās laikā pārrunā aktualitātes pašvaldībā un novadā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 04 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 04 Oktobris 2022 15:04

Pašvaldības iestāžu vadītāju tikšanās 4.oktobrī

Kā katru mēnesi, arī 4.oktobrī, Balvu novada iestāžu vadītāji tikās, lai kopā ar Balvu novada domes  un pašvaldības vadību pārrunātu aktualitātes pašvaldībā un novadā. Šoreiz tikšanās notika tiešsaistes platformā “Zoom”.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pateicās ikvienam sanāksmes dalībniekam par dalību vēlēšanās, un arī vēlētāju aktivitāte Balvu novadā bija laba. Vēlēšanu rezultāti mums kā pašvaldībai pašlaik norāda, ka nekādi lieli revolucionāri notikumi nav gaidāmi, kā tas bija pēc iepriekšējām vēlēšanām, kad bijām ievēlējuši daudz revolucionāru spēku, kā rezultātā saņēmām novada reformu un daudzas citas lietas, piemēram, pašvaldības budžeta finansējuma samazināšanu. Šobrīd Saeimā ir ievēlēti vairāki cilvēki no pašvaldībām, līdz ar to ir cerība, ka pašvaldību jautājumi, tas pats pašvaldību finansējuma modelis, tiks atkal aktualizēts. Gaidām, kā veidosies valdība, kāda būs jaunā VARAM ministra nostāja attiecībā pret pašvaldībām.

Priekšsēdētājs aicināja iestāžu vadītājus kopīgi pārskatīt iespējamās projektu aktivitātes un gatavot tehnisko dokumentāciju, lai, līdz ko kādā no projektu kārtām tiek atvērta pieteikšanās, pašvaldība ir gatava iesniegt projektu. Tajā pašā laikā jāveido sistēma, par kuru būtu informēti arī iedzīvotāji, kādā veidā pašvaldība un kad pašvaldība plāno sakārtot kādu vietu vai objektu. Piemēram, Balvos, kādā secībā ielas tiks pieslēgtas centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai kādā no Balvu ūdenssaimniecības attīstības projektu kārtām.

Sergejs Maksimovs informēja, ka pašvaldība pašlaik noņem apaugumu no  Balvu novada pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecībā izmantojamajām zemes vienībāmVīksnas un Kupravas pagastos, un plāno to darīt arī Tilžas un Vectilžas pagastos. Mērķis ir sagādāt malku šim un nākamajam gadam pašvaldības iestādēm.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa iestāžu vadītājus informēja par aktualitātēm un ikdienas darbiem,  par šobrīd notiekošajiem projektiem, piemēram, par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematisko plānojumu. Aicināja iestādes pārskatīt darba drošības un aizsardzības dokumentus, aktīvi komunicēt ar šī pakalpojuma sniedzēju pašvaldībai un sakārtot šos jautājumus savā iestādē. Oktobrī ir plānotas arī apmācības darba aizsardzībā.

Izpilddirektore lūdza padomāt par sniega tīrīšanu ziemā un par stāvvietām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pie iestādēm.

Daina Tutiņa aicināja iestāžu vadītājus blakus ikdienas darbiem plānot un sekot līdzi projektu iespējām, pateicoties tām iestādēm, kuras aktīvi izmanto šīs iespējas caur projektiem papildināt pašvaldības pakalpojumu klāstu, tādejādi atslogojot pašvaldības budžetu.

Lai atskatītos uz paveikto, informētu iedzīvotājus par notikumiem gan pilsētās, gan katrā pagastā, domes un pašvaldības vadība un deputāti plāno doties uz pagastiem, lai tiktos ar iedzīvotājiem.

Balvu novada administrācijas Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja Olga Siņica pastāstīja par budžeta iesniegšanu 2023.gadam, kas iestādēm būs jāiesniedz elektroniski sistēmā. Vienojās par saimniecisko izdevumu plānošanu, piemēram, visas iestādes plānojot degvielu, rēķinās vienu maksu vienam litram degvielas. Pārrunāja arī elektronisko rēķinu apriti pašvaldībā.

Vairāki iestāžu vadītāji jautāja par plānotajām minimālās algas izmaiņām un to plānošanu budžetā, uz ko Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne atbildēja, ka pašlaik grūti plānot, vai mainīsies minimālā alga valstī, aicinot pašlaik saplānot budžetu saimnieciskajām lietam un gaidīt, ko par algām lems jau jaunā valdība.

Turpinot sarunu, Tamāra Locāne pastāstīja, kas būtu jāzin par pieteikuma iesniegšanu valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai, kā arī, kā pagāja pirmā diena ar iesniegumu pieņemšanu, kur tos var iesniegt un citus aktuālos jautājumus par šo tēmu.

Izpilddirektores vietniece pastāstīja arī par aktuālo situāciju pierobežā, informējot, ka pašlaik Balvu novadā dzīvo apmēram 80 cilvēki no Ukrainas. Kustība uz robežas joprojām ir, bet bēgļi ilgi neuzturas robežpunktā, lielākoties pretī jau ir autobusi, kuri tos nogādā tālāk, pārsvarā uz Poliju. Jādomā par sanitārajiem apstākļiem pierobežā, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" vēlas, lai palīdzētu šo jautājumu risināšanā pašvaldība, bet aktuāls paliek jautājums, kas par to maksās?

Par amatpersonu ziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informēja Kancelejas un personāla nodaļas vadītāja Līga Vilciņa. Līdz šim tas tika darīts centralizēti, bet turpmāk, lai netiktu kavēti termiņi, turpmāk iestādes pašas VID sniegs informāciju. Iestādēm tiks nodrošinātas arī apmācības.

Noslēdzot tikšanos, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine padalījās priecīgā notikumā, ka pašvaldība ir saņēmusi VARAM ministrijas Atzinības rakstu par sasniegumiem Interreg programmu 2014.- 2020.gadam starptautisko projektu īstenošanā un to rezultātu popularizēšanā, kā arī aicināja ikvienu pamanīt apkārt sev cilvēkus, kuri būtu pelnījuši saņemt Balvu novada domes Atzinības rakstu par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Balvu novada labā.

Teksts: Iluta Jaunžeikare

Foto: Ekrānšāviņš no tikšanās (daļa no 79 sanāksmes dalībniekiem)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei