Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 25 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 Oktobris 2022 11:48

Par lapu dedzināšanu Iedzīvotāji, īpaši privātmāju un mazdārziņu īpašnieki, cenšas sakopt savu pagalmu un apkārtējo teritoriju, taču Balvu novada pašvaldība aicina nededzināt savāktās pērna gada lapas, sauso zāli un piemājas dārzā ieklīdušos atkritumus. Jāņem vērā, ka pilsētu un ciemu teritorijas ir blīvi apbūvētas un, ja katrs savāktos atkritumus drīkstētu dedzināt, visa apkārtējā teritorijas būtu dūmos. Nepatīkama smaka nav vienīgā blakne atkritumu dedzināšanai, dedzināšana lielos apmēros kaitē apkārtējai videi, cilvēkiem un dabai.

Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā" nosaka, ka aizliegts jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama kaitēkļu bojātu zaru un augu sadedzināšana, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus, un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. (24.3.p.)

Vēršam uzmanību, ka kategoriski aizliegts dedzināt indīgas, smirdīgas vielas (piemēram, plastikāta gabalus, gumiju u.c.), kā arī ievērot visus ugunsdrošības noteikumus- ugunskura vietu ierīkot drošā attālumā no ēkām un kokiem, neatstāt to bez uzraudzības, kā arī neveikt dedzināšanu ugunsbīstamajā periodā.

Zarus, lapas, zāli un visu pārējo biomateriālu iesakām kompostēt, nevis dedzināt.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei