Komitejas

Kategorija: Bez kategorijas
Trešdiena, 26 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 17 Janvāris 2023 12:35
KOMITEJU SĒDES
Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.9.00
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.11.00
Tautsaimniecības un vides komiteja  notiek katra mēneša trešajā trešdienā plkst.09.00
Finanšu komiteja notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.15.00

FINANŠU KOMITEJA (15 locekļu sastāvā)
Komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
Komitejas priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine
Komitejas loceklis Aigars Pušpurs
Komitejas locekle Aija Mežale
Komitejas loceklis Egons Salmanis
Komitejas loceklis Jānis Trupovnieks
Komitejas locekle Sandra Kindzule
Komitejas locekle Iveta Arelkeviča
Komitejas locekle Svetlana Pavlovska
Komitejas locekle Ruta Cibule
Komitejas locekle Marija Duļbinska
Komitejas locekle Anita Kokoreviča
Komitejas loceklis Jānis Vancāns
Komitejas loceklis Aldis Bukšs
Komitejas loceklis Imants Slišāns

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJA (7 locekļu sastāvā)
Komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale
Komitejas priekšsēdētāja vietniece Sandra Kindzule
Komitejas locekle Svetlana Pavlovska
Komitejas locekle Marija Duļbinska 
Komitejas loceklis Egons Salmanis
Komitejas loceklis Imants Slišāns
Komitejas locekle Ruta Cibule

SOCIĀLO UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJA (7 locekļu sastāvā)
Komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Egons Salmanis
Komitejas locekle Svetlana Pavlovska
Komitejas locekle Marija Duļbinska
Komitejas locekle Iveta Arelkeviča
Komitejas loceklis Jānis Vancāns
Komitejas locekle Aija Mežale

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJA (7 locekļu sastāvā)
Komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks
Komitejas priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine
Komitejas loceklis Sergejs Maksimovs
Komitejas locekle Iveta Arelkeviča
Komitejas loceklis Aldis Bukšs
Komitejas loceklis Aigars Pušpurs
Komitejas locekle

Anita Kokoreviča

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei