24. novembrī Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē viesojās ciemiņi no Zviedrijas. Šoreiz tālos viesus ar savu koncertu priecēja Vectilžas pagasta folkloras kopa „Saime”, kurā dzied un darbojas vairāki skolas pedagogi. Folkloras kopas vadītāja Solveta Logina mācīja arī vīt virvi kā to senāk darīja latvieši. Tiem, kuriem šo darbu izdevās veikt ātrāk un kvalitatīvāk , tika pasniegtas balvas - „Latgaliešu spēka tēja „

Vēlāk viesi iepazinās ar skolu un nodeva Ziemassvētku dāvanas no sadraudzības skolas-Hjulsbrū skolas Zviedrijā. Arī Vectilžas bērni bija sarūpējuši draugiem pārsteiguma dāvanu – Latvijā ražotus saldumus.