Iesniegumu veidlapas

Kategorija: Bez kategorijas
Pirmdiena, 27 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 10 Augusts 2022 09:07
 1. Fiziskas personas iesnieguma veidlapa
 2. Juridiskas personas iesnieguma veidlapa
 3. Iesnieguma veidlapa Sociālajai pārvaldei
 4. Iesniegums asistenta pakalpojuma veikšanai
 5. Atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanai
 6. Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas braucieniem uz Krievijas Federāciju
 7. Personas dati vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanas sarakstam
 8. Pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai
 9. Ziņojums par pieslēgšanos centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijai
 10. Reģistrācijas anketa un pieteikums līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojmo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
 11. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām
 12. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām
 13. Iesniegums par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu
 14. Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu fiziskām personām
 15. Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu juridiskām personām
 16. Iesniegums sapulču, gājienu vai piketa pieteikšanai
 17. Iesniegums publiska pasākuma pieteikšanai fiziskām personām
 18. Iesniegums publiska pasākuma pieteikšanai juridiskām personām
 19. Tehnisko noteikumu pieprasījums
 20. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanas veidlapa
 21. Iensiegums bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē
 22. Iesniegums fiziskām personām interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībai Balvu novadā
 23. Iesniegums juridiskām personām interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībai Balvu novadā
 24. Iesniegums par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 25. Iesniegums par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu
 26. Iesniegums par par dzīvokļa īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu
 27. Iesniegums par dzīvokļa atsavināšanu
 28. Iesniegums par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli
 29. Iesnieguma veidlapa Pašvaldības policijai
 30. Iesniegums izziņas saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu
 31. Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 32. Iesniegums izmaiņām bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei
 33. Iesniegums pirmsskolas izglītības iestādes maiņai
 34. Pieteikums vietas piešķiršanai pirmskolas izglītības iestādē
 35. Iesniegums par nomas maksas atbrīvojuma/samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību
 36. Iesniegums atļaujas saņemšanai alkoholisko dzērienu ražošanai saimnieciskās darbības veicējam
 37. Iesniegums atļaujas saņemšanai alkoholisko dzērienu ražošanai juridiskai personai
 38. Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
 39. Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Balvu novadā 
 40. Balvu novada pašvaldības finansējumam nevalstiskās organizācijas projekta realizācijai
 41. Balvu novada pašvaldības finansējumam nevalstiskās organizācijas darbības atbalstam

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei