Iesniegumu veidlapas

Kategorija: Bez kategorijas
Pirmdiena, 27 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 27 Janvāris 2023 09:18

Šeit pieejamas Balvu novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas (Word Document: docx) formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Balvu novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā. 

PAŠVALDĪBA/IESTĀDES

Fiziskas personas iesnieguma veidlapa
Juridiskas personas iesnieguma veidlapa
Iesnieguma veidlapa Pašvaldības policijai

DEKLARĒTĀ ADRESE

Iesniegums izziņas saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

ĢIMENE/LAULĪBAS

Iesniegums dzimšanas apliecības vai izziņas saņemšanai
Iesniegums laulības apliecības vai izziņas saņemšanai
Iesniegums miršanas apliecības vai izziņas saņemšanai
Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai

SOCIĀLIE JAUTĀJUMI

Iesnieguma veidlapa Sociālajai pārvaldei
Iesniegums asistenta pakalpojuma veikšanai

IZGLĪTĪBA

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanas veidlapa
Iesniegums bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Iesniegums fiziskām personām interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībai Balvu novadā
Iesniegums juridiskām personām interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībai Balvu novadā
Iesniegums izmaiņām bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei
Iesniegums pirmsskolas izglītības iestādes maiņai
Pieteikums vietas piešķiršanai pirmskolas izglītības iestādē

ATĻAUJAS

Atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanai
Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas braucieniem uz Krievijas Federāciju
Personas dati vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanas sarakstam
Iesniegums atļaujas saņemšanai alkoholisko dzērienu ražošanai saimnieciskās darbības veicējam
Iesniegums atļaujas saņemšanai alkoholisko dzērienu ražošanai juridiskai personai
Atļauja par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu (Balvu novada pašvaldība)

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Iesniegums par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu
Pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai
Ziņojums par pieslēgšanos centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijai
Reģistrācijas anketa un pieteikums līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojmo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

Iesniegums par nodokļa atvieglojumu kā politiski represētajai personai 50% apmērā
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam 50% apmērā
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā personai ar 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu 50% apmērā
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā vientuļam pensionāram 70% apmērā
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā personai ar 1.grupas invaliditāti 70% apmērā

TELPU ĪRE/NOMA

Iesniegums par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Iesniegums par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu
Iesniegums par par dzīvokļa īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Iesniegums par dzīvokļa atsavināšanu
Iesniegums par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli

LAUKSAIMNIECĪBA

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām

NEVALSTISKĀS OGRANIZĀCIJAS

Balvu novada pašvaldības finansējumam nevalstiskās organizācijas projekta realizācijai
Balvu novada pašvaldības finansējumam nevalstiskās organizācijas darbības atbalstam

DAŽĀDI

Iesniegums par nomas maksas atbrīvojuma/samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību
Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem 
Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Balvu novadā 
Tehnisko noteikumu pieprasījums
Iesniegums sapulču, gājienu vai piketa pieteikšanai
Iesniegums publiska pasākuma pieteikšanai fiziskām personām
Iesniegums publiska pasākuma pieteikšanai juridiskām personām

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei