Mēs katrs vēlamies, lai mūsu bērns būtu veiksmīgs visās dzīves gaitās. Mūsdienu izglītības prasības jau sākumskolā ir visai nopietnas un sarežģītas (piemēram, pavisam drīz skolēni jau no 1.klases sāks apgūt svešvalodas). Kā palīdzēt bērnam, lai pirmajos skolas gados viņš justos veiksmīgs un liktu stiprus pamatus savai nākotnes karjerai?
Atbildes uz šiem jautājumiem Tilžas pedagogi kopā ar vecākiem un Balvu novada Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem meklēja seminārā ,, Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam”. Seminārs bija Tilžas vidusskolas sākumskolas metodiskās komisijas iniciatīva, kuru atsaucīgi atbalstīja Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde, jo abu iestāžu pedagoģes ir pārliecinātas – lai bērni iegūtu konkurētspējīgu izglītību, vecāku atbalsts ir neaizstājams, savukārt, lai vecāki spētu atbalstīt savus bērnus mūsdienu mācību procesā, viņiem lieti noder psihologa, logopēda vai speciālā pedagoga padomi un ieteikumi. Diemžēl nelielas izglītības iestādes laukos finansiāli nevar atļauties savu psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, tomēr Balvu novadā esam zināmā mērā priviliģēti, jo Balvos darbojas ESF projekta finansēts Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kurā iespējams bez maksas apmeklēt nepieciešamās konsultācijas, veikt izpēti, saņemt rekomendācijas.

Katra sešgadīgā bērna un 1.-3.klases skolēna vecāki tika aicināti 4.martā piedalīties seminārā Tilžas vidusskolā un aktīvi iesaistīties tā darbā ar jautājumiem, pārdomām un pieredzi. Tika piedāvāta arī iespēja skolā uz vietas individuāli tikties un konsultēties ar Atbalsta centra speciālistiem. Izrādījās, ka liela daļa pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecāku Tilžā uzskata - atbalsta speciālistu un pedagogu padoms viņiem nav vajadzīgs, tāpēc semināru neapmeklēja. Žēl, jo tieši veiksmīgo vecāku labā prakse būtu ļoti noderīga citiem. Tāpēc jo vairāk semināra organizatori un dalībnieki pateicas Elitai Čirkai par pieredzes stāstījumu, kurš ir rosinošs ikvienam jaunajam vecākam: kā izvēlēties bērnam rotaļlietas, lai tās vienlaikus būtu arī izglītojošas, kā uzklausīt bērnu, kā sadzīviskas ikdienas situācijas izmantot lasītprasmes apgūšanai un cik svarīga bērna attīstībai ir māmiņas lasītā ikvakara pasaciņa.
Situācijas raksturojumu sniedza sākumskolas skolotājas, un direktora vietniece izglītības jomā I.Slišāne formulēja aktuālos skolas aicinājumus ģimenei:

  • Veltīsim vairāk laika dažādām nodarbībām kopā ar bērniem!
  • Ierobežosim bērna nekontrolētu darbošanos ar datoru, internetu, TV skatīšanos!
  • Goda vietā mājās turēsim grāmatas un lasīsim bērniem priekšā!
  • Dosim bērniem krāsojamās grāmatiņas!
  • Rosināsim mācīties dzejolīšus, tautasdziesmas no galvas – trenēsim atmiņu!
  • Rosināsim bērnus rotaļām un spēlēm, iesaistīsimies tajās!

Atbalsta centra speciālistu komanda komentēja Tilžas vidusskolas skolotāju konstatētās problēmas, skaidroja to cēloņus un sniedza praktiskus ieteikumus pedagogiem un vecākiem.
Psiholoģe Līga Amosova pievērsa uzmanību tam, ka daļa bērnu ikdienā jūt spriedzi, kas traucē mācīties atbilstoši spējām, mudināja skolotājus virzīt bērnus uz panākumiem pa solītim, balstoties uz iepriekšējiem pozitīvajiem sasniegumiem, atgādināja vecākiem, ka negatīva un noraidoša attieksme mājās pret izglītības iestādi un skolotājiem tiešā veidā atsaucas uz bērna attieksmi pret mācīšanos. Semināra dalībnieki uzzināja, ka mūsdienās psihologu rīcībā ir dažādas spēju testēšanas un diagnostikas metodikas, arī Balvos pavisam drīz būs pieejama iespēja veikt bērna attīstības testēšanu pat ļoti agrīnā vecumā - no 0 līdz 3 gadiem.
Logopēde Ziedīte Aigare atgādināja, ka valoda un domāšana ir cieši saistītas. Trīs gadu vecumā bērna valodai jābūt saprotamai, piecos gados – pareizi jāizrunā visas skaņas, ja tā nav, vecākiem noteikti jāmeklē speciālista palīdzība, jo, agrāk sākot, daudz sekmīgāk un ātrāk var novērst problēmas.
Speciālā pedagoģe Aija Pluša apliecināja, cik svarīgi pēc iespējas agri diagnosticēt mācīšanās grūtības, aicināja ,,nemocīt bērnus” un saņemt speciālista atzinumu, lai katrs bērns varētu mācīties atbilstoši spējām un izmantot valsts paredzētos atbalsta pasākumus. Patīkami, ja pie speciālā pedagoga griežas vecāki ne vien tad, kad bērnam jau ir nopietnas mācīšanās problēmas, bet vienkārši lai pārliecinātos, ka bērns attīstās atbilstoši savam vecumam.
Pateicoties Iekļaujošās izglītības atbalsta centra aktivitātēm un saliedētās speciālistu komandas darbam, pēdējos gados palēnām mazinās aizspriedumi un mūsu sabiedrība arvien vairāk sāk uzticēties atbalsta dienestiem, mazinās vecāku bailes vērsties pēc palīdzības pie psihologa, logopēda vai speciālā pedagoga. Lai nezaudētu šos ieguvumus, kad projekta īstenošana un Centra darbības laiks būs noslēdzies, jau šobrīd pašvaldībai jādomā par iespēju nodrošināt kvalificētu atbalsta personālu ikvienā izglītības iestādē (arī pirmsskolas izglītības iestādēs!) uz vietas, kā arī vismaz vienu skolotāja palīga štata vienību katrā skolā.
Tie vecāki, kuri apmeklēja semināru, guva bagātīgu informāciju pārdomām, rosinošas idejas jēgpilnai kopābūšanai ar savu bērnu dažādās aktivitātēs, ko īpaši uzsvēra Balvu novada IIAC vadītāja Terēza Čudarkina.
Paldies visiem semināra dalībniekiem par ieinteresētību un līdzdalību mūsu bērnu nākotnē!


 

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 05 marts 2013 17:11)