26. februārī notika olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. un 12. klašu skolēniem. Tajā spēkiem mērojās Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu skolēni. Gan olimpiādes dalībnieki, gan arī skolotāji atzina, ka uzdevumi bija grūti, lai ar tiem tiktu galā, vajadzēja labas zināšanas literatūrā un arī latviešu valodā.
Savukārt 4. martā Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju 5., 6. klašu skolēni. Arī viņi rādīja savas zināšanas un prasmes valodas lietojumā, rakstīšanā un lasīšanā. Pavisam kopā latviešu valodas olimpiādē piedalījās 20 sestklasnieki un 15 piektklasnieki.