Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Kategorija: Attīstības plānošanas dokumenti
Otrdiena, 25 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 Marts 2022 16:44

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada

2022.gada 24.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “Par Balvu novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 35.§) apstiprināts pašvaldības teritorijas ilgtermiņa plānošanas dokuments.

Lēmumi

Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2030.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2030.gadam izstrādi
Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu
Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada apstiprināšanu

Balvu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februāri (Balvu novada Domes lēmums Nr.6, 35.§), ar jaunas Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.

Balvu novada ilgtspējīga stratēģija līdz 2030.gadam 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei