Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

 

11 Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana
12 Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „pansionāts „Balvi”” vajadzībām
13 Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai, ERAF projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084 ietvaros”
14 Ielu apgaismojuma atjaunošana Tilžas ciemā
15 Pārtikas produktu iegāde Tilžas internātpamatskolai 2014.gadam
16 Atskurbtuves darbības nodrošināšana
17 Papildus darbu veikšana Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma centra digitalizācijā Brīvības ielā 46, Balvos, projekta „To preserve not to lose it – safeguarding of cultural heritage” ietvaros
18 Datortehnikas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
19 Video ekrāna iegāde un uzstādīšana Balvu pilsētā
20 Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi Balvu pilsētā, Bērzpils pagastā, Kubulu pagastā un Tilžas pagastā
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nākamā > Beigas >>
2 lapa no 9