Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

 

11 Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, ERAF projekta „ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros”
12 Būvuzraudzība Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai
13 Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana
14 Mēbeļu piegāde Balvu Valsts ģimnāzijai
15 Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles jumta renovācija
16 Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana
17 Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „pansionāts „Balvi”” vajadzībām
18 Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai, ERAF projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084 ietvaros”
19 Ielu apgaismojuma atjaunošana Tilžas ciemā
20 Pārtikas produktu iegāde Tilžas internātpamatskolai 2014.gadam
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>
2 lapa no 10