Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

 

11 Malkas šķūņa būvniecība Kubulu pagastā
12 Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, ERAF projekta „ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros”
13 Būvuzraudzība Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai
14 Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana
15 Mēbeļu piegāde Balvu Valsts ģimnāzijai
16 Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles jumta renovācija
17 Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana
18 Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „pansionāts „Balvi”” vajadzībām
19 Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai, ERAF projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084 ietvaros”
20 Ielu apgaismojuma atjaunošana Tilžas ciemā
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>
2 lapa no 10