Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

 

21 Atskurbtuves darbības nodrošināšana
22 Papildus darbu veikšana Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma centra digitalizācijā Brīvības ielā 46, Balvos, projekta „To preserve not to lose it – safeguarding of cultural heritage” ietvaros
23 Datortehnikas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
24 Video ekrāna iegāde un uzstādīšana Balvu pilsētā
25 Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi Balvu pilsētā, Bērzpils pagastā, Kubulu pagastā un Tilžas pagastā
26 Elektroenerģijas iegāde Balvu novada Tilžas internātpamatskolas vajadzībām
27 Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” vajadzībām
28 Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” vajadzībām
29 Atklāts konkurss „Balvu Valsts ģimnāzijas internāta renovācija, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā” ietvaros”
30 Malkas piegāde Stacijas pamatskolai
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>
3 lapa no 10