Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

 

21 Mēbeļu piegāde Balvu Valsts ģimnāzijai
22 Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles jumta renovācija
23 Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana
24 Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „pansionāts „Balvi”” vajadzībām
25 Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai, ERAF projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084 ietvaros”
26 Ielu apgaismojuma atjaunošana Tilžas ciemā
27 Pārtikas produktu iegāde Tilžas internātpamatskolai 2014.gadam
28 Atskurbtuves darbības nodrošināšana
29 Papildus darbu veikšana Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma centra digitalizācijā Brīvības ielā 46, Balvos, projekta „To preserve not to lose it – safeguarding of cultural heritage” ietvaros
30 Datortehnikas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>
3 lapa no 11