Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

 

31 Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles jumta renovācija
32 Bērzpils vidusskolas 2.stāva divu kabinetu remontdarbu veikšana
33 Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības „pansionāts „Balvi”” vajadzībām
34 Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai, ERAF projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084 ietvaros”
35 Ielu apgaismojuma atjaunošana Tilžas ciemā
36 Pārtikas produktu iegāde Tilžas internātpamatskolai 2014.gadam
37 Atskurbtuves darbības nodrošināšana
38 Papildus darbu veikšana Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma centra digitalizācijā Brīvības ielā 46, Balvos, projekta „To preserve not to lose it – safeguarding of cultural heritage” ietvaros
39 Datortehnikas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
40 Video ekrāna iegāde un uzstādīšana Balvu pilsētā
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>
4 lapa no 12