Publiskie pārskati

Kategorija: Publikācijas un statistika
Otrdiena, 28 Jūnijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 30 Jūnijs 2022

Balvu novada pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats

(Baltinavas novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.; Balvu novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.; Rugāju novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.; Viļakas novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.)

Balvu novada pašvaldības publiskie pārskati (2009. gads - 2020. gads)

Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2021.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2020.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2019.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2018.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2017.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2016.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2015.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2014.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 2013.gada publiskais pārskats

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” 2017.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” 2016.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2015.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2014.gada publiskais pārskats
Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2013.gada publiskais pārskats

Grāmatas “Gribu būt tētis” elektroniskā versija

Kategorija: Publikācijas un statistika
Pirmdiena, 04 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2017

Grāmatas “Gribu būt tētis” elektroniskā versija pieejama šeit


Mūsu jaunatne skaitļos

Kategorija: Publikācijas un statistika
Piektdiena, 22 Novembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūlijs 2015

Izstrādāta brošūra, kas informē jauniešus par Jaunatnes politikas īstenošanas indeksu, tā aprēķināšanu un jaunatnes dzīves kvalitātes novērtējumu Balvu novadā. Brošūrā ievietota informācija arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām Balvu pilsētā un pagastos, kā arī par jauniešu biedrībām, kas darbojas mūsu novadā.

Brošūra

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


Izpētīta jauniešu dzīves kvalitāte novadā

Kategorija: Publikācijas un statistika
Ceturtdiena, 07 Novembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūlijs 2015

Novembra beigās izstrādāts pētījums par mūsu novadā dzīvojošo jauniešu dzīves kvalitāti. Pētījumā izvērtēta situācija jaunatnes jomā, aprēķināts Jaunatnes politikas īstenošanas indekss. Indeksa mērķis ir noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem. Tas nodrošina iespēju pēc vienotiem parametriem novērtēt jaunatnes politikas īstenošanas procesu mūsu pašvaldībā. Projekta ietvaros tiks izveidota brošūra, kas sniegs ieskatu jauniešu dzīves kvalitātes novērtējumā mūsu novadā kā arī informēs par brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā.

Pētījums

Pielikums Nr.1 "Jauniešu aptauja anketa"

Pielikums Nr.2 "Datu tabulas"

Pielikums Nr.3 "Grafiskā daļa, aptaujas atbilžu sadalījums procentos"

Pētījuma izstrāde un realizācija jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšanai Balvu novada pašvaldībā tika veikta Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Balvu novada jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” ietvaros.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei