Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība
Balvu novads Izglītības iestādes Vispārizglītojošās skolas Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle

Dalība Zviedrijas karaliskās nedēļas pasākumos

26.martā Vectilžas filiāles skolēni pēc Velku Biedrības aicinājuma devās uz Rīgu, lai piedalītos Zviedrijas karaliskās nedēļas pasākumos. Diena sākās ar Zviedrijas karaliskā pāra sagaidīšanas ceremoniju pie Brīvības pieminekļa. Skolēniem bija iespēja sasveicināties ar karalieni Silviju un pasniegt viņai ziedus.
Pasākumu starplaikā izmantojām izdevību apmeklēt arī Dabas muzeju.
Vēlāk mēs tikām mīļi sagaidīti kinoteātrī Splendid Palace Zviedrijas vēstniecības Bērnu dienas pasākumā. Pasākumā laikā ar bērniem darbojās Pepija un Karlsons,uzstājās stepa deju grupa ‘Soul Tap”, bija iespēja noskatīties animācijas filmu „Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Vēlāk bērni darbojās radošajās darbnīcās- kopā ar Bokas jaunkundzi krāsoja piparkūkas, gatavoja Karlsona propellerus, ar veloblenderi sakūla savu sevišķo kokteili, iemēģināja kājas stepa deju solī, baudīja vieglas uzkodas un atspirdzinošus dzērienus. Noslēgumā bija iespēja fotogrāfēties kopā ar Pepiju vai Karlsonu.

Lasīt tālāk...

 

Meteņdiena Vectilžas filiālē

4.martā Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē tika organizēts pasākums par godu Meteņa dienai. Kā ikgadēja tradīcija ir tas, ka 9.klase Projektu nedēļā izstrādā projektu Meteņa dienas pasākuma scenāriju un organizē to. Pasākumā piedalījās visi 1.– 8. klases skolēni. Visi dalībnieki ar lielu aizrautību un ar degsmi piedalījās visās rotaļās un stafetēs, kas šogad bija mazliet neraksturīgas Meteņa dienai. Pasākuma spēlētajās spēlēs bija arī disciplīnas no Olimpiskajām sporta spēlēm Sočos, piemēram, hokejs, slēpošana, braukšana ar kamaniņām, tikai iekštelpās. Bija arī veiklības un atjautības vingrinājumi. Pēc skolēnu atsauksmēm šī gada Meteņa dienas pasākums bija izdevies godam.

Lasīt tālāk...

 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Ziemassvētku gaidīšana Vectilžas filiālē sākās ar adventes vainagu kopīgu gatavošanu, ko arī šogad vadīja vecāku padomes pārstāve Elita Bukša. Katra klase savai telpai pagatavoja adventes vainagu.
Šogad skolēnu pašpārvalde izsludināja konkursu par interesantāko un radošāko klases loga un telpas noformējumu. Pēc apkopotajiem vērtējumiem 1. vietu ieguva pirmsskolas grupa. Mazuļiem bija aktīvas māmiņas, kuras palīdzēja noformēšanas darbos.
12. decembrī skolēni un pedagogi devās uz Rēzekni, lai Latgales vēstniecībā GORS noklausītos Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra koncertprogrammu „LeNeSOna Ziemassvētki”. Pirms koncerta tika apskatīts arī Austrumlatvijas radošo paklapojumu centrs „Zeimuļs”.

Lasīt tālāk...

 

Vectilžas skolā novembrī

Patriotu nedēļa skolā
11. novembrī 5. klases skolēni kopā ar audzinātājau Silviju Jermacāni devās uz Tilžu, lai kopā ar Tilžas vidusskolas skolēniem piedalītos Lāpu gājienā.
12. novembrī Vectilžas filiāles skolēni Balvu novada muzejā piedalījās Muzeja stundā, bet pēc tam gida pavadībā apskatīja Balvu pilsētas ievērojamākās vietas.
14. novembrī skolā notika Latvijas 95. dzimšanas dienai veltītais svīnīgais pasākums, kura laikā tika uzņemti arī jaunie Patriotiskās audzināšanas kopas biedri.
15. novembrī skolā notika Ojāra Vācieša dzejas pēcpusdiena.

Lasīt tālāk...

 

Notikumi Vectilžas skolā oktobra mēnesī

Skolēnu pašpārvalde kopā ar vecāku padomi skolā organizēja interesantu pasākumu veltītu Skolotāju dienai. Kā tradīcīja izveidojumsies, ka stundas vada vecāko klašu skolēni., bet skolotājiem nākas iejusties skolēnu lomā. Dienas noslēgumā jautru izklaidi sagādāja kaimiņu pagasta pašdarbnieki – Egļuciema dramatiskais kolektīvs. Skolotāji saka lielu paldies par radīto svētku dienu vecāku padomes priekšsēdētājai Intai Avotiņai un 8.,9. klases skolēniem.
Pirms aiziešanas rudens brīvdienās skolotājas Lilitas Jermacānes vadībā tika organizēts pasākums „50 dienas 5. klasē”. Skolēniem nācās izturēt daudz dažādus pārbaudījumus, lai saņemtu sertifikātu, ka ir cienīgs būt par piektklasnieku.

Lasīt tālāk...

 

Sācies jaunais darba cēliens Vectilžas skolā

Jaunais mācību gads Vectilžas skolā ir sācies darbīgs un interesants.
Pirmajā skolas dienā skolā viesojās Balvu novada izpilddirektore Inta Kaļva. Līdz ar laba vēlējumiem uzsākot jauno mācību gadu, visi bērni no viešņas dāvanā saņēma arī nelielu saldumu. Šogad mācības skolā 1.klasē uzsāka četri pirmklasnieki, bet kopā ar pirmsskolniekiem skolas saimi veido 41 bērns.
Zinību dienas pasākumā laikā tika sveikti pedagogi-Silvija Jermacāne Vectilžas skolā ir nostrādājusi jau 40 darba gadus un Anda Bombāne – 20 gadus.
Mēneša pirmajā piektdienā jau daudzus gadus skolā notiek Svētā mise. Arī šogad 6. septembrī Tilžas Romas katoļu draudzes priesteris A.Budže deva svētību visiem bērniem un darbiniekiem uzsākot jauno darba cēlienu.

Lasīt tālāk...

 

Ciemos pie Minhauzena

24.maijā Vectilžas filiāles skolēni un skolotāji devās ekskursijā uz Dunti. Sākumā ar gides stāstījuma palīdzību muzeja telpās notika iepazīšanas ar pašu Minhauzenu un viņa neticamajiem piedzīvojumiem. Lielu interesi skolēniem izraisīja arī sabiedrībā atpazīstamu cilvēku vaska figūras. Aktīvi un jautri laiks tika pavadīts Minhauzena atrakciju kuģī. Tālāk sekoja gājiens pa meža taku, kurā sagaidīja Minhauzena piedzīvojumu tēli. Nonākot pie jūras atklājās, ka daudzi bērni pie jūras ir pirmo reizi. Pirmie iespaidi bērniem ir spilgtākie un neaizmirstamākie. Atgriežoties pēc vairāk kā 4 km garā pārgājiena, pašu ceptās desiņas garšoja sevišķi labi.

 

Pasākumi un aktivitātes maija mēnesī

10. maijā skolā notika pēcpusdiena, kas veltīta Mātes dienai. Pēc sirsnīgajiem bērnu apsveikumiem un koncertiņa, māmiņas pakavējās pie kafijas galda. Filiāles vadītāja Elita Čirka bija parūpējusies par izklaidēm un nelielām balviņām.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 20 maijs 2013 13:45)

Lasīt tālāk...

 

Lieldienas Vectilžas pirmsskolas audzēkņiem

Atgriezušies no pavasara brīvdienā, mazie pirmsskolas skolēni un skolēni Vectilžas filiālē pulcējās uz kopīgu Lieldienu pasākumu. Skolotāja Anda Bombāne bija sagatavojusi dažādus uzdevumus un aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Bērni minēja mīklas, atpazina putnu dziesmas, centās atcerēties tautasdziesmu turpinājumus utt. Visiem iepatikās rotaļa „Šikutēni-šekutēni”. Protams, neiztrūkstoša bija arī olu ripināšana un „olu kaujas”.

 

Dalība ZAAO vides projektā „Cilvēks vidē”

ZAAO vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada. Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā. Šajā mācību gadā Vectilžas filiāles skolēni piedalās ZAAO rīkotajā konkursā. Katrai vecuma grupai ir atšķirīgi uzdevumi. Skolēnu un pirmskolas bērni projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus.
Pirmskolas bērnu uzdevums bija izveidot interesantas un atjautīgas mīklas par atkritumu tēmu. Bērni paši tās sacerēja un lapas otrā pusē attēloja mīklas atminējumu zīmējumā.
7. klases skolēni veidoja izglītojošas krustvārdu mīklas par atkritumu tēmu.
9. klases skolēni piedalās foto konkursā „Cilvēks sakoptā vidē” ar tēmu - Mans smukais atkritumu konteiners. Projektu nedēļas laikā no tukšajām PET pudelēm tika veidoti stilizēti ziedi un pēc tam rotāts atkritumu konteiners. Konkursam tiks iesūtītas 4 fotogrāfijas ar saukli, kas pastiprina iemūžināto mirkli.
 

 
Vairāk rakstu...