Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība
Balvu novads Aktualitātes

Izglītība

Gada balva izglītībā – 2014

Šī gada10.oktobrī plkst.19.00 Kubulu Kultūras namā notiks ikgadējais Skolotāju dienas pasākums. Šogad balvu „Gada skolotājs” ir nomainījusi “ Gada balva izglītībā”. Saskaņā ar pasākuma nolikumu,  Gada balvai izglītībā varēja pieteikt gan pedagogus, gan izglītības iestādes.

Pieteiktie pretendenti:

  • Nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”-

Bērzpils vidusskolas skolotāja Ārija Logina,

Balvu pamatskolas skolotāja Lilita Leišavniece,

Briežuciema pamatskolas skolotāja Anita Platniece,

Tilžas internātpamatskolas skolotāja Iveta Zelča,

Stacijas pamatskolas skolotāja Anna Jaudzema,

Balvu Sporta skolas treneris Arnis Voika,

Balvu Mūzikas skolas pedagoģe Linda Vītola.

  • Nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā”-

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna Šaicāne,

Tilžas vidusskolas skolotāja Evija Kaša,

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās skolas skolotāja Anna Krēmane,

Balvu pamatskolas skolotāja Nadežda Bogdanova,

Tilžas internātpamatskolas skolotāja Vita Prancāne,

Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotāja Ija Falizanova.

  • Nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju ”-

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Andersone.

  • Nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”-

Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Vita Belindževa,

Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne,

Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis.

  • Nominācijā ”Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”

Balvu Valsts ģimnāzija,

Tilžas internātpamatskola,

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”.

  • Nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts izglītības un kultūrvides veidošanā”-

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”,

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”,

Balvu Mākslas skola.

 

Aicina pieteikties Dziednieku skolas Balvu filiāles I kursā

Visiem interesentiem!

 

Līdz š.g. 8.oktorim aicinām pieteikties

Dziednieku skolas (SPDzA)

 Balvu filiāles I kursā.

 

Visa informācija: fax/tel.: +371-67275910;mob.: +371-29489221;

+371-29196664. www.akvilona.lv; E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Jaunieši no visas Latvijas piedalīsies etno nometnē

No 2014. gada 19. līdz 21. septembrim Rēzeknē notiks nometne Jauniešu Etno dienas 2014, kur savas zināšanas folklorā un etno mūzikā papildinās jaunieši no visas Latvijas. Trīs dienas jaunieši varēs apgūt gan kolektīvās muzicēšanas prasmes, gan dažādu tieši Latgalei raksturīgu mūzikas instrumentu spēli, kā arī dejas improvizāciju.

Starp pasniedzējiem būs Laima Jansone, Tālis Gžibovskis, Ilmārs Dreļs un citi izcili pedagogi, tostarp no Lietuvas. Nometnes dalībniekiem būs iespēja apmeklēt arī starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Māksla un mūzika kultūras diskursā”.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 12 septembris 2014 09:08)

Lasīt tālāk...

 

Balvu Valsts ģimnāzija un Balvu pamatskola realizēs starptautiskus projektus

Vasara ir laiks, kad smeļamies enerģiju jaunajam mācību gadam. Un vasara ir arī jaunu iespēju laiks, lai realizētu sen lolotas idejas un sapņus. Vajag tikai uzdrošināties...

Plašas iespējas dod Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un  sporta programmas Erasmus+ apakšprogramma eTwinning, kas organizē izglītības darbinieku profesionālo pilnveidi vietējā un starptautiskā mērogā un veicina skolēnu un skolotāju IKT, valodas un starpkultūru prasmju pilnveidošanos.

Lasīt tālāk...

 

Vizuālās mākslas metodiskās apvienības sanāksme

Attīstība vizuālās mākslas izglītībā ir cieši saistīta ar procesiem, kuri notiek mūsdienu kultūrā, mākslā un domāšanā. Lai veidotu izpratni par mūsdienu vizuālo mākslu, attīstītu mūsdienu situācijai atbilstošu skolēna uztveri un domāšanu, paplašinātu vizuālo valodu, veicinātu radošumu un apzinātu attieksmi pret vidi un risinātu daudzus citus uzdevumus, 28.augustā vizuālās mākslas metodiskās apvienības sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolotājas. Sanāksmes laikā skolotājas pieskārās pagājušā mācību gada veiksmēm, izvirzīja uzdevumus jaunajam mācību gadam.

Lasīt tālāk...

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāju sanāksme

Līdz ar sārtajiem pīlādžogu ķekariem un krāsainajiem asteru pušķiem klāt ir jaunais darba cēliens – 2014./2015. mācību gads.
28.augustā uz pirmo šī mācību gada sanāksmi pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji. Viens no sanāksmes darba kārtības jautājumiem bija jaunas MA izveidošana. Iepriekšējos gados darbojās divas metodiskās apvienības - bioloģijas un ķīmijas. Tā kā vairākās skolās abus mācību priekšmetus māca viens skolotājs, līdz ar to nav nepieciešams tos sadalīt. Diskutējot ar pedagogiem, tika nolemts izveidot bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību MA, par kuras vadītāju ievēlēja Balvu Valsts ģinnāzijas skolotāju Annu Barbanišku.

Lasīt tālāk...

 

Pirms jaunā mācību gada sākuma tiekas vēstures skolotāji

2014.gada 28.augustā pēc skolotāju konferences Balvu KAC  11 Balvu un Baltinavas novada  vēstures skolotāji  pārrunāja par iepriekšējā mācību gada  galvenajām aktualitātēm, iezīmēja galveno jaunajā mācību gadā.  Šogad eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē  kārtoja 116 Balvu un Baltinavas novadu  9.klašu skolēni. Eksāmena vidējais vērtējums 6,5 balles, gada vērtējums 6,2 balles.

 Skolotājiem tika atgādināts, ka 2015.gadā eksāmens jau būs jākārto tikai Latvijas vēsturē, jo jau trešo mācību gadu pamatskolas skolēni pa vienai mācību stundai nedēļā apgūst gan  Pasaules vēsturi, gan Latvijas vēsturi.

2014./2015.m.g. skolēniem joprojām ir iespēja iesaistīties konkursā „Vēsture ap mums”. Šī gada konkursa tēma „Pieskāriens vēsturei. Lietas – pagātnes liecinieces”. Darbi elektroniski jāiesūta VSB  līdz 2015. gada 30. martam. MA vadītāja ierosināja marta  brīvdienās tikties arī Balvu Valsts ģimnāzijā, kur starpnovadu skolu skolēni uzstātos  un prezentētu savus pētījumus par šo konkursa tēmu „Lietas – pagātnes liecinieces”. Līdz oktobrim metodiskās apvienības vadītāja skolām nosūtīs konkursa  nolikumu.

Semināra noslēgumā vēstures skolotājiem bija neliela iespēja ielūkoties arī Balvu Novada muzeja jaunajās interaktīvajās  ekspozīcjās, kuras visiem interesentiem būs skatāmas pēc 30.septembra.

 

Sveicam skolēnus Zinību dienā!

Ikviena diena ir dārga dāvana, ja vien protam to novērtēt, ko šī diena mums sniedz.
Un ja tā, tad mūs gaida vēl viena nenovērtējama dāvana. Rītdiena.
Sveicam skolotājus, skolēnus, viņu vecākus un visus sadarbības partnerus un novēlam saglabāt
1. septembra un mācību gada sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā!

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vārdā- vadītāja N.Apīne
 

 

Tuvojas jaunais mācību gads

Lai arī laikapstākļi par to neliecina, tomēr vasara pamazām tuvojas izskaņai un pretī nāk rudens, kad skolās sāksies jaunais mācību gads. Gan novada skolas, gan arī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde tam aktīvi gatavojas, organizējot un piedaloties kursos, semināros un citos pasākumos:
Jau no 11. līdz 13.augustam notiks kursi speciālajā izglītībā „Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām”.
No 12. līdz 13.augustam - Kursi pirmsskolas skolotājiem ” Pozitīvā, radošā domāšana”.

Lasīt tālāk...

 

Balvus apmeklē Baltkrievijas Dokšicas rajona izglītības darba vadītāji

31.maijā un 1.jūnijā pieredzes gūšanai Balvu novadu apmeklēja Baltkrievijas Dokšicas rajona 12 izglītības darba vadītāji. Vīzīte sākās ar viesu dalību tautas deju festivāla „Latvju bērni danci veda” gājienā un lielkoncertā „Balvu Vilciņš dejot sauc!”. Viesiem bija iespēja iepazīt mūsu izglītības sistēmu gan pirmsskolā, gan vispārējā, gan profesionālās ievirzes izglītībā. Vizītes ietvaros tika apmeklētas Tilžas internātpamatskola, Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde, Balvu Sporta skola, Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis” un Balvu pamatskola.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 03 jūnijs 2014 12:11)

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...