Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība
Balvu novads Aktualitātes

Izglītība

Tiekas starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotājas

27.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā metodiskās apvienības sanāksmē pulcējās starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotājas, lai pārrunātu, kā veicies iepriekšējā mācību gada valsts pārbaudes darbos, akcentētu būtiskāko, kam jāpievērš uzmanība, gatavojot skolēnus eksāmeniem, diagnosticējošajiem darbiem un olimpiādēm, kā arī apsprieda citas darba aktualitātes.
Latviešu valodas skolotājas dalījās arī pieredzē par dažādu mācību grāmatu izmantošanu darbā, norādot gan uz plusiem, gan trūkumiem.

Lasīt tālāk...

 

Mājturības tekstiltehniku skolotāju metodiskās apvienības seminārs

29.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika mājturības tekstiltehniku skolotāju metodiskās apvienības seminārs, uz kuru ieradās 10 skolotājas no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem. MA vadītāja Irēna Baltiņa iepazīstināja klātesošos ar atziņām, kas gūtas valsts seminārā, ar redzēto, apmeklējot un iepazīstoties ar darbu Rēzeknes 5. vidusskolā, ar Rēzeknes skolotāju pieredzi, vadot skolēnu pētnieciskos darbus mājturībā. Novadu skolotājas apsprieda mājturības olimpiādes organizatoriskos jautājumus.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 31 oktobris 2014 15:39)

Lasīt tālāk...

 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju seminārs

27.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika krievu valodas (svešvalodas) skolotāju seminārs, kurā tika pārrunāts pagājušajā mācību gadā paveiktais, kā arī plānots darbs šim mācību gadam.
Seminārā par veiksmīgu piedalīšanos radošajos konkursos pateicības vārdus saņēma Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rugāju novada vidusskola, Stacijas pamatskola, kā arī Baltinavas vidusskolas skolotāja Nadežda Logina-Slišāne un Rugāju novada vidusskolas skolotāja Natālija Garajā par skolēnu sagatavošanu valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādei.

Lasīt tālāk...

 

Latviešu valodas olimpiāde

24.oktobrī Balvu pamatskolā notika 31. latviešu valodas olimpiāde 7.-8. klašu skolēniem skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu un mācās latviešu valodu kā valsts valodu. Balvu novada olimpiādē piedalījās seši Balvu pamatskolas skolēni. 1.vietu ieguva Veronika Kravale, 2.vietu- Edvards Kokorevičs, 3. vietu- Kirils Siņko.

 

Dodas pieredzes braucienā

23.oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu metodisko apvienību un klašu audzinātāju metodisko komisiju vadītāji devās pieredzes braucienā uz Cēsīm. Balvu novada pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta pārvalde šādu braucienu organizēja ar mērķi gūt pieredzi, smelties idejas un veicināt metodisko centru sadarbību.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 28 oktobris 2014 17:51)

Lasīt tālāk...

 

Gada balva izglītībā – 2014

Šī gada10.oktobrī plkst.19.00 Kubulu Kultūras namā notiks ikgadējais Skolotāju dienas pasākums. Šogad balvu „Gada skolotājs” ir nomainījusi “ Gada balva izglītībā”. Saskaņā ar pasākuma nolikumu,  Gada balvai izglītībā varēja pieteikt gan pedagogus, gan izglītības iestādes.

Pieteiktie pretendenti:

  • Nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”-

Bērzpils vidusskolas skolotāja Ārija Logina,

Balvu pamatskolas skolotāja Lilita Leišavniece,

Briežuciema pamatskolas skolotāja Anita Platniece,

Tilžas internātpamatskolas skolotāja Iveta Zelča,

Stacijas pamatskolas skolotāja Anna Jaudzema,

Balvu Sporta skolas treneris Arnis Voika,

Balvu Mūzikas skolas pedagoģe Linda Vītola.

  • Nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā”-

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna Šaicāne,

Tilžas vidusskolas skolotāja Evija Kaša,

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās skolas skolotāja Anna Krēmane,

Balvu pamatskolas skolotāja Nadežda Bogdanova,

Tilžas internātpamatskolas skolotāja Vita Prancāne,

Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotāja Ija Falizanova.

  • Nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju ”-

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Andersone.

  • Nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”-

Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Vita Belindževa,

Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne,

Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis.

  • Nominācijā ”Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”

Balvu Valsts ģimnāzija,

Tilžas internātpamatskola,

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”.

  • Nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts izglītības un kultūrvides veidošanā”-

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”,

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”,

Balvu Mākslas skola.

 

Aicina pieteikties Dziednieku skolas Balvu filiāles I kursā

Visiem interesentiem!

 

Līdz š.g. 8.oktorim aicinām pieteikties

Dziednieku skolas (SPDzA)

 Balvu filiāles I kursā.

 

Visa informācija: fax/tel.: +371-67275910;mob.: +371-29489221;

+371-29196664. www.akvilona.lv; E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Jaunieši no visas Latvijas piedalīsies etno nometnē

No 2014. gada 19. līdz 21. septembrim Rēzeknē notiks nometne Jauniešu Etno dienas 2014, kur savas zināšanas folklorā un etno mūzikā papildinās jaunieši no visas Latvijas. Trīs dienas jaunieši varēs apgūt gan kolektīvās muzicēšanas prasmes, gan dažādu tieši Latgalei raksturīgu mūzikas instrumentu spēli, kā arī dejas improvizāciju.

Starp pasniedzējiem būs Laima Jansone, Tālis Gžibovskis, Ilmārs Dreļs un citi izcili pedagogi, tostarp no Lietuvas. Nometnes dalībniekiem būs iespēja apmeklēt arī starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Māksla un mūzika kultūras diskursā”.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 12 septembris 2014 09:08)

Lasīt tālāk...

 

Balvu Valsts ģimnāzija un Balvu pamatskola realizēs starptautiskus projektus

Vasara ir laiks, kad smeļamies enerģiju jaunajam mācību gadam. Un vasara ir arī jaunu iespēju laiks, lai realizētu sen lolotas idejas un sapņus. Vajag tikai uzdrošināties...

Plašas iespējas dod Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un  sporta programmas Erasmus+ apakšprogramma eTwinning, kas organizē izglītības darbinieku profesionālo pilnveidi vietējā un starptautiskā mērogā un veicina skolēnu un skolotāju IKT, valodas un starpkultūru prasmju pilnveidošanos.

Lasīt tālāk...

 

Vizuālās mākslas metodiskās apvienības sanāksme

Attīstība vizuālās mākslas izglītībā ir cieši saistīta ar procesiem, kuri notiek mūsdienu kultūrā, mākslā un domāšanā. Lai veidotu izpratni par mūsdienu vizuālo mākslu, attīstītu mūsdienu situācijai atbilstošu skolēna uztveri un domāšanu, paplašinātu vizuālo valodu, veicinātu radošumu un apzinātu attieksmi pret vidi un risinātu daudzus citus uzdevumus, 28.augustā vizuālās mākslas metodiskās apvienības sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolotājas. Sanāksmes laikā skolotājas pieskārās pagājušā mācību gada veiksmēm, izvirzīja uzdevumus jaunajam mācību gadam.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...