Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība
Balvu novads Aktualitātes

Izglītība

Tuvojas jaunais mācību gads

Lai arī laikapstākļi par to neliecina, tomēr vasara pamazām tuvojas izskaņai un pretī nāk rudens, kad skolās sāksies jaunais mācību gads. Gan novada skolas, gan arī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde tam aktīvi gatavojas, organizējot un piedaloties kursos, semināros un citos pasākumos:
Jau no 11. līdz 13.augustam notiks kursi speciālajā izglītībā „Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām”.
No 12. līdz 13.augustam - Kursi pirmsskolas skolotājiem ” Pozitīvā, radošā domāšana”.

Lasīt tālāk...

 

Balvus apmeklē Baltkrievijas Dokšicas rajona izglītības darba vadītāji

31.maijā un 1.jūnijā pieredzes gūšanai Balvu novadu apmeklēja Baltkrievijas Dokšicas rajona 12 izglītības darba vadītāji. Vīzīte sākās ar viesu dalību tautas deju festivāla „Latvju bērni danci veda” gājienā un lielkoncertā „Balvu Vilciņš dejot sauc!”. Viesiem bija iespēja iepazīt mūsu izglītības sistēmu gan pirmsskolā, gan vispārējā, gan profesionālās ievirzes izglītībā. Vizītes ietvaros tika apmeklētas Tilžas internātpamatskola, Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde, Balvu Sporta skola, Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis” un Balvu pamatskola.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 03 jūnijs 2014 12:11)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina konkursu "Gada balva izglītībā"

Nolikums

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 03 jūnijs 2014 09:38)

 

Noslēdzies Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Komisijas sēdes protokols

 

Seminārs skolotājiem „Krāsaino smilšu spēles"

27.maijā Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs sadarbībā ar Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes ,,Auseklītis” vadītāju Viju Pušķi un studiju „Dabas vēstniecība”, piedāvāja izglītojošu un radošu semināru skolotājiem „Krāsaino smilšu spēles". Semināru vadīja Latvijas Valsts universitātes pasniedzēja, Dabas vides estētikas idejas autore Diāna Timofejeva.
Semināru apmeklēja un jaunas prasmes darbam ar bērniem guva 25 pedagogi no Balvu, Baltinavas, Viļakas, Alūksnes un Apes novadiem.

Lasīt tālāk...

 

Izlaidumi Balvu novada vispārizglītojošās skolās

Balvu Valsts ģimnāzijā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.19.00
12.klases izlaidums 20.jūnijā plkst.18.00
Balvu Amatniecības vidusskolā
Vakarskolas 9.un 12.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.13.00
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.18.00
12.klases izlaidums 20.jūnijā plkst.18.00
Balvu pamatskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.18.00
Bērzpils vidusskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.19.00
12.klases izlaidums 20.jūnijā plkst.19.00
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.15.00
Tilžas vidusskolā
9.klases izlaidums 14.jūnijā plkst.19.00
12.klases izlaidums 21.jūnijā plkst.18.00
Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.18.00
Briežuciema pamatskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.17.00
Stacijas pamatskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.17.00
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē
9.klases izlaidums 12.jūnijā plkst.17.00
Tilžas internātpamatskolā
9.klases izlaidums 11.jūnijā plkst.13.00
 

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 27 maijs 2014 10:50)

 

Mācību gada izskaņā tiekas starpnovadu vēstures skolotāji

Pēc tradīcijas vēstures skolotāji katru gadu tiekas metodiskajā seminārā arī maijā. Šogad tas notika 20.maijā Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā, vēl tikko nesen notikušās Muzejnakts pasākumu pārdomās.
Darba kārtībā bija vairāki jautājumi. Baltinavas vidusskolas skolotāja Inta Ludborža, izmantojot interesantas fotogrāfijas, dalījās iespaidos par mācību seminārā Izraēlā, kur pabija februārī. Lai gan jau gadu iepriekš Tilžas vidusskolas skolotāja Aina Rakstiņa un Bērzpils vidusskolas skolotāja Anita Stepanova stāstīja par saviem iespaidiem Izraēlā, arī šogad tika gūtas jaunas un interesantas atziņas, kā labāk un interesantāk mācīt skolēniem šo sarežģīto tēmu par holokaustu. Viena atziņa – vairāk izmantot pozitīvos piemērus! Aina Rakstiņa arī stāstīja par semināru, veltītu holokausta jautājumiem, kas notika Rīgā šī gada 25. un 26.martā.

Lasīt tālāk...

 

Starpnovadu sociālo zinību, ekonomikas un psiholoģijas skolotāju tikšanās

14.maijā Balvu Amatniecības vidusskolā „Radošajā dienā” pulcējās starpnovadu sociālo zinību, ekonomikas un psiholoģijas skolotāji. Skolotājus uzrunāja, pozitīvi noskaņoja, sniedza jaukus padomus, kā uzlabot savas dzīves kvalitāti, kā justies labāk, būt laimīgākam, kā relaksēties pēc darba dienas- psiholoģe Skaidrīte Krakope.
MA vadītāja Vineta Muzaļevska skolotājus informēja par dzirdēto sociālo zinību metodiskās apvienības seminārā Rīgā, kurš notika Valsts policijā. Skolotāji pārrunāja novada un valsts olimpiādes norisi, kurā piedalījās novada olimpiādes laureāte Tilžas vidusskolas skolotājas Ivetas Kuģenieces skolniece Ilze Liepiņa, secinot ,ka lielāka uzmanība ekonomikas mācību stundās jāvelta biznesa spēļu spēlēšanai.

Lasīt tālāk...

 

Starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss

Šī gada 24.aprīlī Balvu Centrālajā bibliotēkā pirmo reizi notika Starpnovadu Skaļās lasīšanas konkurss 7.to klašu skolēniem. Konkurss tika organizēts ar mērķi rosināt skolēnu interesi par lasītprasmi, izlasītā teksta izpratni, prasmi klausīties un atcerēties. Konkurss notika 3 kārtās. Vispirms klases mērogā, tad skolas un visbeidzot paši labākie lasītāji tika izvirzīti uz Starpnovadu konkursu Balvos. Skaļās lasīšanas konkursā piedalījās skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu Amatniecības vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Eglaines pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Tilžas internātpamatskolas un Tilžas vidusskolas Vectilžas pamatskolas.
Konkursu vērtēja žūrija - Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Ligita Pušpure, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotāja Sarmīte Bukša un Balvu pamatskolas bibliotekāre Rudīte Bukša. Žūrijas komisijai bija ļoti grūti sadalīt vietas, jo skolēnu lasīšanas prasmes bija ļoti līdzvērtīgas, 1.vietu no otrās šķīra tikai viens punkts. 1.vietu ieguva Stacijas pamatskolas skolniece Dagmāra Laicāne. 2.vietu ieguva Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece Arta Smirnova un Eglaines pamatskolas skolniece Agnese Ikstena, bet 3,vietas ieguvējs ir Balvu Amatniecības vidusskolas skolēns Rodrigo Krilovs.
Tikmēr žūrijas komisija skaitīja punktus, konkursa dalībniekiem bija iespēja piedalīties Leldes Lejas radošajā darbnīcā „Origami pasaulē” , klausoties pasaku un veidojot 16 dažādus origami locījumus.
 

 

Skolu bibliotekāru MA

24.aprīlī notika šī mācību gada pēdējā skolu bibliotekāru metodiskās apvienības sanāksme. Sanāksmes darba kārtībā bija 3 jautājumi:
1. 2013./2014.mācību gada darba izvērtējums.
2. Jaunā MA vadītāja vēlēšanas
3. Informācija par kursiem.
Sanāksmē tika izvērtēts paveiktais darbs šajā mācību gadā, kas tiks atspoguļots MA atskaitē. Ar nožēlu varam konstatēt ka daži darba plāna punkti arī netika izpildīti. Šogad nenotika izbraukuma seminārs nevienā skolā , tāpat izpalika arī labi izplānotais pieredzes apmaiņas brauciens uz Apes novada Gaujienas pagastu.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...