7 arhīva fondos glabājas 1078 reģistru grāmatas no 1902.gada līdz mūsdienām ar 236267 arhīva vienībām (skaits uz 01.01.2023):

  • 407 grāmatas ar 105129 dzimšanas reģistriem
  • 214 grāmata ar 37141 laulības reģistriem
  • 397 grāmatas ar 80349 miršanas reģistriem
  • 11 grāmatas ar 957 paternitātes atzīšanas vai noteikšanas ierakstiem
  • 17 grāmatas ar 3030 laulības šķiršanas reģistriem
  • 2 grāmatas ar 240 adopcijas ierakstiem
  • 1 grāmata ar 119 vārda, uzvārda, tēvavārda, tautības ieraksta maiņas reģistriem
  • 29 grāmatas ar 9302 atjaunotajiem dzimšanas, miršanas un laulības reģistriem

2021.gadā Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīva fonds tika papildināts vēl ar 763 reģistru grāmatām, kuras tika pārņemtas glabāšanā no Dzimtsarakstu departamenta.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei