Dzimtsarakstu arhīvs

7 arhīva fondos glabājas 1080 reģistru grāmatas no 1902.gada līdz mūsdienām ar 237542 arhīva vienībām (skaits 07.05.2015.):

• 410 grāmatas ar 106169 dzimšanas reģistriem
• 261 grāmata ar 38631 laulības reģistriem
• 359 grāmatas ar 77739 miršanas reģistriem
• 11 grāmatas ar 957 paternitātes atzīšanas vai noteikšanas ierakstiem
• 17 grāmatas ar 3030 laulības šķiršanas reģistriem
• 2 grāmatas ar 240 adopcijas ierakstiem
• 1 grāmata ar 119 vārda, uzvārda, tēvavārda, tautības ieraksta maiņas reģistriem
• 29 grāmatas ar 9302 atjaunotajiem dzimšanas, miršanas un laulības reģistriem

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei