Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads Bibliotēkas

Novembris bibliotēkā

Novembris ir svētkiem bagāts mēnesis, kad tiek atzīmēta Mārtiņdiena, pieminēti Latvijas brīvības cīņu varoņi Lāčplēša dienā, svinēta Latvijas dzimšanas diena. Novembrī, kad jau satumsuši vakari, varam vairāk pievērsties lasīšanai un šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā aktuāla ir tēma par troļlien, milžiem un citām mistiskām būtnēm, ko var sastapt Ziemeļvalstu rakstnieku darbos.

Lasīt tālāk...

 

Balvu Centrālā bibliotēkas krājumā “Baļtinovys receptis”

Balvu Centrālā bibliotēka saņēmusi Rēzeknes augstskolas dāvinājumu - Rēzeknes Augstskolas folkloras ekspedīcijas bilingvālu uzziņu un mācību materiālu, filmu “Baļtinovys receptis” (DVD), kurā piedalījās ekspedīcijas dalībnieki un vietējie iedzīvotāji. Filma tapusi pērn studentu folkloras ekspedīcijas laikā Baltinavā, pateicoties veiksmīgai studentu un vietējo iedzīvotāju komunikācijai. Ekspedīcijas dalībniekus Baltinava patīkami pārsteidza ar saviem jauniešiem, kuri lepojas ar dzimto vietu un valodu, ar saviem zemniekiem, dziedātājām un muzikantiem, ar audējām, kuru stellēs atdzimst senie novada tērpi, ar palādīšim (vietējo amatierteātri), kas apliecina, cik mazākais Latvijas novads patiesībā ir liels.
Filma atklāj ne vien Baltinavas tradicionālās ēdienu un dzērienu receptes, bet arī baltinaviešu spēka receptes.
 

 

Bibliotēkas grāmatplaukts Tavā mobilajā tālrunī!

Balvu reģiona publisko bibliotēku lietotājiem elektroniskais kopkatalogs, kopš 1.novembra ir pieejams arī mobilajās ierīcēs!

Lasīt tālāk...

 

Purlovas grāmata - Piemineklis savam dzimtajam ciemam

Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā saņemta novadnieka Jura Cibuļa „Purlovas grāmata”.
Grāmatas ievaddaļa iepazīstina ar tagadējā Balvu novada Lazdulejas pagasta un tā teritorijā esošās apdzīvotas vietas Purlovas rašanās vēsturi. Pirmajā daļā sniegts pārskats par latgaliešu valodas Purlovas izloksnes fonētiku un gramatiku. Otrā daļa ir pielikumi – dokumenti, teksti par Purlovas rašanos, tās iedzīvotājiem, atsevišķiem nodarbošanās veidiem un vārdnīca, kurā apkopoti savdabīgākie Purlovas izloksnes vārdi.

Lasīt tālāk...

 

Balvu Centrālās bibliotēkas krājumā Vinetas Zeltkalnes “Komunikācijas plūsmas modelis pašvaldībās”

Vineta Zeltkalne, Mg.sc.ing., studējusi Vidzemes augstskolas Inženierzinātņu fakultātē, strādājusi par projektu vadītāju pašvaldībā un biedrībās, šobrīd strādā Viļakas novada administrācijā par speciālisti sadarbības jautājumos. Žurnāliste un komunikācijas speciāliste.
Kā atzīst autore: „Zināšanas ir viena no nozīmīgākajām un svarīgākajām lietām manā dzīvē. Studijas tieši Vidzemes augstskolā, izvēloties bakalaura, kā arī maģistratūras studijas, ir viena no veiksmīgi izdarītākajām izvēlēm dzīvē. Iegūtās zināšanas dod nozīmīgu pamatu ikdienas darbā. Tādējādi ņemot par pamatu Vidzemes augstskolas Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļā iegūtās zināšanas bakalaura studiju programmā un darba praksē iegūtās zināšanas, arī maģistra darbu Sociotehnisku sistēmu modelēšanā izstrādāju par komunikāciju ar sabiedrību.”

Lasīt tālāk...

 

Balvos svin Grāmatu svētkus

Balvu Centrālās bibliotēkas vadībā sadarbībā ar Zvaigzne ABC jau 4.gadu Balvu novadā tiek svinēti Grāmatu svētki. Šogad centrālā svētku norises vieta bija Balvu Valsts ģimnāzija, kur šodien pulcējās gan skolēni, gan skolotāji, gan citi interesenti, lai atklātu svētkus un tiktos ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem.
Svētki iesākās ar Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju sagatavoto priekšnesumu, kurā bija dzirdamas rindas no rakstnieku darbiem, kuri šodien viesojās Balvu novadā. Neizpalika arī skolēnu dziedātās dziesmas, dejas un pūšamo instrumentu ansambļa priekšnesums.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 17 oktobris 2014 14:41)

Lasīt tālāk...

 

Daudzveidīga uzziņu informācija vienā datubāzē LETONIKA.LV

Kultūras informācijas sistēmu centrs, turpinot sadarbību ar SIA Tilde, arī 2015. gadā nodrošinās neierobežotu LETONIKA.LVdatubāzes pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.

LETONIKA.LV(www.letonika.lv) ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā un jau vairākus gadus ir visapmeklētākais latviskais interneta resurss Latvijas bibliotēkās.

 Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās: Enciklopēdijas, Vārdnīcas, Literatūra, MultivideValoda, Latvijas Kultūras kanons, Spēles, Ceļo, Mašīntulko.

Aicinām izmantot šo iespēju savās vietējās bibliotēkās!

 

Zīmējumu konkurss

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 24 septembris 2014 15:30)

 

Balvu reģiona bērni piedalās Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros notiekošajā karnevāla gājienā bērniem "Gribu iet uz bibliotēku!”

Pirmdien, 8. septembrī, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās vērienīgais un krāšņais karnevāla gājiens bērniem "Gribu iet uz bibliotēku!", ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un nodibinājums "Rīga 2014".

Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, tajā skaitā 40 bērni no Balviem, Rugājiem, Viļakas, Baltinavas un Briežuciema, kuri  krāšņā karnevāla gājienā devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili. Tie bija bērni, kuri piedalījušies domrakstu konkursā, čakli lasījuši, vērtējuši Bērnu- Jauniešu žūrijas grāmatas. Tā kā Balvu pilsētā dzīvo labais Balvu vilks, Viļakā ezis, tad karnevāla gājienā Balvu reģions pārstāvēja brāļu Grimmu pasakas „Sarkangalvīte” varoņus: Sarkangalvītes, māmiņas un vecmāmiņas, mednieki vilciņi, ezīši, lācenīte un spilgtas puķes, kas aug mežā, kuplināja gājienu.

Karnevāla gājiens no Rātslaukuma, virzoties pāri Akmens tiltam, apstājās pie Gaismas pils, kur bērniem bija jāizcīna cīņa ar melnajiem kraukļiem, tos pārkrāsojot baltus, pēc tam dalībnieki devās iepazīties ar Nacionālo bibliotēku un piedalīties dažādās aktivitātēs, bet noslēgumā varēja noklausīties iespaidīgu „Dzelzs Vilka Jauno Jāņu orķestra ” koncertu.

Pirms karnevāla bērni apmeklēja arī Eiropas māju, kur tika iepazīstināti ar informāciju par Eiropas Savienību un bija zinoši, atbildot uz dažādiem jautājumiem, par kuriem varēja saņemt balviņas.
Aptaujājot bērnus, kas viņiem patika vislabāk, atbilde bija viennozīmīga - GAISMAS PILS!

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 10 septembris 2014 14:58)

Lasīt tālāk...

 

Tikšanās ar dabas pazinēju Ingmāru Līdaku

«Šī grāmata ir visiem, kuri grib iepazīt dzīvniekus, kas dzīvo līdzās cilvēkam,» tā savu pirmo grāmatu raksturo Ingmārs Līdaka. Ļoti daudz kas arī palicis ārpus apjomīgajā vēstījuma par dzīvo dabu mums apkārt. Tur nav neviena vārda par autora mīļākajiem dzīvniekiem bebriem, arī ne vārda par dabas pētniekam tuvajiem putniem gulbjiem, tomēr šajā izdevumā ir arī apraksti par dzīvniekiem, kas nekad nav iebriduši viņa lauku māju pagalmā, piemēram, lāci, taču daudzās lauku mājās tas nav tik reta parādība.
Kas pamudināja rakstīt un kāpēc tapa pirmā Ingmāra Līdakas grāmata, atnāciet uz Balvu Centrālo bibliotēku pajautāt pašam autoram 5.septembrī plkst.11.00.