Pieredzē dalās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 27 Janvāris 2023

Dalās pieredzē26.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā seminārā “Metodiskais darbs skolā” tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Seminārs sākās ar radošu nodarbību, kuru vadīja Balvu Valsts ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Sandra Mozule.

Semināra turpinājumā ikviena direktores vietniece dalījās metodiskā darba labās prakses piemērā. Kolēģes stāstīja, kā tiek īstenoti dažādi metodiskā darba virzieni, par sadarbības, mācīšanās un starpdisciplināro grupu darbu skolā, par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, atbalsta sniegšanu, mācību stundu vērošanu, pasākumu organizēšanu, pašvērtēšanu, mācību satura plānošanu un pilnveidi. Milzīga vērtība darba dzīvē ir kolēģi, no kuriem var mācīties, gūt jaunas idejas. Paldies jums par pieredzē balstītiem stāstiem!

Lasīt tālāk...


ZOOM platformā tikās Balvu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2023

Krievu valodas skolotāju tikšanās ZOOM6.janvārī ZOOM platformā tikās Balvu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāji. Tikšanās gaitā tika pārrunātas izmaiņas 2022./2023.mācību gada darba plānā, situācija ar krievu valodas mācību grāmatām, Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotie konkursi, kā arī ikgadējā Tatjanas dienas festivāla programmas piedāvājums.

Tika nolemts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādi 9.klašu skolēniem pārcelt uz 9.februāri, kā arī pārrunāti galvenie olimpiādes norises kārtības punkti.

Lasīt tālāk...


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 09 Janvāris 2023

Pieredzes apmaiņas brauciens5.janvārī Balvu novada mācību jomu koordinatori un metodisko apvienību vadītāji kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, atsaucoties kolēģu uzaicinājumam, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu. Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Gulbenes novada vidusskolu, tikties ar kolēģiem, jomu koordinatoriem, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. Savukārt Izglītības pārvaldes speciālisti iepazinās ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbu un tā prioritātēm.

Lasīt tālāk...


Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Saskaņā ar Balvu novada domes 27.oktobra sēdes lēmumu ''Par Balvu novada izglītības  attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 22. 4) no 2022.gada 7. novembra līdz 2022.gada 6.decembrim notika Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana. Aicinām iepazīties ar informāciju - "Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu". 


Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji tiekas Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju tikšanās sākās ar sirsnīgiem veiksmes un laba  vēlējumiem Jaunajā 2023.gadā, ko kolēģi veltīja viens otram. Jomas koordinatore Mudīte Stepanova informēja par aktualitātēm – valsts pārbaudes darbiem vidējās izglītības iegūšanai un eksāmenu “Sociālās zinātnes II”, kā arī par starpdisciplināro valsts pārbaudes darbu pamatizglītības iegūšanai, kurš tiks organizēts 2022./2023. mācību gadā, taču monitoringa formā, lai pārbaudītu izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos.

M. Stepanova pastāstīja par vēstures valsts 29.olimpiādes norisi un darbu labošanu, aktualizēja informāciju par Latvijas un novadu mācības atklāto olimpiādi, kā arī radošuma un finanšu pratības konkursu „Biznesa pasakas” 5.-9. klasēm.

Lasīt tālāk...


Balvu novada matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

2023. gada 4. janvārī notika matemātikas mācību jomas sanāksme, kurā Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne dalījās pieredzē ar Valsts izglītības satura centra organizētajos kursos “Matemātikas 9. klases eksāmena saturs un vērtēšana” gūtajām atziņām. Kursu nodarbībās tika aktualizēta pierādīšanas prasmju vērtēšana, prasmju grupu «Lieto matemātikas  valodu», «Organizē risinājumu», «Formulē likumsakarības, veido un pamato vispārinājumus» vērtēšana. Līdz ar to B.Urtāne kopā ar matemātikas skolotājiem caurskatīja un analizēja prezentācijas un norādīja, kam jāpievērš lielāka uzmanība, gatavojot 9. klases izglītojamos matemātikas eksāmenam. B.Urtāne aktualizēja, ka katram  skolotājam jāiepazīstas ar 9.klases eksāmena saturu un darba paraugu ar visiem atrisinājumiem, un ieteica risināt uzdevumus ar izglītojamajiem, norādot, kas sagaidāms  atrisinājuma pierakstā. Ļoti svarīgi ir mācību stundās darboties ar formulu lapām un iemācīt izglītojamajiem atpazīt piktogrammas un saprast, ko tās nozīmē.

Lasīt tālāk...


Balvu novada latviešu valodas un kultūras un pašizpausmes mākslas jomas skolotāju sanāksme platformā Zoom

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 04 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

3. janvārī platformā Zoom tikās Balvu novada latviešu valodas un kultūras un pašizpausmes mākslas jomas skolotāji. Sanāksmi atklāja valodu (latviešu valodas) jomas koordinatore Lolita Kokoreviča, vēlot visiem darbīgu un radošu Jauno gadu. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Rudīte Priedeslaipa un Bērzpils pamatskolas skolotāja Lolita Kokoreviča dalījās ar gūtajiem iespaidiem kursos mācību jomu koordinatoriem par augstākā mācību satura apguves līmeņa un 9. klases centralizētā eksāmena vērtēšanu.  R. Priedeslaipa pastāstīja par augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmena latviešu valodā saturu, norisi un vērtēšanu, savukārt, L. Kokoreviča-  par 9. klases centralizēto eksāmenu latviešu valodā.

Lasīt tālāk...


Atkalredzēšanās svētki pensionētajiem pedagogiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 20 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Pensionēto skolotāju tikšanās Arī šogad, 14.decembrī, Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz atkalredzēšanās svētkiem pulcējās Balvu novada pensionētie pedagogi. Šādas tikšanās nu jau ir kļuvušas par ikgadēju tradīciju, kas sirsnīgā gaisotnē ļauj pensionētajiem pedagogiem atkal pabūtu kopā, satikt savus kolēģus un dalīties patīkamās atmiņās.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pateicās skolotājiem par drosmīgu un tālredzīgu skolēnu izglītošanu, jo, pateicoties tieši skolotāju diskusijām un debatēm, skolēniem ir iemācīts, ka šī pasaule mainās. “Lai mīlestības pilni šie tuvākie Kristus dzimšanas svētki, panākumiem bagāts un daudziem pārsteigumiem, it īpaši no Jūsu bijušajiem skolniekiem, piepildīts jaunais 2023.gads!” ikvienam klātesošajam novēlēja S. Maksimovs.

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas mācību jomas dabaszinību konkurss 1.klašu skolēniem „Izzini dabu!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 15 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Konkurss Izzini dabu Balvu sākumskolā 9.decembrī pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu trīsdesmit trīs 1.klašu skolēni.

Dabaszinību konkursa mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes dabaszinībās, kā arī veidot skolēnu interesi par dabas sistēmām un procesiem, dabas daudzveidību un vienotību, vides un veselības saudzēšanas nepieciešamību.

Lasīt tālāk...


14.decembrī notiks novada pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 07 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Novada pensionēto skolotāju tikšanāsŠī gada 14.decembrī plkst. 11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā novada pensionēto skolotāju tikšanās.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei