Zelta kāzas

2018.gadā Zelta kāzas atzīmē 23 Balvu novada pāri:

Valentīna un Linas Vinogradovi
Zinaida un Nikolajs Stepanovi
Genovefa un Aldis Leišavnieki
Agnese un Jānis Pošeikas
Rita un Rihardijs Logini
Olga un Pēteris Zvaigznoni
Taisija un Viktors Smirnovi
Lūcija un Gunārs Laicāni
Valda un Jevgenijs Barāni
Inta un Vilberts Lāpāni
Ludmila un Juris Erti
Nadežda un Mārcis Sarķi
Marija un Gunārs Fogeli
Regīna un Jānis Logini
Ņina un Valerijs Silovi
Zinaida un Valentins Lapini
Tekla un Pēteris Jaudzemi
Albīna un Jānis Nicecki
Valentīna un Anatolijs Fjodorovi
Lonija un Jānis Stepāni
Valentīna un Nikolajs Maksimovi
Anna un Ivans Andrejevi
Zenta un Jānis Andersoni

2017.gadā Zelta kāzas atzīmē 22 Balvu novada pāri:

 Vera un Pēteris Sergejevi
Maija un Jānis Laicāni
Tatjana un Zintars Kraukļi
Ņina un Vasilijs Antonovi
Marina un Nikolajs Šnigirovi
Zināra un Arvīds Baltie
Valentīna un Imants Činguļi
Silvija un Voldemārs Džiguri
Anna un Pēteris Zlidņi
Taisija un Aloizs Majori
Valda un Andrejs Karlsoni
Elizabeta un Jāzeps Punduri
Ilga un Rolands Kaufmaņi
Janīna un Jānis Keiši
Ināra un Gunārs Pugeji
Rita un Antons Kikusti
Lauma un Ādolfs Mači
Aina un Verners Kopāni
Agnese un Ēvalds Mičuļi
Valentīna un Pāvels Nagļi
Elita un Aivars Liepiņi
Valentīna un Vitolds Medinieki

2016.gadā Zelta kāzas atzīmē 20 Balvu novada pāri

Marija un Jānis Bukši;
Velta un Domeniks Ločmeļi;
Irēna un Eventijs Supes;
Ļubova un Jāzeps Glaudiņi;
Ņina un Andrejs Buži;
Ļubova un Anatolijs Buli;
Broņislava un Leons Jānis Gabranovi;
Anna un Stanislavs Kindzuļi;
Marija un Aleksejs Sorokini;
Tamara un Aleksandrs Ivanovi;
Genovefa un Arnolds Andrukeli;
Alvīna un Pēteris Mičuļi;
Galina un Mihails Karuzini;
Vilma un Anzelms Bukši;
Ārija un Pēteris Raciborski;
Lilija un Vitālijs Zelči;
Domicella un Jānis Logini;
Biruta un Vilfrīds Miškas;
Lucija un Jānis Puki;
Lija un Tālivaldis Dambji.

2016.gadā Dimanta kāzas atzīmē 4 Balvu novada pāri

Maņefa un Boriss Toropovi;
Ārija un Zigfrīds Rihards Berķi;
Zinaida un Imants Serdanti;
Taisija un Jezups Zelči.

 

2015.gadā Zelta kāzas atzīmē 15 Balvu novada pāri

Balvu pilsētā:
Lidija Kivkucāne, Daniels Kivkucāns
Ludmila Logina, Konstantīns Logins
Silvija Rudzeiša, Pēteris Rudzeišs
Vera Jakovļeva, Aleksandrs Jakovļevs
Ļubova Puka, Ēvalds Puks
Ērika Mārtuža, Voldemārs Mārtužs
Maruta Bukovska, Pēteris Bukovskis
Larisa Karuzina, Vladimirs Karuzins
Irēna Kaša, Jevgenijs Kašs

Lazdulejas pagastā:
Leontina Komane, Aldonis Komans

Kubulu pagastā:
Elvīra Dille, Voldemārs Dille
Veneranda Ļubka, Jānis Ļubka
Velta Smirnova, Mihails Smirnovs
Gaida Ķauķe, Pēteris Ķauķis

Tilžas pagastā:
Dzidra Cirpone, Jānis Cirponis

 

2014.gadā Zelta kāzas atzīmēja 17 Balvu novada pāri

Balvu pilsētā:

Juzefa, Antons Bozoviči
Antoņina, Aleksandrs Naļivaiko
Ausma, Imants Zariņi
Anna, Viktors Eisaki
Antoņina, Jevgenijs Andrejevi
Tamāra, Anatolijs Gusevi
Skaidrīte, Jānis Ozoliņi
Valentīna, Viktors Kubaki
Valentīna, Staņislavs Maksimovi-Agafonovi

Balvu pagastā:

Raisa, Jānis Ločmeļi

Bērzpils pagastā:

Marta, Pēteris Jaundžeikari
Marta, Egidijs Krasovski

Kubulu pagastā:

Maruta, Jānis Ozoli      

Krišjāņu pagastā:

Austra, Gunārs Liepiņi

Vectilžas pagastā:

Anna, Jānis Zaharāni
Anna, Staņislavs Ločmeļi

 

 2013.gadā Zelta kāzas atzīmēja 15 Balvu novada pāri

Balvu pilsētā:
Veronika un Nikolajs Gavrilovi
Milda un Jānis Āboliņi
Valentina un Vitālijs Dvinski
Antoņina un Alberts Priedeslaipas
Aleksandra un Boleslavs Bizuni
Maruta un Juris Falizanovi
Olga un Boriss Treščilovi
Aleksandra un Jevgenijs Hitrovi
Antoņina un Jānis Odumiņi

Balvu pagastā:
Valentīna un Aleksandrs Vasiļjevi

Bērzpils pagastā:
Anna un Osvalds Kaļvas
Leone un Jānis Bērziši
Leontine un Aleksandrs Gabrāni

Briežuciema pagastā:
Dzintra un Artēmijs Logini

Vīksnas pagastā:
Elza un Ivans Grigorjevi

 

2012.gadā Zelta kāzas atzīmē 26 Balvu novada pāri

Balvu pilsētā:
Leontina un Alberts Ākuli
Līvija un Valērijs Višņakovi
Ludmila un Nikolajs Semeņuki
Inta un Vitālijs Paideri
Lidija un Ernests Meti
Sofija un Aleksandrs Aleksejevi
Ija un Modris Ziediņi
Daina un Viktors Puļi
Klāra un Aleksandrs Kuzņecovi
Jevgenija un Andrejs Ošenieki
Antoņina un Ziedonis Misiņi
Aleksandra un Heldurs Keski

Balvu pagastā:
Aina un Voldemārs Žagari
Sofija un Zdislavs Nikutaiši

Kubulu pagastā:
Tekla un Pāvels Kozlovski
Zinaida un Jānis Serdāni
Anna un Jānis Pitkeviči-Pipkas

Briežuciema pagastā:
Antoņina un Aloizs Koniševi

Lazdulejas pagastā:
Leontīna un Tatjans Bukši

Tilžas pagastā:
Baiba un Valdis Štāli
Vilma un Vladimirs Aleksandrovi

Vectilžas pagastā:
Mārīte un Tālivaldis Kļaviņi
Veronika un Vilberts Madernieki

Vīksnas pagastā:
Velta un Juris Keiseļi
Anna un Vladimirs Noskovi
Antonija un Konrāds Briči

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei