Dzimtsarakstu arhīvs

 

7 arhīva fondos glabājas 1075 reģistru grāmatas no 1902.gada līdz mūsdienām ar 237542 arhīva vienībām (skaits 01.01.2014.):

• 409 grāmatas ar 108184 dzimšanas reģistriem
• 260 grāmatas ar 38279 laulības reģistriem
• 356 grāmata ar 77383 miršanas reģistriem
• 11 grāmatas ar 957 paternitātes atzīšanas vai noteikšanas ierakstiem
• 17 grāmatas ar 3030 laulības šķiršanas reģistriem
• 2 grāmatas ar 240 adopcijas ierakstiem
• 1 grāmata ar 119 vārda, uzvārda, tēvavārda, tautības ieraksta maiņas reģistriem
• 29 grāmatas ar 9302 atjaunotajiem dzimšanas, miršanas un laulības reģistriem