Pasākumi 2014.gadā

  • Balto Zeķīšu svētki- 2014.gada 11.maijā plkst.11.00 Kultūras un atpūtas centrā
  • Zelta pāru pieņemšana- 2014.gada decembrī Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā
  • Sudrabkāzu pasākums- 2014.gada novembrī Kultūras un atpūtas centrā